Det var stor stemning i forhandlingsdelegasjonen til Kommuneansattes hovedsammenslutning etter at Oslo kommune gikk med på å gi de ansatte forhandlingsrett på pensjonsordningen.

Det var stor stemning i forhandlingsdelegasjonen til Kommuneansattes hovedsammenslutning etter at Oslo kommune gikk med på å gi de ansatte forhandlingsrett på pensjonsordningen.

Fagforbundet Oslo

Unngikk streik i Oslo – ansatte fikk gjennomslag for viktig pensjonskrav

Etter to og en halv time på overtid ble partene i oslomeklingen enige. Alle ansatte får et generelt tillegg på 4400 kroner og de ansatte vant fram med kravet om forhandlingsrett på pensjon.
15.10.2020
06:41
15.10.2020 06:49

per.flakstad@fagbladet.no

simen@lomedia.no

Etter tre dager med mekling gikk Oslo kommune med på å ta pensjonsvedtektene inn i tariffavtalen.

‒ Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav i meklingen. Vi er spesielt fornøyd med at pensjonsvedtektene endelig er tilbake i overenskomsten, etter 26 års kamp. Det er en trygghet med tanke på alle ansattes fremtidige pensjon, sier fylkesleder i FO Oslo, Hanne Groseth, i en pressemelding.

Hanne Groseth, leder av Fellesorganisasjonen (FO) i Oslo.

Hanne Groseth, leder av Fellesorganisasjonen (FO) i Oslo.

Ole Palmstrøm

Eneste kommune uten streikerett på pensjon

Det betyr at de ansatte har fått forhandlingsrett og streikerett på pensjonsordningen.

Til nå har Oslo vært den eneste kommunen i Norge hvor de ansatte ikke har hatt forhandlingsrett på pensjon.

Dette har vært et krav i mange år fra Fellesorganisasjonen (FO) og de andre LO-forbundene som organiserer ansatte i hovedstaden.

– Det betyr at pensjon ikke er en del av tariffavtalen og at Oslo kommune kan endre på pensjonsvedtektene uten å forhandle med partene og komme til en enighet, forklarte leder i Fellesorganisasjonen (FO) Oslo, Hanne Groseth, i forrige uke.

Nå fikk de endelig gjennomslag for kravet.

4.400 kroner i lønnsøkning

De ansatte får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4400 kroner til alle.

‒ Årets lønnsoppgjør har vært ekstra krevende på grunn av koronapandemien. Ramma fra frontfaget, som legger føringer for alle lønnsoppgjør i Norge, var rekordlav. Vi hadde dermed lite å forhandle om når det gjelder lønn. Vårt krav var likevel økt kjøpekraft, sier Groseth.

Fellesorganisasjonen og de andre LO-forbundene i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) fikk dermed gjennomslag for kravet om at hele lønnspotten skulle fordeles på lønnstabellen gjennom sentrale forhandlinger, og at det dermed ikke blir gjennomført lokale forhandlinger eller sentrale justeringer.

Tilleggene er gitt med virkning fra 1. mai.

Den totale rammen for oppgjøret er i tråd med resultatet for den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, på 1,7 prosent.

15.10.2020
06:41
15.10.2020 06:49