OPTIMIST: FO-veteran Thor Solheim har tro på at FO kommer styrket gjennom kongressen.

OPTIMIST: FO-veteran Thor Solheim har tro på at FO kommer styrket gjennom kongressen.

Eirik Dahl Viggen

Tror FO vil vokse seg større og sterkere

– De verste konfliktene er over. FO er på vei oppover. Veterandelegaten Thor Solheim er optimist på vegne av barnet han var med på å skape for drøyt 20 år siden.
21.03.2015
07:50
27.08.2015 20:01

Vibeke Liane

Vibeke.liane@lomedia.no

69-åringen har vært med på alle FOs kongresser.

– Det er første gangen jeg er ordinær delegat. Samlingskongressen i Ålesund teller ikke med, der var jeg også delegat, forteller Solheim.

Ellers har han vært på kongressene som medlem av landsstyret og kontrollkomiteen.

Lidenskapelige delegater

Solheim forteller at profesjonenes rolle har vært tema på samtlige kongresser.

– Spørsmålet er viktig, men det er uforholdsmessig mye lidenskap knyttet til spørsmålet denne gangen.

Han mener ingen har ytterliggående standpunkter i saken.

– Alle vil ha sterke profesjoner og et sterkt FO. Diskusjonen er hvordan vi skal få til dette.

Seksjonsrådenes selvstendighet

Under prøvevoteringen fredag kveld stemte Solheim på å beholde dagens ordning hvor seksjonsrådene blir valgt av kongressen.

– Jeg har ikke mye lidenskap knyttet til spørsmålet. Men jeg mener det gir tyngde til seksjonsrådene at de blir valgt av kongressen.

Ifølge Solheim vil det være en nedgradering av seksjonsrådenes autoritet hvis kongressen går inn for at de blir valgt av landsstyret.

-– Men jeg hører at noen mener det gir mer fleksibilitet.

Konstruktiv ledelse

Han mener medlemmene av arbeidsutvalget (AU) har framstått som veldig konstruktive på kongressen.

– Mimmi Kvisvik har gjort en ypperlig jobb. Måten hun ledet åpningen på ga kongressen et skikkelig løft.

Framtidsoptimist

I kongressperioden har Solheim vært bekymret for FO.

– Det er systemkrise når et flertall av de kongressvalgte medlemmene av AU har trukket seg fra sine verv i perioden. Individuelle forklaringer er ikke gode nok. Jeg mener at landsstyret har svikta. Våre fremste tillitsvalgte har hatt rammebetingelser og et arbeidsmiljø som ikke holder mål, sier veteranen.

Solheim mener de interne stridighetene hindret FO i å være en slagkraftig pådriver i samfunnsdebatten, og at det gikk på omdømmet løs.

Likevel er han ikke lenger urolig for FOs framtid.

– Det har vært rolig de siste to årene. Medlemstallet øker. FO er helt klart på vei oppover.

Dristig medisin

Solheim mener det er et problem at store deler av AU skiftes ut. Han er uenig med valgkomiteen som går inn for å kaste Ellen Galaasen.

– Selv om Mimmi er min helt vil jeg gjerne ha med Ellen videre.

Han bruker et bilde på situasjonen kongressen står overfor ved valget lørdag.

– FO har mistet mye blod. Da er ikke årelating god medisin.

Brutalisert arbeidsliv

Han mener EØS-avtalen, brutaliseringen av arbeidslivet og løsarbeidersamfunnet blir saker FO kommer til å måtte forholde seg mer til i årene som kommer.

– Nav bør ha enerett på arbeidsformidling. Men da må de kvitte seg med den topptunge tunge målstyringa og den utstrakte bruken av eksterne konsulenter, og isteden frigjøre kreativiteten til mange tusen positive medarbeidere.

FO har mistet mye blod. Da er ikke årelating god medisin.

21.03.2015
07:50
27.08.2015 20:01

Mest lest