Om tilbakeføring

Randi Wågø Aas
Raskt tilbake
Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte
Gyldendal Akademisk
2009
10.06.2010
10:10
14.12.2013 12:46

mia.paulsen@lomedia.no

Utgangspunktet for boka er to resepter: Mer kunnskap og bedre oversikt på individ-, system- og samfunnsnivå, bedre sammenheng og helhet i tilbudet.

Aas har selv jobbet mye med rehabilitering og oppfølging av sykmeldte. Hun påpeker at kombinasjonen «lenge borte», «ingen kontakt» og «ingen løsningsforsøk» er lite konstruktiv.

Forfatteren er opptatt av både forebygging og rehabilitering. Hun gir en historisk og internasjonal oversikt over feltet i tillegg til mer praktisk/metodisk informasjon.

Randi Wågø Aas er ergoterapeut og forsker.

10.06.2010
10:10
14.12.2013 12:46