DAGENS MARKERING: Sosialpedagoger fra hele verden deler bilder av seg selv på Instagram og andre sosiale medier.

DAGENS MARKERING: Sosialpedagoger fra hele verden deler bilder av seg selv på Instagram og andre sosiale medier.

Instagram

Sosialpedagogene feirer faget på sosiale medier

Er du barnevernspedagog eller vernepleier? Da er dagen din på sosiale medier. I selskap med sosialpedagoger i alle land oppfordres du til å dele et bilde og noen ord om hvorfor du elsker jobben din.
02.10.2015
10:17
02.10.2015 13:14

solfrid.rod@lomedia.no

2. oktober er den internasjonale sosialpedagogdagen, innstiftet av AIEJI (International Assosiation of Social Educators).

Hensikten med dagen er å skape oppmerksomhet om sosialpedagogenes kompetanse og bidrag i velferdsstaten.

#thefinestjobintheworld

AIEJI har tatt initiativ til en kampanje på facebook, twitter og instagram, der sosialpedagoger over hele verden deler et bilde eller en kort video av seg selv, der man holder opp en plakat som forteller hvorfor akkurat denne jobben er den beste i verden. Innlegget skal utstyres med emneknaggen #thefinestjobintheworld.

Hvem som er sosialpedagoger og hva de kalles varierer fra land til land, i Norge er det barneverspedagoger og vernepleiere.

En synliggjøringskampanje

FOs profesjonsråd for de to gruppene oppfordrer medlemmene til å bidra i sosiale medier. I tillegg har de bedt forbundets 19 avdelinger om å skrive avisinnlegg, løfte fram profiler i lokale medier og gjerne også gjøre stas på en eller flere sosialpedagoger som gjør en ekstra god jobb.

– Vi skal bruke denne dagen til å synliggjøre vårt bidrag i velferdsstaten. Vi skal fortelle hva vi jobber med og hvorfor vi er glad i jobben vår. Kampanjen skal nå politikere og folk flest, og bidra til å bevisstgjøre dem på vår betydning både nasjonalt og internasjonalt, sier Irmelin Sangolt Tjelflaat, leder i profesjonsrådet for barnevernspedagoger.

Verdens beste jobb

AIEJI har lagt ut en video i anledning dagen, med sosialpedagoger fra ulike land, blant annet Norge.

– Når jeg er sammen med dere og ser stoltheten i øynene deres og hører fortellingene om endringer i menneskers liv hver eneste dag, da vet jeg at ja, vi har verdens beste jobb, sier Benny Andersen i filmen. Han er president i AIEJI og leder for de danske sosialpedagogene.

02.10.2015
10:17
02.10.2015 13:14