Uenige med Eriksson

Robert Eriksson mener funksjonshemmede vil tjene på økt adgang til midlertidig ansettelse. De er uenige.
25.09.2014
15:31
27.08.2015 20:01

torgny@lomedia.no

Arbeidsminister Robert Eriksson får ikke støtte blant funksjonshemmede i sitt syn om at midlertidige ansettelser vil hjelpe flere funksjonshemmede ut i arbeid.

I høringsnotatet til ny arbeidsmiljølov beskriver departementet virkeligheten slik: «En økt adgang til midlertidig ansettelse kan også komme nykommere på arbeidsmarkedet (blant annet unge og arbeidsinnvandrere), de med nedsatt funksjonsevne og eldre, til gode.»

Motsatt virkning

Norges Handikapforbund sier rett ut at de er uenige med departementets vurdering:

«Det sentrale spørsmålet er om økt grad av midlertidig ansettelse er det riktige virkemiddelet for å nå dette overordnede målet. Vi tror ikke dette er riktig virkemiddel, vi er snarere redd for at et slikt virkemiddel kan ha stikk motsatt virkning. Det finnes ingen dokumentasjon på at mennesker med nedsatt funksjonsevne går over i faste stillinger etter at de har vært midlertidige ansettelsesforhold.»

Forbundet viser til forskning. Den viser at økt grad av midlertidige ansettelser ikke har ført til flere funksjonshemmede i jobb. De mener at økt bruk av særordninger, som midlertidig ansettelse er, vil signalisere til arbeidsgivere at de bør være forsiktige med å ansette personer med nedsatt funksjonsevne.

Avhengig av forutsigbarhet

Heller ikke Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) støtter regjeringen. Et av hovedpunktene i deres høringssvar er at FFO går imot lovendringen som åpner for utvidet adgang til midlertidige ansettelser.

De mener at dagens formulering om at det midlertidige arbeidet «skal atskille seg fra det som ordinært uføres i virksomheten» ikke må fjernes.

FFO slår fast at funksjonshemmede er avhengig av forutsigbarhet, trygghet og tilrettelegging for å kunne fungere i en jobb. Det tar ofte tid å få på plass transport til og fra jobb, hjelpemidler og tilpasninger, og når tidsaspektet på stillinger foreslås å vare maksimalt i 9-12 måneder, blir det en utfordring for deres grupper.

Ikke «hokus pokus»

Organisasjonen Unge funksjonshemmede vil ikke ta stilling til forslaget om lovendringen. Men de understreker at det er nødvendig med en rekke ytterligere tiltak for å oppnå en positiv sysselsettingseffekt av en lovendring. For å få flere i jobb må terskelen senkes for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne.

Organisasjonen skriver at: «eksisterende forskning i liten grad tyder på at økt adgang til midlertidige ansettelser i seg selv er et «hokus pokus» for å få flere unge med funksjonsnedsettelser inn på arbeidsmarkedet.»

Høringsfristen for forslaget om å gjøre det enklere med midlertidige ansettelser går ut i dag, otrsdag 25. september.

For de øvrige forslagene er høringsfristen utsatt etter ønske fra LO, YS og Unio. Robert Erikssson mente at 14. dager var nok, og satte den fristen til 7. oktober.

LES MER:

Her er den blå-blå arbeidslivsreformen (11.06.2014)

Sterkt forsvar av arbeidsmiljøloven (23.09.2014)

Eriksson trosser motstand (16.09.2014)

Samlet front mot blå politikk (25.08.2014)

LO er aksjonsklar (18.08.2014)

Stor misnøye med regjeringens arbeidslivspolitikk (14.08.2014)

Først markering, så generalstreik (14.08.2014)

Joans Gahr Støre: – En dårlig oppskrift (12.08.2014)

Mener svarene var gitt på forhånd (06.08.2014)

LO-Gerd ruster til kamp (05.08.2014)

Faneproletariatet samles til kamp (19.06.2014)

Offensiv LO-leder (12.06.2014)

Spår mer dumping og kriminalitet (13.06.2014)

Arbeidstilsynet får siste ord om arbeidstid (13.06.2014)

Mindre radikalt enn ventet fra Eriksson (12.06.2014)

Krever at Stortinget avviser arbeidslivsreformen (12.06.2014)

LO-lederen: - Jeg er forbannet (11,06,2014)

Venstre sikrer flertall (12.06.2014)

Reform full av sprengstoff (11.06.2014)

KOMMENTAR: A-lag og B-lag i arbeidslivet (11.06.2014)

Arbeidsgiverne: Regjeringen har lyttet (11.06.2014)

Hva sier de i Verdal'n? (11.06.2014)

HK ber Eriksson trekke forslagene (12.06.2014)

Tariffavtalen redder likebehandling (12,06,2014)

HK-Sundnes: Skuffet over Eriksson (11.06.2014)

Arbeidsmandsforbundet: Et angrep på vanlige arbeidsfolk! (11.06.2014)

Fagforbundet: Arbeidsgiverne får bukta og begge endene (11.06.2014)

NTL-Leirvaag: Tempo foran klokskap (11.06.2014)

LO Stat-lederen: Oppskriften på et brutalisert arbeidsliv (11.06.2014)

BAKGRUNN: I dag avslører han framtidas arbeidsliv (11.06.2014)

Regjeringen åpner for lavere vikarlønn (11.06.2014)

LO advarer regjeringen (10.06.2014)

– Bare prat fra regjeringen (10.06.2014)

25.09.2014
15:31
27.08.2015 20:01

LES MER:

Her er den blå-blå arbeidslivsreformen (11.06.2014)

Sterkt forsvar av arbeidsmiljøloven (23.09.2014)

Eriksson trosser motstand (16.09.2014)

Samlet front mot blå politikk (25.08.2014)

LO er aksjonsklar (18.08.2014)

Stor misnøye med regjeringens arbeidslivspolitikk (14.08.2014)

Først markering, så generalstreik (14.08.2014)

Joans Gahr Støre: – En dårlig oppskrift (12.08.2014)

Mener svarene var gitt på forhånd (06.08.2014)

LO-Gerd ruster til kamp (05.08.2014)

Faneproletariatet samles til kamp (19.06.2014)

Offensiv LO-leder (12.06.2014)

Spår mer dumping og kriminalitet (13.06.2014)

Arbeidstilsynet får siste ord om arbeidstid (13.06.2014)

Mindre radikalt enn ventet fra Eriksson (12.06.2014)

Krever at Stortinget avviser arbeidslivsreformen (12.06.2014)

LO-lederen: - Jeg er forbannet (11,06,2014)

Venstre sikrer flertall (12.06.2014)

Reform full av sprengstoff (11.06.2014)

KOMMENTAR: A-lag og B-lag i arbeidslivet (11.06.2014)

Arbeidsgiverne: Regjeringen har lyttet (11.06.2014)

Hva sier de i Verdal'n? (11.06.2014)

HK ber Eriksson trekke forslagene (12.06.2014)

Tariffavtalen redder likebehandling (12,06,2014)

HK-Sundnes: Skuffet over Eriksson (11.06.2014)

Arbeidsmandsforbundet: Et angrep på vanlige arbeidsfolk! (11.06.2014)

Fagforbundet: Arbeidsgiverne får bukta og begge endene (11.06.2014)

NTL-Leirvaag: Tempo foran klokskap (11.06.2014)

LO Stat-lederen: Oppskriften på et brutalisert arbeidsliv (11.06.2014)

BAKGRUNN: I dag avslører han framtidas arbeidsliv (11.06.2014)

Regjeringen åpner for lavere vikarlønn (11.06.2014)

LO advarer regjeringen (10.06.2014)

– Bare prat fra regjeringen (10.06.2014)