OVERSIKT: Forskerne Stian Lied og Evelyn Dyb ved NIBR får i disse dager hjelp fra hele landet til å telle bostedsløse.

OVERSIKT: Forskerne Stian Lied og Evelyn Dyb ved NIBR får i disse dager hjelp fra hele landet til å telle bostedsløse.

Hans Henrik Torgersen

Teller bostedsløse på dugnad

Drøye 1000 etater bidrar denne uka til å skaffe nasjonal oversikt over bostedsløse. Forrige gang, i 2012, var tallet 6259.
29.11.2016
15:25
29.11.2016 15:25

hans.henrik@lomedia.no

I disse dager fylles det ut skjema, og samles inn informasjon over alle i landet som ikke har et fast sted å bo. Tallene samles inn, og sendes til forsker Evelyn Dyb ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Den jobben som gjøres rundt om i hele landet denne uka er veldig viktig. Dette er den eneste samlede oversikten man har over de som ikke har fast bosted, sier hun.

Har talt bostedsløse siden 1996

Hvert fjerde år samler man inn en oversikt over antallet bostedsløse i Norge. Første gang var i 1996 – og foregikk mer eller mindre sporadisk fram til 2008. Siden da har man satt intervallet til hvert fjerde år.

– Det er ikke behov for mer, sier Evelyn Dyb, forskeren som leder prosjektet.

Sammen med Stian Lied har hun siden mai jobbet med å forberede tallinnhentingen, som ifølge henne er en stor dugnad. Når svarene og tallene er inne, bruker de tiden fram til sommeren med å sette sammen, og forklare tallene ytterligere. Rapporten legges fram i juni.

Avhengige av hjelp

– Det som er viktig nå er jo at så mange som mulig sender oss sine svar. Om det er sosialtjenesten i Nav, frivillige organisasjoner finansiert av kommunene, helseforetakene eller fengslene, så er det viktig at så mange som mulig sender inn sine skjema, sier Dyb.

Uke 48 har blitt den faste innsamlingsuken, og resultatet man får gir et øyeblikksbilde av hvordan stå er. I 2012 var konklusjonen at det var 6259 personer som var bostedsløse i månedsskiftet mellom november og desember.

Hver dag denne uka ringer telefonen flere ganger i timen hos forskerne. De som skal svare lurer mest på praktiske ting, som om man kan kopiere opp flere skjema, men noen ganger er det grenseganger for hva som skal registreres som må avklares.

20 år siden første telling

– Er det for eksempel noen som har et sted å bo til fredag, men de må ut av leiligheten på mandag, så har vi valgt å si at de er bostedsløse. Det er fordi man da vet at de ikke har noe alternativ på plass mot slutten av uka, sier Dyb.

Tellingen inkluderer ikke bare de som bor under åpen himmel, som faktisk bare utgjør en liten prosentandel av de bostedsløse. Alle som ikke har et sted å bo, å være kommende natt, henvist til tilfeldige boalternativ eller bor midlertidig hos familie venner og kjente. De som skal løslates fra fengsel eller utskrives fra institusjon innen to måneder uten å ha et sted å bo regnes med.

Kartleggingene gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 20 år. De forrige tellingene ble gjennomført i 1996, 2003, 2005, 2008 og i 2012.

Husbanken står bak

– Nytt i 2012 var at vi registrerte de som var midlertidig i Norge. De tallene blir holdt utenfor totalen, fordi vi hele tiden ønsker å ha sammenlignbare tall tilbake til 1996, sier Dyb.

Det er Husbanken som er oppdragsgiver for undersøkelsen, og tidligere i høst ba regiondirektør Guri Bergo om hjelp fra alle landets kommuner for å få samlet inn gode tall.

29.11.2016
15:25
29.11.2016 15:25