Hilde Opoku, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne, vil ha flere sosionomer og helsearbeidere inn i skolen og helsevesenet.

Hilde Opoku, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne, vil ha flere sosionomer og helsearbeidere inn i skolen og helsevesenet.

Tri Nguyen Dinh

Slik vil De Grønne endre velferdsstaten

Empati-kurs for offentlig ansatte, samfunnslønn og cannabis-produksjon i offentlig regi. Det er noen av kravene fra Miljøpartiet De Grønne.
01.10.2015
10:08
01.10.2015 10:08

Miljøpartiet De Grønne gjorde et brakvalg. Hvordan har de tenkt å forandre Norge?. Vi har spurt Hilde Opoku, Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne.

Cannabis-produksjon og salg i offentlig regi, hvorfor er det en god idé?

– Intensjonen vår er en mer human ruspolitikk. Vi må forebygge at folk får rusproblemer og ta hånd om dem som har det. Punktet har vært med fra langt tilbake i tid og har skapt misforståelser som slår uheldig tilbake på partiet. Det er snakk om et kontrollert forsøk for å få ned kjøp og salg, slik man har klart det i Nederland. Vår politikk er i tråd med Stoltenberg-utvalgets rapport.

Helsevesenet må se folk helhetlig, med kropp, sinn og sosial situasjon, mener dere. Hva er sosialarbeidernes rolle?

– En større variasjon av helsearbeidere og sosionomer bør inn i helsevesenet og skolen. Mange helseproblemer skyldes psykisk uhelse, som igjen skyldes konsumsamfunnet. Vi jobber mye og skal prestere på mange nivåer hele tiden. Vi har ikke tid til hverandre lenger. Vi må se på årsakene, ikke bare symptomene. Ved å se hele mennesket kan vi forebygge og utsette helseproblemer.

Empatisk kommunikasjonskurs skal tilbys offentlig ansatte. Mangler de empati?

Relasjoner har vært tatt for gitt. Men i samfunnet vi har nå, er vi ikke så gode til det lenger, å knytte nære bånd til familien og mennesker rundt oss. Skoleelever opplever ensomhet samme hvor aktive de er. De som møter pasienter og brukere må kunne bygge relasjoner. Vi har veldig sansen for prosjektet Livsglede for eldre, som er i gang i Trondheim.

Samfunnslønn mener dere kan erstatte sosialhjelp. Vil ikke folk da miste lysten til å jobbe?

Det er kun snakk om et prøveprosjekt. Mange faktorer må på plass først. Vi frigjør midler og byråkrati. Vi ønsker å prøve det i noen kommuner nå som vi har gjort det bra i valget.

Nav sin førstelinje skal styrkes kraftig. Hva vil dere oppnå?

– Førstelinja er ofte et byråkratisk møtepunkt i dag. Vi ønsker at Nav klarer å møte folk bedre på behovene deres. Folk med fagkompetanse må være de første til å møte og veilede dem som oppsøker Nav. Vi inviterer ansatte, brukerne og deres organisasjoner til å spille inn hvem som skal stå i førstelinja og hvordan den skal virke.

Uformell økonomi skal få vokse, sier dere. Du er ikke redd svart arbeid skal ødelegge livsgrunnlaget til norske håndverkere?

– Det er ikke snakk om å erstatte den formelle økonomien. Uformell økonomi er for oss et supplement ved bruk av frivillighet. Vennetjenester satt i system. For eksempel en bytteøkonomi av gjenstander og tjenester. En innsats kan få en verdi som man kan bytte i en motytelse. Som alternativ til ganske passivt mottak av offentlige ytelser, så kan man jobbe frivillig opp mot helsesektoren, eller hjelpe eldre med snømåking. Man får så en form for kreditt som man kan hente ut på Nav. Det kan settes i system med app-teknologi.

01.10.2015
10:08
01.10.2015 10:08