INITIATIV: FO-leder Mimmi Kvisvik vil ha reglene endret.

INITIATIV: FO-leder Mimmi Kvisvik vil ha reglene endret.

Kristian Brustad

Sosialarbeidere skvises

HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) vil ikke lenger betale for sosialfaglig arbeid i poliklinikkene. Virksomhetene taper millioner, og sosialfaget skvises.
06.06.2014
10:57
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

– Endringen fører til betydelige tap for en del virksomheter. Blå Kors anslår at de vil tape fire millioner, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Hun er bekymret for konsekvensene.

– Helsetjenestene mister det sosialfaglige bidraget, selv om de bør være tverrfaglige. De mister profesjoner som kan være med å bygge opp gode tverrfaglige tjenester. Da må andre profesjoner gjøre arbeid de ikke er kvalifisert for. Det vil sette tjenestene under press og forringe dem, mener hun.

Bare visse yrkesgrupper

Ifølge takst 201 b i en forskrift som trådte i kraft fra 2008 kan helseforetak og rusinstitusjoner kreve refusjon for pasienter som har nådd egenandelstaket for behandling av bestemte yrkesgrupper. Disse er relevante legespesialister, psykologspesialister, tannlegespesialister, leger, psykologer, tannleger uten eller under spesialisering, sykepleiere, jordmødre og audiografer.

Altså ikke for arbeid som er gjort av barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Heller ikke grupper som pedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog eller radiograf.

Endrer fem års praksis med et pennestrøk

Men HELFO har likevel hatt som praksis å refundere etter denne taksten for arbeid som disse gruppene har gjort fram til nylig. Det er 315 kroner. Egenandelen etter andre paragrafer i forskriften, som også omfatter arbeid som FO-yrkene utfører, er langt lavere. De ligger på 79 og 52 kroner.

13 mai kom nye signaler fra HELFO. De innskjerper at bare de som er nevnt i forskriften skal kunne refunderes. Signalene ble sendt ut i samråd med Helsedirektoratet.

– HELFO har tillatt praksisen med å refundere etter den høyeste taksten. Vi har ikke vært oppmerksomme på at forskriften var innskrenkende, siden praksis var den samme etter som før 2008. Nå har HELFO altså besluttet å gjøre slutt på praksisen, med øyeblikkelig virkning, sier Mimmi Kvisvik.

HELFO opplyser at de i 2013 samlet utbetalte over 21 millioner for sosionomer, 6 mill for vernepleiere og ca 250 000 for barnevernpedagoger. Totalt var det utbetalinger på 90 millioner til profesjoner som ikke er nevnt i 201b.

Seniorrådgiver Torill Nydal ved HELFO veiledning sier at tallene ikke gir et presist bilde. Årsaken er at en del poliklinikker ikke har oppgitt riktig ansvarlig behandler der flere behandlere har vært inne i bildet.

– Hvorfor kommer dette nå?

– HELFO tok ut statistikk fra de innsendte refusjonskravene og så at takst 201 b var blitt utløst også av flere behandlertyper enn det forskriftene tillater. Vi valgte derfor å gå ut med en presisering av regelverket før vi iverksetter avvisning av regninger, sier Torill Nydal.

– Fra hvilken dato skal dere slutte å refundere for andre enn de som er nevnt i forskriften?

– Det er ikke bestemt ennå. Helse- og omsorgsdepartementet er inne og ser på problemstillingene som har kommet rundt bruk av annen type helsepersonell enn takst 201b tilsier.

Det motsatte av tverrfaglighet

– Forskriften fremmer ikke det man sier man ønsker, nemlig tverrfaglighet. Dette bidrar til å skvise sosialfagene ut av helsefeltet, sier Mimmi Kvisvik.

– For rusbehandling er det fastsatt i helse-omsorgsloven at behandlingen skal være tverrfaglig og spesialisert. Men mange andre poliklinikker er også avhengige av tverrfaglig spesialisert behandling, blant annet i voksenpsykiatriske poliklinikker hvor tverrfaglighet er av stor betydning. I somatikken har det vært mindre tverrfaglighet. Men statistikkene viser store sosiale helseforskjeller. Storforbrukere av helsetjenester opplever fattigdom , boligmangel og sosial eksklusjon i tillegg til helseproblemene. Det er bekymringsfullt, og problemene må møtes med sosialfaglig perspektiv, metodikk og virkemidler, sier Kvisvik.

Hun siterer tidligere direktør i Helsetilsynet, Lars E. Hanssen:

– I tillegg til den helsefaglige dybdekompetansen trenger vi den breie sosialfaglige kompetansen for å gi mennesker det de trenger.

– Skal samhandlingsreformen lykkes, må poliklinikkene bidra. Dette kan bli et nytt nådestøt til samhandlingsreformen, sier Kvisvik.

Vil endre forskriften

FOs mål nå er å få endret forskriften og få en midlertidig ordning fram til det skjer. De har bedt om et møte med Helse- og omsorgsdepartementet, og samarbeider både med Rådet for psykisk helse og Fagrådet for rusfeltet om å fremme målet.

I forbindelse med endringen ble det dannet en facebookgruppe med navn Sosionom reis deg. «Nå må sosionomene reise seg og vise hva vi kan og kreve vår plass i det norske samfunnet!!!» skriver de. De stiller fem krav på vegne av sosionomene. Men talsperson og initiativtaker Caroline Engh Persson vil ikke la seg intervjue av Fontene.

06.06.2014
10:57
27.08.2015 20:01