DREPT PÅ JOBB: Tirsdag morgen har politiet sperret av området rundt huset der en ansatt er drept ved Behandlingssenteret Små Enheter på Vollen i Asker.

DREPT PÅ JOBB: Tirsdag morgen har politiet sperret av området rundt huset der en ansatt er drept ved Behandlingssenteret Små Enheter på Vollen i Asker.

Torstein Bøe / NTB scanpix

Sosionom drept ved Små Enheter

En kvinnelig ansatt ble funnet drept i den private barneverninstitusjonen i Asker natt til tirsdag.
28.10.2014
12:35
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Politiet ble varslet klokken 02:09 om at en person var alvorlig skadd. Da politiet kom fram til Behandlingssenteret Små Enheter (BSE) avdeling Vollen, konstaterte de at kvinnen var død.

Kvinnen, en 30 år gammel sosionom, var ansatt i et midlertidig oppdrag for å følge opp jenta som er siktet for drapet. Tenåringen er varetektsfengslet for to uker. Siktelsen ble onsdag endret fra forsettlig drap til overlagt drap, skriver aftenposten.no.

– Tragisk drap aktualiserer kravet om økt sikkerhet, skriver FO-nestleder Tone Faugli i en kommentar på forbundets hjemmeside.

Under heldøgns oppsyn

Tenåringsjenta hadde ifølge BSE én-til-én-bemanning, i tillegg til nattevakt.

Jenta er hjemmehørende i Bærum og skal ha en historie med voldsepisoder, ifølge politiet. Ifølge vg.no skal politiet ha beslaglagt en kniv som beskrives som det antatte drapsvåpenet.

BSE: – Kollegene får krisehjelp

Fagsjef og en av BSEs to eiere, Dag Skådinn, kjørte inn fra Oslo og var på åstedet kl. 02:45 i natt.

– Hvordan følger dere opp ansatte nå?

– Pårørende av avdøde og av klienten er informert og ivaretatt så langt det er mulig. Så har vi gjort det samme med våre som var på vakt, og i særdeleshet den sovende nattevakten. Prest er involvert både her og i klientens hjemkommune.

Nå samles alle barna, medarbeiderne og psykiater i Østenstad kirke. Kommunen stiller med kriseteam.

– Dette er arbeidsoppgaver som våre medlemmer og våre faggrupper utfører på vegne av samfunnet, og samfunnet må ta ansvar for å sikre dem på best mulig måte, sier FO-leder Mimmi Kvisvik til Fontene.

Påtok seg store oppgaver

Behandlingssenteret Små Enheter er et privat selskap som driver plasser på oppdrag fra kommunene. Avdelingen på Vollen i Asker er godkjent for fire plasser etter Lov om barneverntjenester.

"Store oppgaver i små enheter" er institusjonens slogan. Plassene er beregnet på ungdom med traumer, psykoser, utviklingsforstyrrelser og tvangslidelser.

Institusjonen har 6-8 faste medarbeidere i såkalt medleverturnus. De ansatte bor på institusjonen i arbeidsperioder på flere døgn. Avdeling Vollen har også fast ansatt psykiater.

FO Akershus: – Bare trist

FO har åtte medlemmer fordelt på BSEs ulike avdelinger og arbeider med å få klarlagt om avdøde er en av disse.

– Mine første tanker går til avdødes familie og hennes kolleger, sier leder i FO Akershus, Ingunn Strand Johansen.

– Det er bare trist at ansatte i helse og omsorg risikerer å bli drept. Dette føyer seg inn i rekka med drapet på Nav Grorud og mer og mer vold- og trusselsituasjoner i barnevernet som man ser øker i kommunene.

Strand Johansen etterlyser bedre kartlegging av risiko og sårbarhet i anbudsutsettelser og i hvilken grad de bemanner dette med fagfolk. Hun understreker at hun ikke kjenner til vurderingene som er gjort i dette tilfellet.

Hjemkommunens ansvar

– Hvis kommunen ikke har et tilbud som er godt nok selv, setter man ungdom med psykiatri og utagerende atferd ut på anbud, sier Strand Johansen.

– Det er klientens hjemkommune som står ansvarlig for at nok bemanning, sikkerhet og faglighet ivaretas forsvarlig i det tiltaket de kjøper inn. De har plikt etter helse- og omsorgsloven om å gi et tilbud. Men det er også en plikt overfor ansatte at de er nok folk til at det er trygt å gå på jobb.

Det er bare trist at ansatte i helse og omsorg risikerer å bli drept. Dette føyer seg inn i rekka med drapet på Nav Grorud og mer og mer vold- og trusselsituasjoner i barnevernet.

Ingunn Strand Johansen, leder FO Akershus

28.10.2014
12:35
27.08.2015 20:01