FO trenger en samlende leder, Mimmi!

Våre medlemmer vil ikke ha personsplid, og de vil ikke at de dyktige folka skal presses ut.
13.03.2015
13:34
27.08.2015 20:01

Vi trenger en leder som etterspør og fremmer de ulike meningene i organisasjonen, og som samler oss når debatten er tatt.

Vi trenger en leder som heier på de som sier ifra og kjemper for sitt syn, enten de er i flertall eller mindretall, enten du er enig eller uenig.

Vi trenger dyktige folk, reale folk og kloke folk i alle posisjoner, ikke folk som er enig. Vi kommer nemlig ingen vei uten ulike syn, uenighet og diskusjon. For stor konsensus, så står vi stille.

FO trenger ikke en samlende organisasjon, for organisering er ikke samlende eller splittende. Mennesker kan samle eller splitte. I Fontene har spliden vært synlig for alle medlemmer. Din håndtering i forhold til både Rigmor og Ellen har blitt personsplid. Det er ikke greit; våre medlemmer vil ikke ha personsplid, og vil ikke at de dyktige folka skal presses ut.

Vi hører at det er et stort problem at vi snakker med ulike stemmer. Vi vil at alle de 27.000 medlemmenes stemmer skal høres og at politikken skal utvikles i tråd med deres syn. Derfor vil vi ha bredest mulig debatt og valg på kongress. Vi vil ikke sentralisere makt på de få, i arbeidsutvalget og landsstyret.

Vi er fire ulike profesjoner i dette forbundet. I profesjonspolitikken har vi dermed fire ulike stemmer. Det må vi hvis vi ikke skal være helt like, og det skal vi vel ikke?

Opp mot sentrale myndigheter trenger vi en tydelig profesjonspolitikk. Og vi må tørre å være ulike og uenige, for det er det vi er. Derfor trenger vi autonome seksjonsråd, valgt av profesjonene, i FOs øverste organ. Dette gir uenigheten mellom profesjonene legitimitet.

Vi kan ikke sammenlikne profesjonspolitikk i klubber og avdelinger med profesjonspolitikken på nasjonalt nivå. Det er i forhold til nasjonal profesjonspolitikk og utdanningspolitikk bekymringen er stor, derfor hører vi særlig stemmene til ansatte i utdanningsinstitusjonene, de som er særlig opptatt av profesjonsutvikling.

Vi ønsker også et beslutningsdyktig FO som kan utvikle politikk og strategier i fellesskap, akkurat som deg. For å få til det trenger vi en leder som fremmer de 27.000 stemmene og som samler oss.

Mimmi, kan og vil du være denne lederen?

Vi må tørre å være ulike og uenige, for det er det vi er.

13.03.2015
13:34
27.08.2015 20:01

Mest lest