JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VIL TIL LO: Forbundsleder Mimmi Kvisvik trengs i LOs toppledelse, mener FO.

VIL TIL LO: Forbundsleder Mimmi Kvisvik trengs i LOs toppledelse, mener FO.

Håvard Sæbø

Til LO-kongressen for å løfte utdanningsgruppene

FOs delegater skal tale utdanningsgruppenes sak på LO-kongressen. Aller helst vil de få sin egen forbundsleder, Mimmi Kvisvik, inn i LO-ledelsen.
27.04.2017
13:10
27.04.2017 15:20

solfrid.rod@lomedia.no

FO har ni delegater av totalt 315. Vi har stilt dem to spørsmål:

• Hva er den viktigste saken for deg?

• Hvordan skal dere få Kvisvik inn i LO-ledelsen?

Trond A. Isaksen

Kathrine Haugland Martinsen, delegasjonsleder, forbundsledelsen, delegat for første gang

• Et LO som er bedre for offentlig sektor og medlemmer med høyere utdanning, vi må styrke handlingsprogrammet her. Og få kongressen til tydelig å slå fast at barnetrygden må styrkes og være en universell ordning, ellers blir den snart gjort om til sosialhjelp.

• Vi skal vektlegge Mimmis brede kunnskap og erfaring fra offentlig sektor og mange tariffområder, hennes lange fartstid i fagforeningsledelse, hennes høye arbeidskapasitet og evner som lagspiller.

• Les også: LO taper terreng i utdanningssamfunnet

Eirik Dahl Viggen

Marianne Solberg Johnsen, nestleder, valgkomiteen, delegat for første gang

• Å få kongressen til å forstå hvor viktig det er at LO blir bedre til å synliggjøre, og får et bedre tilbud til, våre grupper. Hvis LO skal være stor og sterk også i framtida, må organisasjonen være attraktiv for høgskolegruppene i offentlig sektor.

• Budskapet fra punkt 1 er også argumentet for å få Mimmi inn i ledelsen. LO må vise i praksis at vi skal satse på utdanningsgruppene, og det kan vi gjøre ved å velge inn Mimmi. Slik jeg ser det er det ikke et personvalg, men et veivalg for LO.

Ylva Seiff Berge

Irmelin Sangolt Tjelflaat, forbundsledelsen, delegat for første gang

• Jeg er opptatt av at LOs handlingsprogram skal dekke barn og unge bedre enn i dag.

• Det skal vi gjøre alt for å få til, fordi vi mener hun vil gjøre en god og viktig jobb. Ikke bare for FO, men for hele LO. Ikke minst er hun viktig for å sikre et LO for folk med høyere utdanning.

Ole Martin Wold

Marit S. Isaksen, forbundsledelsen, delegat for andre gang

• Vi må få LO til å fronte medlemmer med høyere utdanning mye sterkere enn nå. I tillegg brenner jeg som nordlending for at LO går tydelig imot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Vi må bare profilere oss som det forbundet vi er, med fokus på høyere utdanning og offentlig sektor. Og det mangler i LO, så gjennom vår jobb vil det bli tydelig at hun er en god kandidat. Og så skal vi selvsagt drive lobbyvirksomhet og snakke med delegater fra andre forbund.

Arash Nejad

Ingunn Strand Johansen, leder FO Akershus og landsstyrerepresentant, delegat for andre gang

• Å få inn et punkt om høyere utdanning i handlingsprogrammet, og få et generelt fokus på høyere utdanning. Og så ønsker jeg meg en god diskusjon om LOs lokalorganisasjon.

• De fleste av oss har vel snakket med de kontaktene vi har i andre forbund etter at landsstyret gjorde det klart at FO støtter Mimmis kandidatur. Det skal vi fortsette med. Verden har blitt sånn at mange av oss har høy utdanning. Da er det viktig at det største høgskoleforbundet er representert i LO-ledelsen.

Vibeke Liane

Grethe Kvist, leder FO Hordaland og landsstyrerepresentant, delegat for første gang

• En sterk velferdsstat, da tenker jeg både på ytelsene og organiseringen av tjenester. Som profesjonsforbund skal FO jobbe for et LO som tydeligere enn i dag verdsetter arbeidstakere med profesjonsutdanning. Og så vil jeg gjerne snakke om fattigdom.

• Hvis LO skjønner at vi trenger en sterk velferdsstat, så skjønner de vel også at de må ha et sekretariat med kompetanse på det. Gjennom arbeidet vårt vil de forstå at de trenger Mimmi, - et tilbud de ikke kan avslå.

Privat

Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud, landsstyrerepresentant FO Buskerud, delegat for første gang

• Hvordan vi skal rigge et LO som også har plass til høgskolegruppene. LO må endre seg for å være attraktiv for oss, og må ta godt vare på oss, i lønnsoppgjør og ellers, for at vi skal forbli medlemmer.

• Vi må synliggjøre at hun vil være et viktig supplement, og hvor viktig det er at LO har en dame fra det største høgskoleforbundet i ledelsen. Det er det viktigste salgsargumentet. I tillegg er hun en dyktig dame med god fagforeningssans.

Ylva Seiff Berge

Olav Neerland, leder FO Hedmark, delegat for første gang

• En forutsetning for at LO skal vokse seg inn i framtida er at de ivaretar langtidsutdannede på en bedre måte enn i dag. En annen viktig sak for meg er at LO tar et tydelig standpunkt mot profitt på velferdstjenester.

• Ved å snakke med andre på kongressen om at hun kan rigge LO for framtida og gjøre LO til en solid paraplyorganisasjon for langtidsutdannede.

Eirik Dahl Viggen

Jorunn Kjerkol, leder FO Nord-Trøndelag, delegat for andre gang

• Fattigdom og bemanningsnormer i barnevernet.

• Hun kan gjøre veldig god nytte for seg, både for høgskolegruppene og andre. Hun er meget dyktig den dama. Jeg vil jo også gjerne beholde henne som FO-leder, men vet at vi har flinke folk som kan overta.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik møter på kongressen som medlem i LOs sekretariat.

LO-kongressen

8-12. mai samles 300 delegater til kongress i Folkets Hus i Oslo.

Kongressen er LOs øverste organ.

Alle 24 forbund representert.

Delegatene bestemmer LOs politikk, hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hvem hvem som skal lede LO de neste fire årene.

Det er kongress i mai hvert fjerde år. Årets kongress er den 34. ordinære siden LO ble stiftet i 1899.

315 delegater har stemmerett på kongressen.

260 delegater velges av forbundene, ut fra hvor mange medlemmer de har.

40 velges av LOs fylkesorganisasjoner, basert på medlemstall.

15 er de faste medlemmene av sekretariatet.

1800 forslag er sendt inn fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd.

Forslagene omhandler økonomi, tariffpolitikk og faglige rettigheter, næringspolitikk, forholdet til EU, olje og klima, internasjonal solidaritet, utdanningspolitikk, utviklingen av velferdsstaten, og vedtektene.

LO-sekretariatet har gått gjennom alle forslagene og bestemt hvilke forslag de støtter.

Delegatene kan fremme forslag igjen under debatten. Redaksjonskomiteene gjennomgår forslag fremmet i debattene. De kan avvise forslagene, slå sammen flere forslag eller endre ordlyd. Redaksjonskomiteens innstilling blir lagt fram for kongressdelegatene på kongressens siste dag. De stemmer over hvert forslag.

27.04.2017
13:10
27.04.2017 15:20

LO-kongressen

8-12. mai samles 300 delegater til kongress i Folkets Hus i Oslo.

Kongressen er LOs øverste organ.

Alle 24 forbund representert.

Delegatene bestemmer LOs politikk, hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hvem hvem som skal lede LO de neste fire årene.

Det er kongress i mai hvert fjerde år. Årets kongress er den 34. ordinære siden LO ble stiftet i 1899.

315 delegater har stemmerett på kongressen.

260 delegater velges av forbundene, ut fra hvor mange medlemmer de har.

40 velges av LOs fylkesorganisasjoner, basert på medlemstall.

15 er de faste medlemmene av sekretariatet.

1800 forslag er sendt inn fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd.

Forslagene omhandler økonomi, tariffpolitikk og faglige rettigheter, næringspolitikk, forholdet til EU, olje og klima, internasjonal solidaritet, utdanningspolitikk, utviklingen av velferdsstaten, og vedtektene.

LO-sekretariatet har gått gjennom alle forslagene og bestemt hvilke forslag de støtter.

Delegatene kan fremme forslag igjen under debatten. Redaksjonskomiteene gjennomgår forslag fremmet i debattene. De kan avvise forslagene, slå sammen flere forslag eller endre ordlyd. Redaksjonskomiteens innstilling blir lagt fram for kongressdelegatene på kongressens siste dag. De stemmer over hvert forslag.