Staten skal prøve ut forsøk med anonyme jobb-søknader.

Staten skal prøve ut forsøk med anonyme jobb-søknader.

Werner Juvik

Staten vil prøve ut anonyme jobb-søknader

Målet er at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver.
09.04.2019
13:01
10.04.2019 20:37

anne@lomedia.no

Regjeringen starter forsøk med anonyme søknader i staten.

– Dette skal sikre en fargeblind rekrutteringspraksis, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

– I staten er det kvalifikasjonene, ikke navnet, som skal avgjøre hvem som får jobb. Det er et mål for regjeringen at statlig sektor skal speile befolkningen i Norge, og da må vi ha et våkent øye for egne fordommer når vi ansetter, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt alle departementene peke ut én virksomhet hver som skal delta i forsøket. Prosjektet starter i vår, og vil avsluttes før jul 2020.

Unicare Små Enheter legges ned. Bare halvparten av de ansatte får fortsette

Flere innvandrere i jobb

Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver.

– Norge har ikke råd til å overse kompetanse. I en tid hvor andelen unge i jobb går ned og andelen eldre går opp, må vi sørge for at alle som kan jobbe, er i jobb, sier Mæland.

Slik skal det gjøres:

Søkerens opplysninger anonymiseres i den første utsilingen av kandidater til en stilling. Når den første silingen av kandidater er gjort, blir opplysninger tilgjengelig for arbeidsgiver.

Alle opplysninger om kandidatene vil hele tiden være tilgjengelig for andre i virksomheten (eksempelvis HR-avdelingen), slik at reglene om utvidet søkerliste og offentlig søkerliste kan etterleves.

– Vi må tørre å være åpne om at ubevisste diskriminerende holdninger hos arbeidsgiver kan påvirke rekrutteringsprosesser, også i staten. Det er ikke noe som tyder på at staten er verst i klassen, men vi bør ha høyere ambisjoner enn som så. Staten som arbeidsgiver skal kjennetegnes ved at vi er en inkluderende arbeidsgiver som ser kompetansen i hele befolkningen, sier Mæland.

Antallet på sosialhjelp har skutt i været etter AAP-innstramming

09.04.2019
13:01
10.04.2019 20:37