Trusler og vold får forskrift

Arbeidsmiljøloven skal få en forskrift om vold og trusler. FO har fått gjennomslag.
18.02.2015
15:19
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Drapet på en saksbehandler ved Nav Grorud utløste et større samarbeid mellom fagforeningene og arbeidsgiverne i offentlig sektor for at ansatte skal få bedre sikkerhet.

Sosialarbeidernes fagforening FO sitt påvirkningsarbeid sammen med Handel og Kontor, Sykepleierforbundet og Politiets Fellesforbund har ført fram på Stortinget. På tirsdag vedtok Arbeids- og sosialkomiteen enstemmig å be om en forskrift.

– En stor seier, ifølge FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hele 36 personer mistet livet på jobb i Norge i 2014. Den eneste kvinnen blant disse var en sosialarbeider, Anna Kristin Gillebo Backlund.

Forebygge med bemanning

– Forskriften bør beskrive systematisk hvordan man skal forebygge og hvordan man skal følge opp vold og trusler, sier Kvisvik.

Seks av ti FO-medlemmer som jobber i institusjoner og barnevern, har vært utsatt for vold eller trusler det siste året.

– Er det et mål for FO å åpne for økt rettsforfølgelse av brukere ved Nav, barnevernet og boliger for personer med utviklingshemning?

– For meg er ikke det et hovedpoeng. Men jeg vil at forskriften skal stille krav om nulltoleranse mot vold. Vold skal anmeldes, så får den videre gangen vurderes av politiet.

Kvisvik ønsker likevel mest fokus på forebygging. For FO omfatter det konkrete krav om nok bemanning, kompetansenivå, opplæring og veiledning. Dessuten rutiner for å vurdere når ansatte ikke skal være alene med bruker.

Sint og desperat

– Medlemmene dine møter mange desperate og sinte folk. Ligger det ikke til helse- og sosialarbeideres yrkesrolle å kunne håndtere et høyere trusselnivå enn andre arbeidstakere?

– Det er viktig å kunne møte denne typen utfordringer på en måte som ivaretar folk, sier Kvisvik.

– Men vi har ofte situasjoner hvor vi ikke strekker til på grunn av for lav bemanning. Vold og trusler kan da være uttrykk for fortvilelse. Skal vi forebygge hendelser, må vi ikke tro at vi bare kan bruke fysisk sikring. Det må tenkes helhetlig med rett bemanning og faglig kunnskap.

Debriefing

FO-lederen ønsker også at forskriften tydelig beskriver når og hvordan debriefing skal skje, både for den involverte ansatte og de andre i arbeidsmiljøet. Forskriften bør fungere som en sjekkliste for arbeidsgiver, mener Kvisvik, og som et verktøy for tettere samarbeid mellom arbeidsgiver, vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet.

Helse- og sosialarbeidere er de yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler. Det skader arbeidsmiljøet og skyver sykefraværet milevis over gjennomsnittet.

– Det er vesentlig at vi vet at vi skal være beskyttet i en jobbsituasjon, sier Kvisvik, – uansett hvor vi jobber.

– Det er vesentlig at vi vet at vi skal være beskyttet i en jobbsituasjon, uansett hvor vi jobber.

Mimmi Kvisvik, leder i FO

18.02.2015
15:19
27.08.2015 20:01

Mest lest