Sosialhjelp til ferie

Sommeren kan være slitsom for sosialhjelpsmottakere som ser at andre tar ferie mens de selv ikke har råd. Men det går an å søke sosialtjenesten om litt ekstra til ferie.
19.06.2008
14:07
16.12.2013 05:49

Praksis på dette området er sannsynligvis ulik fra kommune til kommune. Fontene har tatt en liten ringerunde til noen kommuner. I Averøy kommune på Nord-Møre har de gitt sosialhjelp til ferie i år. Sosialleder Svein E. Steinshamn forteller at de nettopp innvilget sosialhjelp til en psykisk utviklingshemmet som skulle ha ferie, og vedkommende fikk ca. 3000 kroner. – Vi har også hatt andre søkere, og har strukket oss langt for å gjøre det mulig for dem å dra på ferie, sier han til Fontene.

Folk som ønsker økonomisk hjelp til ferie må søke og få søknaden vurdert individuelt. Steinshamn sier det kan være mulig å få innvilget opp til et par tusen kroner i bidrag pr person.

Varierende i Oslo

Praksis i Oslo kan variere fra bydel til bydel, ettersom det ikke er gitt noen direktiver fra sentralt hold på dette området. Britt Haaland, avdelingssjef for myndighetsoppgaver, helse, sosial og nærmiljø i bydel Gamle Oslo sier til Fontene at spørsmålet blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. – Hvis folk søker, kan vi gi et tilskudd etter en skjønnsvurdering, forteller Haaland. Hun sier det ikke er mulig å anslå noen sum fordi hvert enkelt tilfelle skal vurderes separat utfra en konkret vurdering. Haaland understreker at det ikke er satt konkrete begrensninger. – Familier med barn blir vurdert i forhold til om tiltaket gir barnet mulighet for flere opplevelser. Det er en streng vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier hun. Hun sier at hun vet om at det er gitt «feriepenger» ved noen av bydelens tre sosialsentre, men har ikke oversikt over hvor mange klienter og hvor mange kroner det kan være snakk om.

Likt til alle i Ringsaker

I Ringsaker har kommunestyret vedtatt at alle sosialhjelpsklienter som søker skal få ”feriepenger”. Det gjelder mennesker som har mottatt sosialhjelp i minst tre måneder. Gruppen utgjør ca 355 personer. Teamleder Monica Jørgensen ved sosialkontoret i Ringsaker sier til Ringsaker Blad at de tidligere ga bidrag til sommerferie etter skjønn. Etter vedtaket i kommunestyret skal nå alle få det samme: 1100 kroner til en voksen sosialhjelpsmottaker, 1829 til ektepar og 420 kroner for et barn mellom null og fem år. Barn mellom fem og ti år får 558 kroner og de som er mellom 11 og 17 år får 700 kroner.

Billetter til fornøyelsesparker som for eksempel Tusenfryd ved Oslo og Hunderfossen ved Lillehammer begynner på ca. 300 kroner for en dag for et mellomstort barn. Mat og transport kommer i tillegg.

19.06.2008
14:07
16.12.2013 05:49