Sterke reaksjoner på lederkabalen

Skandaløst å vrake FOs mest profilerte politiker, fastslår Patrik Dahlqvist (FO Østfold). Trist, men nødvendig, mener Tore Kristiansen (FO Oslo).
09.02.2015
16:15
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Det har kokt på nettet etter at det ble kjent at valgkomiteen vraker Ellen Galaasen i forkant av FO-kongressen.

«Hva skjer? Vrake et av de største talentene FO har hatt på lange tider. Ellen fronter det mange barnevernpedagoger tror på og står for. Hun er tydelig, klar og lojal. Valgkomiteen bør skjerpe seg», skrev Mai-Lis Nicolaisen.

– Eit sjokk

«Dette var eit sjokk å lese. Ellen representerer det meste av det eg er stolt av med FO. Ei fantastisk dyktig dame, ein person eg ser opp til og som har eit enormt engasjement. Eg er svært skuffa og provosert», kommenterte Anne Hilde Baarøy Lystad.

«En forutsetning for samlinga av NOSO, NBF og NVF var at de tre gruppene skulle respektere hverandres kompetanse og faglighet. Uten denne gjensidige respekten er ikke FO liv laga. Hilsen en som var tillitsvalgt den gang», påminnet Lars Gunnar Lingås

På Fontenes facebookvegg og i sakens kommentarfelt var det harde utfall mot valgkomiteen. Randi Skavhaug tok den i forsvar:

«Vi må vel stole på at de som er valgt til å sitte i valgkomiteen tenker FO sitt beste», skrev hun.

– En kompetanse vi ikke har råd til å miste

Leder i FO Østfold, Patrik Dahlqvist, forteller at nyheten slo ned som en bombe hos dem.

– Ellen Galaasen er FOs best profilerte politker. Hun har et nettverk og en kompetanse som FO ikke har råd til å miste. Og hun kan snakke med hvem som helst, enten de er statsråder eller grasrota i egen organisasjon. Jeg har selv bakgrunn som tillitsvalgt i det statlige barnevernet, og jeg vet at Ellen nyter stor respekt i direktoratet og departementet, sier Dahlqvist til Fontene.

Han forsikrer at FO Østfold vil gjøre alt de kan for å få med Galaasen videre. Uten henne i ledelsen er FO kraftig svekket som profesjonsforbund, og mer å anse som en lillebror til Fagforbundet, mener fylkeslederen.

Vil miste tusenvis av medlemmer

– Hvis Ellen går ut, kommer vi til å miste tusenvis av medlemmer, advarer Dahlqvist.

Er dette så alvorlig?

– Ja, dette er alvorlig. Det har vært mye uro i FO-ledelsen. Nå ser det ut til at de tre seksjonsrådene samarbeider bedre enn på lenge, og så skal vi kvitte oss med en som har bidratt til det. Dette ser ikke bra ut, avslutter Dahlqvist.

– Full forståelse

Tore Kristiansen, leder i FO Oslo, synes saken er trist, men han har forståelse for valgkomiteens avgjørelse.

– Kanskje tar valgkomiteen det ansvaret som landsstyret skulle tatt da Mimmi Kvisvik ble valgt som leder. Kanskje skulle vi hatt en ekstraordinær kongress den gangen, sier Kristiansen. Han viser til at Ellen Galasen den gang sendte ut en epost til organisasjonen der hun tok til orde for at FO nå måtte velge en ekstern forbundsleder.

I landsstyret støttet Galasen motkandidat Henriette Westhrins kandidatur.

– Når man ikke har tillit til lederen sin, bør man selv trekke seg, fastslår Kristiansen.

– Komiteen er suveren

Gøril Madsen, leder i FO Troms, ble overrasket over valgkomiteens innstilling, men har stor tillit til komiteen.

– Valgkomiteen er suveren til å finne de som kan dra FO framover sammen som ett forbund. Vi i FO Troms har ønsket oss mer ro i organisasjonen. Ellen Galaasen representerer den siden som er uenig med flertallet. Hun har alltid opptrådt ryddig og ordentlig overfor oss, men det har jo vært noen utspill fra den siden. Mimmi Kvisvik og Tone Faugli har gjort en fantastisk jobb. Jeg har stor tillit til dem, sier Madsen.

– Kongressen bestemmer

Valgkomiteens leder, Nils Ola Sande, var forberedt på sterke reaksjoner.

– Som jeg sa før helga, dette var en fryktelig tøff avgjørelse. Men vi i valgkomiteen må tenke på hva som er best for FO framover. Vi har kun innstillingrett, det er kongressen som bestemmer, påminner Sande.

Han benekter at det har blitt stilt ultimatum fra noen av de involverte.

Komiteen sier det er en gjensidig mistillit. Det samme sier Mimmi Kvisvik. Ellen Galaasen sier derimot at hun ikke har mistillit til Kvisvik. Hvordan går dette opp?

– En samlet valgkomite på sju personer har oppfattet tydelige signaler fra Ellen Galaasen om at hun ikke har tillit til Mimmi Kvisviks lederskap.

Det er bare en drøy måned til kongressen. Har dere en kandidat i kikkerten?

– I utgangspunktet har vi ingen andre kandidater. Avgjørelsen hviler på at vi ikke mener FO er tjent med Galaasen i ledelsen, sier Sande.

Han minner om at komiteen gjerne vil ha forslag på kandidater.

– En nødvendig dynamikk

Ellen Galaasen står fast på at hun ikke har mistillit til Kvisvik, at de to ikke alltid er enige, men at de har funnet løsninger sammen.

Hvordan har det seg at valgkomiteen har oppfattet tydelige signaler om mistillit fra deg til Kvisviks lederskap?

– Jeg har uttrykt tanker om hvordan vi kan styrke og utvikle det samlede lederskapet av organisasjonen. Når jeg stiller meg til disposisjon, så er det jo fordi jeg ønsker å være med å videreutvikle og styrke FO. Jeg har min kompetanse og mine styrker, andre har sine. Det blir viktig å kunne sette sammen en ledelse som utfyller hverandre kompetansemessig og politisk, og å sikre at en dekker bredden av det FO må og skal drive med, sier Galaasen.

– Bruk uenighet konstruktivt

Hun mener det fokuseres for mye på relasjonene mellom medlemmene i arbeidsutvalet.

– Min oppfatning og erfaring er at de politiske uenighetene som finnes på alle nivåer i organisasjonen skaper en nødvendig dynamikk i organisasjonen for videreutvikling av politikk. Når vi behandler uenighet konstruktivt kan det gi usedvanlig gode resultater. Et eksempel er saken om profesjonspolitisk strategi som legges frem for kongressen, hvor vi sammen legger frem et godt grunnlagsdokument, selv om det i organisasjonen er mange ulike syn på hvordan profesjonspolitikken skal utformes både samlet og separat, sier Galaasen.

FO-leder Mimmi Kvisvik ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Hun vil heller ikke kommentere de ulike reaksjonene fra organisasjonen.

09.02.2015
16:15
27.08.2015 20:01

Mest lest