Ål. Asylmottaket i Ål er et av mottakene som nå skal legges ned.

Ål. Asylmottaket i Ål er et av mottakene som nå skal legges ned.

LARS ERIK SKREFSRUD

UDI legger ned 20 asylmottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2.100 plasser på grunn av færre asylsøkere.
27.01.2017
10:10
27.01.2017 10:59

hans.henrik@lomedia.no

Mottakene ligger over hele Norge, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned.

Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Les hele meldingen fra UDI her.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.

Tøft for små kommuner

I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

De fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid. I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

Et av mottakene som legges ned er Grong Mottakssenter i Nord-Trøndelag, som i dag har 115 beboere og åtte ansatte. Mottaket har vært i drift i 17 år. Ordfører Skjalg Åkerøy (Ap) synes det var en trist beskjed å få.

– Det er klart at det vil bety mye økonomisk for omsetningen i butikker når kjøpekraften fra 120 personer blir borte, men konsekvensene for kommunen blir også store; ikke minst for den kommunale økonomien, for skolen og barnehagesektoren, sier han til Trønder-Avisa.

Dersom nedgangen i antall asylsøkere til Norge fortsetter, vil UDI nedjustere mottakskapasiteten ytterligere utover året.

280 asylsøkere så langt i 2017

UDIs prognose over hvor mange asylsøkere som er ventet til Norge er svært usikker. Den gjeldende prognosen ble lagt fram i oktober, og UDI opplyste da at det var ventet mellom 3.000 og 12.000 asylsøkere til Norge i 2017.

I de tre første ukene i år er det kommet 280 asylsøkere til Norge. 116 av disse er hentet fra Hellas og Italia fordi Norge deltar i EUs relokaliseringsordning. 1.500 asylsøkere skal overføres i løpet av 2016-2017.

Mottakene som legges ned er (antall plasser i parantes):

Ål (130)
Kongsberg (150)
Grong (150)
Målselv (160)
Nesna (150)
Bodø (160)
Birkenes (130)
Risør (130)
Stavanger (200)
Voss (150)
Odda (180)

I tillegg er følgende mottak for enslige mindreårige asylmottakere bestemt nedlagt (antall plasser i parantes):

Ringsaker (40)
Ulstein (30)
Sunndal (34)
Leirfjord (40)
Bodø (40)
Skånland (40)
Farsund (40)
Hyllestad (40)

27.01.2017
10:10
27.01.2017 10:59

Mest lest