Varmet opp med politikk og kultur

En blåblå og overivrig regjering må møtes av et sterkt, synlig og tydelig FO, sa forbundsleder Mimmi Kvisvik da hun åpnet FOs sjette kongress.
18.03.2015
17:42
27.08.2015 20:01

solfrid.rød@lomedia.no

– Regjeringen har i sitt politiske program at produksjonen av velferdstjenester ikke skiller seg fra andre tjenester. FO kunne ikke vært

mer uenig, sa Kvisvik.

Hun innrømmet at det stadig økende innslaget av private i velferdstjenestene utfordrer FO. Forbundet skal påpeke forhold som truer faglig kvalitet, samtidig som medlemmene som jobber der skal ivaretas.

Skuffet over arbeidsmiljøloven

Både arbeidsforholdene og kvaliteten på tjenestene trues av regjeringens arbeidslivspolitikk, mener FO.

– Vi er svært skuffet over endringene i arbeidsmiljøloven. Men vi skal, sammen med en samlet fagbevegelse, gjøre vårt ytterste for å begrense skadevirkningene, og for å reversere endringene etter stortingsvalget i 2017, sa Kvisvik.

Selv om det politiske landskapet er utfordrende, er det mulig å nå fram med FO-krav, sa Kvisvik, og viste til at det nå omsider kommer en forskrift om vold og trusler. Hun lovet å følge arbeidet helt til mål, og sørge for at forskriften blir omfattende og god.

Trygghet

"Stå opp for trygghet" er kongressens slagord.

– Det er det vi gjør hver dag i arbeidet for og med de som har behov for våre medlemmers bistand. Det gjør vi også som tillitsvalgte står opp for medlemmene våre og deres saker, sa Kvisvik.

Hun la stor vekt på sammenhengen mellom det profesjonsfaglige, lønns- og arbeidsforhold og helse- og sosialpolitikk. Enten kravet er bedre tjenester, sosial boligpolitikk, tariffestet lønn og uttelling for kompetanse, internasjonal solidaritet, praksisnære utdanninger, bedre studiefinansiering eller en sterk og samlet organisasjon, alt dette er å stå opp for trygghet, fastslo Kvisvik.

Mer synlig

FO har vært tydeligere og mer synlig de siste fire årene, sa forbundslederen da hun ønsker velkommen til viktige, morsomme, slitsomme og utfordrende dager og netter på Gardermoen.

Kampanjer som uredde stemmer og det postitive Navet ble vist fram på film. Utskiftning i ledelsen og nyvalg ble nevnt.

– Først og fremst har vi de siste to og et halvt året drevet godt politisk påvirkningsarbeid, fastslo Kvisvik.

Respekt og ærlighet

Debatten har gått høyt om organisasjons- og vedtektsendringer i forkant av kongressen. I gangene snakkes det om at dette er den viktigste FO-kongressen noen gang og at delegatene aldri har vært så godt forberedt som nå.

Men det er ikke første gangen delegatene er uenige om veien videre, understreket Kvisvik, og refererte fra forbundets historiebok.

– Nå skal ikke jeg foregripe organisasjons- og vedtektsdebattene. Men jeg vil uttrykke et ønske om at vi, til tross for reell uenighet i enkeltsaker, likevel møter hverandre med respekt og ærlighet, oppfordret Kvisvik.

– Viktig bidragsyter

– FO er en viktig organisasjon, mange av de arbeiderne jeg er avhengig av i de tjenestene jeg har ansvar for er medlemmer der. Derfor er det viktig for meg å hilse dem og snakke med dem, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til Fontene.

Generelt synes hun politikere må bli flinkere til å snakke opp barnevernsarbeidere.

– Vi snakker om at dere griper inn for seint, eller så griper dere inn for tidlig, eller så gjør dere noe feil. Men jeg har utrolig stor respekt for den jobben dere gjør. Vi politikere må bli flinkere til å snakke opp den jobben dere gjør, sa Horne.

– Må forebygge mer

I sine tilmålte minutter på talerstolen ramset hun opp en rekke politiske saker der FOs innspill er velkomne og nyttige for hennes departement; strukturendring i barnevernet, stortingsmelding om likestilling, bedre oppvekstvilkår for barn og unge, god familiepolitikk og opprusting av familievernet.

– Vi må forebygge mer og reparere mindre, sa Horne.

– Som kommunepolitiker vet jeg hvor mye lettere det er å få penger til å reparere. Det må vi endre. Dette minner jeg finansministeren på hver gang vi diskuterer økonomi, fortalte Horne til applaus fra salen.

Etter å ha fått mye kjeft for ikke å inkludere utviklingshemmedes representanter i utvalget som skal se på deres retssikkerhetsutvalg, gjorde Horne retrett for noen uker siden. Norsk forbund for utviklingshemmede har fått en plass i utvalget, og i talen til kongressen understreket statsråden at hun håper FO vil bidra i utvalgets referansegruppe.

– Et av LOs viktigste forbund

– FO er et av våre viktigste forbund. Inn i fellesskapet bringer dere et dirrende engasjement for de som ikke roper høyest, sa LO-leder Gerd Kristiansen da hun hilste FO-kongressen.

Kombinasjonen av sosial samvittighet og faglig tyngde og kraft gjør FO gull verdt i kampen for et anstendig arbeidsliv og en solid velferdsstat, fastslo Kristiansen

– Dere slår i bordet og får oss andre med på kravene om bedre tjenester og gode, mangfolige utdanninger.

Kristiansen roste FO for å være tidlig ute med å se og påpeke skadevirkningene av privatisering, konkurranseutsetting og effektivitetskrav som går bekostning av faglig kvalitet.

– Høgskolegruppene har bruk for LO, men jaggu har LO bruk for høgskolegruppene også, fastslo Kristiansen.

Romsås Janitsjar, Gatekunstakademiet, Mikkel Fjeld Skorpen og Dorina Komina stod for de kulturelle innslagene under kongressåpningen.

18.03.2015
17:42
27.08.2015 20:01