BANEBRYTER: – Det er nytt at sosionomene er aktive på arbeidsplassen, sier studieleder Lise Cecilie Kleppe, ved Høgskolen i Oslo og Akershus

BANEBRYTER: – Det er nytt at sosionomene er aktive på arbeidsplassen, sier studieleder Lise Cecilie Kleppe, ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vibeke Liane

Sosionomer blir med brukerne på jobben

Sosionomstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus lærer å følge opp brukerne i arbeidslivet. Det er de alene om.
18.03.2016
13:12
18.03.2016 13:12

vibeke.liane@lomedia.no

I januar i år begynte 23 tredje års studenter på fordypningsemnet «Arbeidslivskunnskap og inkludering». Studieleder Lise Cecilie Kleppe var så ivrig etter å få tilbudet på plass at hun leder undervisningen selv. Med seg har hun blant annet Anna-Sabina Soggiu, som jobber med arbeidsinkludering i Grünerløkka bydel og har 20 prosent stilling på høgskolen. Kleppe mener det er viktig at studentene lærer av fagfolk som jobber i feltet, samtidig som de lærer hva forskningen sier om arbeidsinkludering.

Styrker arbeidslinja

Vanligvis følger sosialarbeiderne i Nav brukeren fram til døra på arbeidsplassen. Gjennom denne fordypningen på 10 studiepoeng lærer studentene hvordan de skal samarbeide med brukerne og arbeidsgiverne. Målet er å styrke brukernes livskvalitet og arbeidslinja.

– Studentene lærer hvilke krav og forventninger arbeidslivet har. Og hvordan man kan legge til rette for en god arbeidsintegrering, forteller Kleppe.

Fontene er med på siste undervisningsdagen da studentene får informasjon om hvordan de skal logge seg på den elektroniske hjemmeeksamenen.

Enkelte studenter er bekymret for at de ikke har lært nok om hvordan de skal integrere nyankomne flyktninger i arbeidslivet.

– Det dere har lært her, er overførbart til arbeidet med flyktninger. Tenkningen er lik, sier Kleppe.

– Dette er måten vi jobber på med flyktninger, bydelen vår er blant landets beste på å integrere flyktninger i arbeidslivet, bekrefter Soggiu.

– Veldig konkret

Det finnes stadig færre ufaglærte arbeidsoppgaver, og personer med et marginalt forhold til arbeidslivet, skvises ut. Samtidig gjelder arbeidslinja som overordnet ideologi. Det er et paradoks, mener Kleppe.

Hvordan skal sosialarbeideren skape muligheter for mestring og utvikling når brukeren kvier seg for å prøve seg i arbeidslivet? Noen er redde for å bli syke, eller sykere, av å jobbe. De er redde for nederlag og frykter stigmatisering. Ofte misforstås det som manglende motivasjon og latskap.

Sosionomstudent Dan Bjelland Gundersen meldte seg på kurset fordi han mener arbeidsintegrering er sentralt i det meste av sosialt arbeid. 31-åringen har jobbet flere år som miljøarbeider ved Elevator i Oslo, som har soningsdømte i arbeid.

TENNER PÅ NAV: Student Dan Bjelland Gundersen ville først jobbe i kriminalomsorgen. Nå heller han mot Nav.

TENNER PÅ NAV: Student Dan Bjelland Gundersen ville først jobbe i kriminalomsorgen. Nå heller han mot Nav.

Vibeke Liane

– Kurset er veldig konkret. Særlig har temaet Supported Employment vært inspirerende, forteller Gundersen.

Supported Employment er en arbeidsmåte der brukere følges opp mens de er i arbeid. Samtidig får arbeidsgivere oppfølging og kunnskap om arbeidsinkludering.

– Det handler om systematisk og individuelt tilpasset oppfølging for at brukeren raskt kan delta i ordinært arbeid, ut fra egen forutsetning. Istedenfor at brukeren har praksis på spesielle tiltaksplasser flyttes bistandskompetansen til arbeidsplassen, forklarer Kleppe.

Nybrottsarbeid

Dagens diskusjonsoppgave handler om en kar i 50-åra med marginal tilknytning til arbeidslivet. Han har vært i flere møter med Nav og har ord på seg for å te seg en smule krakilsk. Hvordan skal de møte ham, motivere ham for å finne interesser og mulig arbeid?

De stikker hodene sammen, to og to, diskuterer mulige årsaker til at mannen oppfører seg som han gjør, og på hvilke måter han kan ha blitt møtt tidligere.

Sosionomene lærer mye om kommunikasjon og samtaler, likevel går det noen ganger galt. Hvorfor, under de.

– Egentlig handler det om å møte folk med respekt, tillit og folkeskikk, mener Kleppe.

Kleppe ønsker at «Arbeidslivskunnskap og inkludering» skal bli obligatorisk for studentene ved sosionomutdanningen.

– Ofte tenker en at folk med belastninger skal slippe å stå i arbeid, men forskningen viser at arbeid er helsefremmende for veldig mange. Det er nytt at sosionomene er aktive på arbeidsplassene.

18.03.2016
13:12
18.03.2016 13:12

Mest lest