Unge blir nå gående ute i samfunnet med ubehandlede lidelser. For noen betyr det at de blir enda sykere, og at de vil trenge øyeblikkelig hjelp, advarer Wenche Kongerød.

Unge blir nå gående ute i samfunnet med ubehandlede lidelser. For noen betyr det at de blir enda sykere, og at de vil trenge øyeblikkelig hjelp, advarer Wenche Kongerød.

Privat

Vernepleier i psykiatrien: – Jeg er mest bekymret for de ungdommene som ikke er her nå

Bare de aller sykeste får bli på psykiatrisk sengepost for ungdom på Sykehuset i Telemark. Alle andre er skrevet ut på grunn av koronakrisen.
24.03.2020
09:58
24.03.2020 11:59

solfrid.rod@lomedia.no

– Vi har skrevet ut alle som ikke strengt tatt må være innlagt, selv om behandlingen ikke var ferdig, sier Wenche Kongerød. Hun er vernepleier, miljøterapeut og foretakstillitsvalgt for FO.

– Mange kan ikke reise hjem, men trenger et barnevernstiltak, og det har vært ekstra krevende å finne disse dagene, sier hun.

Bare tre pasienter igjen

Psykiatrisk sengepost for ungdom har vanligvis åtte pasienter, og tar imot ungdommer både til planlagt og øyeblikkelig hjelp. Nå er det bare tre igjen, og alle for syke til å skrives ut. De som kommer hit lider av alle typer psykiske lidelser, som angst, depresjon, psykose, spiseforstyrrelser og selvmordstanker.

FO og Utdanningsforbundet ber tillitsvalgte skaffe en oversikt over tilbud til sårbare barn

Kongerød er bekymret for ungdommer som nå ikke fanges opp. I stedet for å komme i kontakt med hjelpeapparatet, blir de gående ute i samfunnet med ubehandlede lidelser. En del av dem vil bli så syke at de innlegges til øyeblikkelig hjelp, og behandlingen vil ta lengre tid enn normalt, mener miljøterapeuten.

Ikke lett å bygge relasjoner på Skype

Kongerød frykter også at ungdom som i utgangspunktet er friske, kan utvikle sykdom i disse krisetider.

– Skole, fritidsaktiviteter og alt det som er bra for den psykiske helsa vår, er stengt. Det kan skape psykiske problemer, sier Kongerød.

Poliklinikken har tatt i bruk telefon og Skype, men dette fungerer ikke for alle, erfarer vernepleieren.

– En viktig del av jobben er å bygge en relasjon, og det er ikke optimalt foran en skjerm. Noen er også redde for telefon og kamera, sier Kongerød.

– Vi fratar dem friske elementer

Hverdagen er endret også for de få pasientene som får bli på sengeposten. Vanligvis får de permisjon i helgene hvis de er friske nok. For å unngå smitte inn og ut av sykehuset, er det helt slutt på det. Det er heller ikke lov til å gå tur utenfor sykehusområdet.

– Vi fratar dem på en måte de friske elementene, ting som vanligvis er bra for dem, sier Kongerød.

For pasienter med spiseforstyrrelser er det å forsyne seg selv med mat en del av behandlingen. Nå er buffet bannlyst, og personalet deler ut mat til hver enkelt etter bestilling. Det blir altså et mer sykehuspreg på hverdagen.

Besøk er begrenset til nære omsorgspersoner som inngår i behandlingsopplegget.

– Hvordan takler pasientene denne situasjonen?

– Pasienten er nokså rolige, men mange foreldre er bekymret. Flere av pasientene våre har også somatiske sykdommer som gjør at de er i risikogruppa nå.

Nav-ansatt: – Når jeg ringer folk som mottar sosialhjelp, spør jeg om de har noen å snakke med

12,5 timers vakter på smittepost

Foreløpig er det ikke påvist koronasmitte på sengeposten for ungdom, og turnusen går som vnalig. I voksenpsykiatrien er det opprettet en egen smittepost. Personalet der jobber 12 og en halv times vakter.

– Vi tillitsvalgte har anbefalt maks tre slike vakter på rad. Foreløpig har vi blitt hørt på det.

24.03.2020
09:58
24.03.2020 11:59