VALGINNSPURT: FO driver høyt spill med sin egen troverdighet når forbundet prøver å påvirke medlemmenes partivalg, mener institusjonsleder Ann-Monika Wingstad.

VALGINNSPURT: FO driver høyt spill med sin egen troverdighet når forbundet prøver å påvirke medlemmenes partivalg, mener institusjonsleder Ann-Monika Wingstad.

Eirik Dahl Viggen

Valg-mail fra Kvisvik provoserer medlemmer

Mimmi Kvisviks oppfordring om å stemme på venstresiden provoserer medlemmer i private bedrifter.
14.09.2015
16:46
14.09.2015 16:48

edv@lomedia.no

Valgkamputspillet lå i innboksen da sosionom Ann-Monika Wingstad kom på jobb fredag før valget:

"Stem på partier som spiller på lag med arbeidstakerne. Din stemme teller!"

Se Fontenes Facebook-vegg: www.facebook.com/FObladet

Wingstad er avdelingsleder i et privat drevet barnevernsforetak i Nord-Norge. FO-medlemmet reagerte umiddelbart på e-postens oppfordring til å stemme "For fellesskap mot privatisering".

"Partiene på høyresiden", hevder e-posten, "har åpnet for flere private skoler og vil ha flere kommersielle selskaper inn i helsesektoren ved å åpne for fritt behandlingsvalg. LO mener fellesskapets penger skal gå til helse, barnehager, skole, eldreomsorg, kultur- og fritidstilbud, ikke til større ulikheter i tjenestetilbudet og utbytte til private."

Teksten er underskrevet av forbundsleder Mimmi Kvisvik.

– Tragisk utspill

– Jeg synes det er tragisk at jeg er med i et forbund som vil legge ned arbeidsplassen min, sier Wingstad.

– Det er helt spesielt at vår egen fagforening tar så tydelig politisk standpunkt imot våre arbeidsplasser. Det burde de sagt tydelig da vi meldte oss inn.

Fredag skrev hun et lengre innlegg på Facebook hvor hun ser seg nødt til å forsvare kollegene sine mot det hun anser som usanne påstander fra sin egen fagforening.

– Det oppleves ikke som samlende. Jeg er sosionom, og FO skal være vår felles organisasjon. Når FO sender slike signaler, vil jeg ha betenkeligheter med å anbefale andre å melde seg inn.

DILEMMA: FO-leder Mimmi Kvisvik vedgår den pedagogiske utfordringen med å angripe privat drift av velferdstjenester samtidig som hun skal forsvare arbeidsplassene til medlemmene som er ansatt der.

DILEMMA: FO-leder Mimmi Kvisvik vedgår den pedagogiske utfordringen med å angripe privat drift av velferdstjenester samtidig som hun skal forsvare arbeidsplassene til medlemmene som er ansatt der.

Tri N. Dinh

Kvisvik: Pedagogisk utfordring

– Vi har en pedagogisk utfordring med å forklare at vi ikke er ute etter å legge ned noens arbeidsplasser, sier Mimmi Kvisvik.

– Men vi mener helse- og sosialtjenestene skal være et offentlig ansvar, planlagt og drevet av det offentlige, med ideelle aktører som supplement.

Kvisvik understreker at hun ikke kritiserer FOs medlemmer i privat drevne tjenester som jobber for å gi et godt tilbud.

– Det vi kritiserer er et system som stadig åpner opp dørene for å privatisere tjenester som burde ligge under det offentliges ansvar. Vi ser det som svært uheldig at aktører i anbudsrunder presser prisene såpass ned, at det går ut over de ansattes lønns- og pensjonsforhold, at flere blir gående på midlertidige ansettelser og at mange må gjøre den samme jobben på kortere tid til lavere lønn. FO mener at de summene som i dag går til profitt i kommersielle firmaer isteden burde vært brukt til utvikling av bedre tjenester for brukerne, sier Kvisvik.

– FO må vokte seg for ensrettet tenking

Alf Natland, sosionom og tidligere sosialsjef støtter Ann-Monica Wingstad.

"FO må vokte seg for ensrettet tenking", skriver han på Facebook.

Han har vært med i FO siden forbundet ble dannet, og Norsk sosionomforbund før det.

"Organisasjonen må være åpen for ulike synspunkter. Det må ikke føles som utstøtingsgrunn når noen velger å jobbe privat", konkluderer sosionomen (gjengitt med Natlands tillatelse).

KAMPANJE: Under slagordet "Mer enn et kommunevalg" har FO sendt ut valgkampmateriale som viser  hvor partiene skiller lag i syn på arbeidsliv og drift av offentlige velferdstjenester.

KAMPANJE: Under slagordet "Mer enn et kommunevalg" har FO sendt ut valgkampmateriale som viser hvor partiene skiller lag i syn på arbeidsliv og drift av offentlige velferdstjenester.

Fontene

Kvisvik tar selvkritikk

– Vi sier ikke eksplisitt at man bør stemme på venstresiden, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Men i ettertid ser jeg at e-posten kan tolkes dit hen og at teksten kanskje går for langt i én retning. Vi må reflektere over tilbakemeldingene og spørre om det bør gjøres annerledes neste gang.

Antallet e-poster som er sendt ut til medlemmene tatt i betraktning, har ikke reaksjonene til forbundskontoret vært massive, og mange har også vært svært positive, ifølge Kvisvik. Primært handlet dette utspillet om å få alle ut for å stemme, fastholder hun.

– Jeg har all respekt for at folk kan tenke seg samfunnet i en annen retning enn det vi gjør i FO. Vi kan ha ulikt syn på hvordan oppgavene kan løses på best mulig måte. Det at vi har medlemmer som gir både ros og ris er vi svært takknemlig for. Bare slik kan vi bli bedre.

Svekker troverdigheten

Ann-Monika Wingstad håper e-posten fører et opprør blant FOs medlemmer.

– Når de sender ut en mail som er sås fullstendig på kollisjonskurs, har de dummet seg ut.

FO bommer på målet, mener Wingstad, når forbundet framstiller private barneverninstitusjoner som dyre og av lavere kvalitet og med lav kompetanse. Private er underlagt hyppige kontroller og gjennomfører konstant internskolering og kursing, påpeker hun.

– Slik FO legger lista nå, kan jeg ikke se at det er en organisasjon for meg. Jeg meldte meg inn for å komme i tettere kontakt med fagmiljøet. Det er veldig synd at FO med dette svekker sin allerede lave tiltro i vårt fagmiljø.

Politisk forbund

– Noen kan oppfatte oss for politisk, sier Mimmi Kvisvik, – men det er ingen tvil om at FO er politisk. Vi ønsker samfunnet i en gitt retning. Selv om vi er partipolitisk uavhengige, er vi ikke politisk nøytrale.

14.09.2015
16:46
14.09.2015 16:48