NY NESTLEDER: Marianne Solberg Johnsen rykker opp til nestleder.

NY NESTLEDER: Marianne Solberg Johnsen rykker opp til nestleder.

Solfrid Rød

Solberg Johnsen klappet inn som nestleder i FO

Marianne Solberg Johnsen rykker opp. Marit Selfors Isaksen fyller vervet som leder for vernepleiernes profesjonsråd.
15.06.2016
14:22
16.06.2016 07:16

solfrid.rod@lomedia.no

FOs landsstyre kompletterte onsdag forbundets politiske leder, som har manglet en person siden midten av april, da Tone Faugli trakk seg som nestleder.

Flere sterke kandidater har vært inne til intervju, fortalte valgkomiteens Einar Ingebrigtsen. Deres innstilling falt til slutt på Marianne Solberg Johnsen som nestleder. Hun har vært konstituert nestleder siden forrige landsstyremøte.

Dilemma for komiteen

Johnsen ble på kongressen i 2015 valgt til å lede vernepleiernes profesjonsråd, som har hatt flerre lederskifter de siste årene.

– Vi har hatt gode diskusjoner i komiteen. En av innsigelsene har vært at profesjonsrådet fortjener kontinuitet. En annen er at FO med Marianne får både leder og nestleder fra samme fylke. Vi har likevel landet på Marianne. Hun er foreslått fra flere avdelinger, har vært konstituert, og har gjort en veldig god jobb. Konkurransen har vært skarp, men vi landet på Marianne, sa Ingebrigtsen.

Les også: Solberg Johnsen konstituert som nestleder

Foreslo å stokke om

John-Ole Jørgensen fra FO Telemark argumenterte for at nettopp fylkestilhørighet og hensynet til profesjonsrådet talte for å stokke om på komiteens innstilling, altså la Marianne Solberg Johnsen gå tilbake til sitt opprinnelige verv og velge Marit Selfors Isaksen til nestleder.

FO-leder Mimmi Kvisvik påpekte at FO er heldig som har flere gode kandidater. For henne veide hensynet til administrasjonen tyngst. Det er nestlederen som er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte i forbundet. FO har akkurat fått ny administrativ leder, og det trengs stabilitet, påpekte Kvisvik.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik (t.v.) er svært fornøyd med sin nye nestleder.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik (t.v.) er svært fornøyd med sin nye nestleder.

Solfrid Rød

Glad for nestleder tett på profesjon

Kathrine Haugland Martinsen, som sitter i ledelsen og leder sosionomenes profesjonsråd, støttet også valgkomiteens innstilling.

– Jeg synes det er synd å miste Marianne litt i det profesjonsfaglige arbeidet. Men jeg ser det som en stor styrke å ha en nestleder som er tett på det profesjonsfaglige, sa Martinsen.

En prøvevotering på Jørgensens forslag viste overveldende støtte til valgkomiteen, og Solberg Johnsen ble klappet inn med stående applaus.

Isaksen klar for hybelliv

Også til vervet som hennes etterfølger vurderte valgkomiteen flere kandidater.

– Marit Selfors Isaksen har sittet i landsstyret, har ledet sin fylkesavdeling, gjort en kjempejobb som Nav-leder, og er veldig tent og klar for vervet, sa Ingebrigtsen.

Isaksen var ikke til stede, men sendte sin takk for tilliten per sms. Hun bor i Møre og Romsdal, og gleder seg til hybelliv og mye jobbing fra høsten.

Les også: Nav-leder klar for FO-ledelsen

15.06.2016
14:22
16.06.2016 07:16