Plattformen i havn

Landsstyret reiste seg til stående applaus da FO i dag omsider kunne gratulere seg selv med en komplett utdanningspolitisk plattform.
12.10.2011
18:43
16.12.2013 17:18

solfrid.rod@lomedia.no

Etter tre års intens debatt kunne landsstyret i formiddag lose plattformen i havn.

Stridens kjerne løste seg på følgende vis: FO ber myndighetene umiddelbart styrke barnevernpedagog- og sosionomutdanningene innenfor definisjonen av en bachelorgrad.

Samtidig ber forbundet myndighetene utrede om det på sikt er behov for master som grunnutdanning for disse to profesjonene.

Lang ferd

Den lange ferden mot ferdig utdanningspolitisk plattform begynte høsten 2008 da Seksjonsrådet for barnevernpedagoger krede femårig grunnutdanning for barnevernpedagoger.

Landstyremøtet som har pågått i Oslo i går og i dag var det sittende landsstyrets tredje forsøk på å vedta de profesjonsspesifikke kapitlene. Et oppdrag gitt av kongressen i 2010, som vedtok fellesdelen av plattformen.

Stolt og glad

Da samtlige kapitler var enstemmig vedtatt, vanket stående applaus og store smil.

- Et veldig bra vedtak for barnevernpedagogene. Jeg er stolt og glad. Dette er et veldig bra vedtak for hele FO. AU og landsstyret har sørget for at saken ble avslutta på en god måte. FO har nå en differensiert utdanningspolitikk, i tråd med at vi er tre profesjoner og en yrkesgruppe, sier Ellen Galaasen, leder for barnevernpedagogene.

Skal prege framtida

Hun er veldig fornøyd med stemningen i møtet og opplever stor vilje til å se framover.

- Nå skal vi stå på videre og sette vårt preg på framtidas utdanninger, fastslår Galaasen.

Hun mener plattformen gir FO det handlingsrommet forbundet trenger i det videre arbeidet med stortingsmeldingen om utdanningene. Selv om Tora Aasland har lovet tre grunnpillarer, gjenstår fortsatt mye arbeid, påminner Galaasen.

- Jeg vil ikke ha en generell sosialpedagogisk utdanning, jeg vil ha en spesialisert utdanning rettet mot utsatte barn og unge og barnevernfeltet. Nå gleder jeg meg innmari til å jobbe med innholdet i og omfanget av utdanningene våre, sier Galaasen.

Erfaringer på godt og vondt

Hun rett en stor takk til medlemmer og tillitsvalgte som har engasjert seg i kampen for utdanningene sine, og oppfordrer dem til å fortsette med det.

- Jeg er også veldig takknemlig overfor seksjonsrådet, både det nåværende og det forrige, som har vært med på å skape grunnlaget for dagens vedtak. FO har ikke grunn til å være stolt av historien i denne saken. Men vi skal være stolte av resultatet. Og så skal vi lære av denne saken, på godt og vondt. Det handlet om hva slags organisasjon vi vil ha. I dag viser landsstyret at vi vil ha en åpen organisasjon som tør å diskutere og ta nødvendige beslutninger, fastslår Galaasen.

Kompromissets kunst

Sosionomleder Anna-Sabina Soggiu smiler like bredt.

- Det er utrolig bra at et enstemmig landsstyre stiller seg bak dette kompromisset. Det betyr at vi nå kan jobbe bedre eksternt. Det har vi gjort hele tiden, men det er klart at denne saken har slitt på organisasjonen, sier Soggiu.

Hun slo i debatten et slag for kompromissets kunst, og siterte den svenske politikeren Maud Olofsson på at ”Det fineste i et demokrati er når man klarer å skape kompromisser.”

- Det er lett å hylle dem som står på sitt og nekter å inngå kompromiss. Men de kommer ingen vei og får utretta lite. Skal man få ting til å skje må man kompromisse og lytte til hverandre. Og så må man feire sine seire undervis, hevder Soggiu. Og tar til orde for mer kake i FO.

- Bra at kapitlene er ulike

Sosionomene har hittil stått fast på fortsatt treårig bachelor.

I dette landsstyremøtet foreslo imidlertid seksjonsrådet for sosionomer at kulepunktet om å styrke utdanningen innenfor definisjonen av en bachelor også settes inn i sosionomenes profesjonsspesifikke kapittel. Og fikk altså støtte på det. I tillegg vedtok landsstyret at FO ber myndighetene utrede sosionomutdanningens omfang og lengde.

FO Nord-Trøndelag foreslo å tilføye disse punktene også i vernepleiernes kapittel. Deres leder Cato B. Ellingsen og Gry Olsen fra seksjonsrådet advarte mot dette. Ikke i tråd med behovene i feltet og medlemmenes ønsker, mente de to.

- Jeg tenker at det er greit at kapitlene er ulike i form og lengde. Det gjenspeiler at profesjonene våre er forskjellige, sa Ellingsen i debatten.

Også han er fornøyd med det endelige vedtaket.

- Dette gir oss arbeidsro til å jobbe utdanningspolitisk. FO har blitt mer slagkraftig de siste par ukene enn vi har vært de siste to-tre årene, sier Ellingsen.

Klokskap og besluttsomhet

Landsstyrerepresentant for seksjonsrådet for barnevernpedagoger, Anne Grønsund, er blant dem som har rast mest på talerstolen i denne saken.

Hun har hevdet at arbeidsutvalget motarbeider barnevernpedagogene og parkerer FO på sidelinja. I dag er også Grønsund strålende fornøyd.

- Barnevernpedagogene har hele tiden stått fast på hva vi ønsker for vår utdanning. Dette har vært ekstremt krevende å stå i som tillitsvalgt. Men i dag har besluttsomhet, klokskap og edle motiver vunnet fram, fastslår Grønsund.

Et lite skår i gleden mener hun det er at FO overlater til myndighetene å utrede om det kreves master for å møte kompetansebehovene. Her burde FO stolt på profesjonens egen vurdering, ifølge Grønsund.

- På vegne av seksjonsrådet er jeg skuffet over det. Men det viktigste er at vi har fått et godt vedtak. Vi har endelig klart å lande denne saken. Jeg er veldig fornøyd, sier Grønsund.

Hun minner om at vedtaket forplikter.

- Jeg forventer nå at forbundsledelsen går i møte med Kunnskapsdepartementet og sier at vi vil ha fire års utdanning.

12.10.2011
18:43
16.12.2013 17:18