Kari Kjønaas Kjos (Frp) varsler nye millioner for å få ned bruken av tvang i psykisk helsevern.

Kari Kjønaas Kjos (Frp) varsler nye millioner for å få ned bruken av tvang i psykisk helsevern.

Foto:Tri Nguyen Dinh

Statsbudsjettet:

Ti millioner til fri rettshjelp i psykiatrien

– Det gis penger til å klage inn tvangsvedtak til Fylkesmannen. Det gjøres veldig enkelt, med ingen egenandel, ingen behovsprøving og saken rett til Fylkesmannen, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.
04.10.2016
11:30
11.10.2016 12:33

Ines.Zander@lomedia.no

Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern får nye millioner til fri rettshjelp når Statsbudsjettet legges fram torsdag.

Forrige uke presenterte Kjos budsjettposten som har som mål å lage en enklere ordning for å redusere bruken av tvang i psykiatrien.

– Jeg mener at dette er veldig viktig, for tvang er noe av det verste du kan utsette folk for. Du tar bort medbestemmelsesretten i eget liv, og det er grunnleggende for å leve gode liv. Når du føler deg tråkket på og glemt og helt alene, trenger du hjelp til å finne veien ut av det. Da er det greit å vite at du kan få det uten tykk lommebok, sa Kjos til Nettavisen.

Ti millioner årlig

I statsbudsjettet som legges fram torsdag har budsjettposten oppstart neste sommer, og det er satt av 4,5 millioner kroner til dette for siste halvår av 2017. Årlig vil det koste nærmere ti millioner kroner.

– Dette er en del av at vi skal styrke rettssikkerheten, få ned bruken av tvang og forenkle reglene. Her er tanken at vi får med alle de tre områdene, sier Kjos til Fontene. Hun legger til at beløpet er et foreløpig overslag, og at det kan økes i løpet av det neste halve året.

Dagens

I henhold til dagens regelverk har allerede pasienter underlagt tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern krav på fri rettshjelp i visse saker. Forslaget til en utvidelse av ordningen ble lagt fram i juni i år.

– Forslaget går ut på at de nå også skal få rett til fri rettshjelp når de ønsker å klage på vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke. Det vil typisk være dersom pasienten har vedtak om tvungen behandling med antipsykotika eller får ernæring uten eget samtykke, skriver seniorrådgiver Hanne Skui i Helsedirektoratet i en epost.

Hun sier videre at selv om tvungen behandling i enkelte tilfeller er nødvendig, så har både pasient og samfunnet for øvrig en interesse av at det føres grundig kontroll med den typen tiltak.

– Mulighet for å be om gratis advokatbistand til å utforme klagen antas å ville gjøre klagemuligheten mer reell, mener Skui.

Reaksjoner

Kjos sier hun bare har fått positive reaksjoner etter at hun la fram den nye budsjettposten.

– Det er tydelig at dette er noe som engasjerer, sier hun.

Helsedirektoratet tror forslaget kan føre med seg en viss økning i antall klager, i tillegg til bedre begrunnede klager.

– På sikt kan dette bidra til ytterligere å øke kvaliteten på det psykiske helsevernets vurderinger og begrunnelser for tvungen behandling, noe som også kan gjøre vedtak lettere å akseptere for pasienten, sier Skui.

04.10.2016
11:30
11.10.2016 12:33

Mest lest