Rått parti mot Bymisjonen

Profittmakere er i ferd med å skvise ut de ideelle aktørene i velferds-Norge, frykter Sturla Stålsett.
13.09.2010
16:17
16.12.2013 14:04

edv@lomedia.no

Om så skjer, er Norge i ferd med å miste de eldste velferdsaktørene, som drev rustiltak og barnehjem hundre år før velferdsstaten var påtenkt.

Stålsett, som er generalsekretær i Kirkens Bymisjon deltok i debatten «Pirat sektor», slik For velferdsstaten har døpt de kommersielle aktørene i anledning en todagers velferdskonferanse i Folkets hus i Oslo.

I pensjonsknipa

Utskvisingen skjer i form av tøffe anbudsrunder hvor selskapene vinner på å drive med betydelig lavere personalutgifter, ifølge Stålsett. Kirkens bymisjons akilleshæl er pensjonsutgifter opp mot 18 prosent av lønnsutgiftene. Noen av konkurrentene ligger nede på 3 prosent, ifølge Stålsett.

– Selv om de gjør mye bra, driver de kommersielle aktørene alltid ut fra en økonomisk interesse. Når de tar ut utbytte, er det skattebetalernes penger, påminte Stålsett.

Hvis ideelle aktører som Bymisjonen og Frelsesarmeen forsvinner, vil mange brukere ramle mellom to stoler. Det er mennesker som verken er økonomisk lønnsomme eller som har en ganske problematisk kontakt med de offentlige tjenestene. For eksempel de som oppholder seg ulovlig i Norge eller andre som erfarer kontakt med offentlige tjenester som lite optimal.

– Vinner anbud på dumping

Leder i sykepleierforbundet, Lisbeth Normann, var i dag mer opptatt av vilkårene til de ansatte i de kommersielle velferdsbedriftene.

Alle må ifølge anbudsreglene betale lønn på nivå med gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normal lønn for vedkommende yrke eller sted.

– Men sosial dumping pågår ennå. Fagorganisasjonene må kreve at det klargjøres hvordan denne forskriften skal forstås, sa Normann.

Dårligere tariff enn kommunen

I vinter streiket 50 av Normanns medlemmer i private sykehjem for tariffavtale på linje med den som gjelder i Oslo kommune. Streiken ble stoppet etter 11 dager med tvungen lønnsnemnd, uten noen slik avtale.

Mantraet For velferdsstaten prøver å innprente myndighetene er at private selskaper utkonkurrerer offentlige og ideelle aktører med lavere lønninger, mindre pensjonsforpliktelser og tynnere bemanning.

– Vi kan ikke godta at lønns- og arbeidsvilkårene ofres for at arbeidsgiver skal vinne anbud, sa Normann, som etterlyser en felles front med LO.

For velferdsstaten er en sammenslutning av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner med til sammen én million medlemmer, inkludert FO.

13.09.2010
16:17
16.12.2013 14:04