Flere sliter med å betale regninger:

Sosionom Stian Aakre hjelper folk ut av gjeldsfella

En kar holdt på å miste huset på tvangsauksjon. Livet raste sammen etter samboerens død. Feieavgiften på skarve 400 kroner vokste til uregjerlige 21 000 kroner.
24.11.2016
14:42
24.11.2016 14:42

vibeke.liane@lomedia.no

Han ble reddet av gjeldsveileder Stian Aakre på Nav Steinkjer. Aakre hjalp ham med å få oversikt. Sammen ringte de arbeidsgiveren, og han fikk personallån på 25 000 kroner.

– Det var gjort på et kvarter. Mannen var fortvilet og så ikke løsningen som lå oppe i dagen.

Ikke alle av Aakres saker er like enkle å løse.

For tredje år på rad øker antall husholdninger som stadig har betalingsproblemer, skriver Aftenposten i dag. Ofte er det som for trønderen som fikk hjelp av Aakre; det er større hendelser i livet som utløser problemene. Arbeidsledighet, sykdom og samlivsbrudd oppgis som årsak til økonomisk uføre.

Tøffe innkrevere

I andre etasje på Nav-kontoret i Steinkjer sitter sosionomen og blar i hengemappene. 90 stykker til sammen. Hver av dem skjuler fortellinger om mennesker som er så alvorlig rammet av gjelda at de har havnet på trappa til Nav.

Det er en broket samling mennesker. Den optimistiske forretningsmannen som har satt privatøkonomien over styr for å skape den ultimate drømmen av en bedrift. Minstepensjonisten i 80-årene med en kronisk sykdom som krever dyre medisiner. Hun leier en liten leilighet hos en privat gårdeier.

Stian Aakre ser på mappa til den gamle kvinnen.

– Hun brukte to år på å våge seg inn døra til Nav. Hun var så fortvilet og skamfull. Isteden tok hun opp kredittkortgjeld for å betale medisiner, mat og husleie. Da hun kom til oss, var kreditten på de to kortene brukt opp. Aakre sørget for at Nav garanterte for depositumet på leiligheten på 15 000 kroner.

– Jeg kontaktet de tre største kreditorene og spurte om de kunne nøye seg med 5 000 kroner hver. De sa nei. Saken gikk til Namsmannen, som besluttet at kreditorene ikke skulle få en krone.

Depositumet ble betalt, kvinnen fikk bostøtte.

– Ingen får røre henne nå. De må ha et visst ansvar og magemål, de som kaster penger etter folk.

Nav Steinkjer har ca. 200 saker med økonomisk rådgivning.

Nav Steinkjer har ca. 200 saker med økonomisk rådgivning.

Leif Arne Holme

Folkesykdom

Aakre vil utlånshaiene til livs.

– I løpet av en uke ramler det inn rundt 40 tilbud om kreditt på mobilen min. Vet du hva kredittvurderingen for en del av dem er? Ikke det? De sjekker at navnet ditt er registrert på postnummeret.

– Gjelda er vår nye folkesykdom. Det burde regjeringen gripe tak i. De er jo så opptatt av helsa vår når det gjelder nikotin og alkohol, mener Aakre.

Farlig hemmelighet

Når brukerne har det som vondest, reiser Stian Aakre hjem til dem. Det gjorda han til mannen som bor sammen med drømmedama, han har drømmebarna og bor i drømmehuset. Men hva hjelper vel det når han ikke har våget å fortelle kona at han har nærmere en million kroner i forbruksgjeld?

– Det er livsfarlig å ha hemmeligheter om gjeld. Han fortalte at han har sittet med hagla i kjeften, for å kjenne etter hvordan det er å være daud.

Aakre har tilbudt seg å være sammen med mannen når han forteller kona om den hemmelige gjelda.

– For å få hjelp må han gjøre det på vår måte. Jeg kan ikke hjelpe ham ut av situasjonen før kona er involvert i løsningene.

Smalhans på gjeldsordning

Mange av Aakres brukere kunne vært med i programmet «Luksusfellen» på TV3. Noen av dem er kommet i det økonomiske uføret fordi de har mistet jobben, vært rammet av alvorlig sykdom eller blitt uføre.

- Gjeld er vår nye folkesykdom, sier Stian Aakre.

- Gjeld er vår nye folkesykdom, sier Stian Aakre.

Leif Arne Holme

Hvis Aakre ser at brukeren ikke er i stand til å gjøre opp for seg i uoverskuelig framtid, søker de Namsmannen om gjeldsordning. Gjeldsordningen med kreditorene er enten frivillig, eller tvungen når domstolen fatter avgjørelsen om nedbetaling.

Den som kommer under ordningen, må selge all luksus og leve sparsommelig. Mest mulig av gjelda skal være betalt i løpet av fem år. Resten av den usikrede gjelda slettes. Pantegjeld på bolig blir ikke slettet.

En enslig som er under gjeldsordning, har 8 289 kroner igjen å leve av når kreditorene har fått sitt.

– Det er ingen grunn til å misunne de som har gjeldsordning. Det er skikkelig smalhans. Men etter fem år er gjelda håndterlig, og de kan begynne å leve et normalt liv.

Essensen av sosialt arbeid

Et par kontorer innover i gangen sitter disponeringsveileder Ingvild Larssen.Hun har ansvaret for 35 brukere. Pengene fra Nav eller arbeidsgiver havner på en konto hos Nav som Ingvild Larssen disponerer i samarbeid med brukeren.

Eirin Konradsen (t.h.) og Ingvild Larssen hjelper folk med å disponere pengene sine.

Eirin Konradsen (t.h.) og Ingvild Larssen hjelper folk med å disponere pengene sine.

Leiv Arne Holme

64–åringen mener jobben hennes er essensen av sosialt arbeid, og noe av det viktigste som foregår i Nav.

– Når vi griper inn i folks selvråderett, forutsetter det en sosialfaglig tilnærming. Målet er at klienten skal få kontroll over eget liv.

– En del brukere har liten styring. Veiledningssamtalene, der vi sammen går inn på nettbanken deres, hjelper dem med å planlegge økonomien.

Noen får pengene som daglige drypp.

– De får et annet liv når de vet at de hele tiden har penger, og at de ikke blir kastet ut fra leiligheten.

Gamle kjente

Noen brukere er som gamle kjente å regne etter mer enn ti års samarbeid om økonomistyringen. En folkesky bruker har ikke bankkonto fordi han ikke våger å gå i banken fordi han ikke kjenner den som sitter i skranken.

Hver 14. dag henter han kontantene hos Ingvild Larssen. Da hun hadde ferie i sommer, la hun klar pengene i en konvolutt hos kollegaen og avtalte at han kunne hente dem der. Pengene lå der da hun kom tilbake fra ferie.

Larssen mener omtanke og humor er gode byggeklosser når hun etablerer tillit. Hun minnes klienten som i starten nektet å ha en økonomisk overkikador. Det ble fattet vedtak om tvungen forvaltning etter folketrygdloven. Allerede første året sendte han henne julekort.

– Han takket for all hjelpen han hadde fått. Etter det har forholdet vårt vært frivillig.

Hjelper ferskingene

Ingvild Larssen tar sakspapirene under armen og strener til møterommet hvor Eirin Konradsen venter. Konradsen begynte som disponeringsveileder for noen måneder siden, og rådfører seg med den erfarne kollegaen. Nå er hun i tvil om hva som er den beste løsningen for en bruker. Mannen er i 80-årene med alkoholdemens. Han har hatt en ledende stilling, pensjonen er god. Han har hatt økonomistyring gjennom Nav. Men er nå innstilt på å søke verge, og har foreslått at datteren skal ha oppgaven. Hun er i 20-årene.

– Det er en krevende oppgave, er det riktig å påføre henne ansvaret, undrer Eirin Konradsen.

– Nei, det syns jeg ikke. Hun er ung, og ut fra vår kjennskap til klienten, vil det bli for stor belastning for henne å være verge for faren. Vi bør sende søknaden til fylkesmannen, så får de finne en verge.

vibeke.liane@lomedia.no

Nav Steinkjer

Nav Steinkjer har om lag 200 saker med økonomisk rådgivning og disponering.

3,4 ansatte jobber med disse sakene.

Steinkjer har 21 300 innbyggere.

Gjeld og Nav-hjelp

I slutten av 2015 var om lag 374 årsverk i Nav knyttet til økonomisk rådgivning.

I samme år var det 16 102 saker hvor personer som ikke mottok sosialhjelp fikk økonomisk rådgivning. Det var i alt 11 902 saker hvor sosialhjelpsmottakere fikk økonomisk rådgivning.

Nordmenns samlede forbrukslån var i 2015 på 90 milliarder kroner. Og vår samlede inkassogjeld var på over 70 milliarder kroner. I Nord-Trøndelag får 1000 brukere hjelp av Nav med å håndtere gjelda.

I 2014 var om lag 236 000 nordmenn svartelistet på grunn av gjeld.

24.11.2016
14:42
24.11.2016 14:42

Nav Steinkjer

Nav Steinkjer har om lag 200 saker med økonomisk rådgivning og disponering.

3,4 ansatte jobber med disse sakene.

Steinkjer har 21 300 innbyggere.

Gjeld og Nav-hjelp

I slutten av 2015 var om lag 374 årsverk i Nav knyttet til økonomisk rådgivning.

I samme år var det 16 102 saker hvor personer som ikke mottok sosialhjelp fikk økonomisk rådgivning. Det var i alt 11 902 saker hvor sosialhjelpsmottakere fikk økonomisk rådgivning.

Nordmenns samlede forbrukslån var i 2015 på 90 milliarder kroner. Og vår samlede inkassogjeld var på over 70 milliarder kroner. I Nord-Trøndelag får 1000 brukere hjelp av Nav med å håndtere gjelda.

I 2014 var om lag 236 000 nordmenn svartelistet på grunn av gjeld.