Klinisk barnevernspedagog og teamansvarlig for ungdomsteamet i Sandnes, Randi Nerheim, er bekymret for barn og unge i kommunen.

Klinisk barnevernspedagog og teamansvarlig for ungdomsteamet i Sandnes, Randi Nerheim, er bekymret for barn og unge i kommunen.

Marie von Krogh

Sandnes må kutte 240 millioner. Det rammer tjenester til barn og unge: – Fryktelig lite økonomisk, sier teamansvarlig for ungdomsteamet

Kommunen har satset på forebyggende arbeid blant ungdom. Nå må de kutte i flere av tjenestene.
17.11.2020
16:54
17.11.2020 17:06

hanna@lomedia.no

I januar i år bestemte Sandnes kommune seg for å satse på forebyggende arbeid blant ungdom. Dermed ble ungdomsteamet styrket med tre nye prosjektstillinger. Nå kan stillingene bli borte. Ungdomsteamet er bare en av tjenestene i Rogalandskommunen hvor det er foreslått kutt.

– Å kutte tre stillinger blir å gå tilbake på et løfte om å være der for ungdommene i Sandnes, og det når de trenger oss som mest, sier teamansvarlig for ungdomsteamet og klinisk barnevernspedagog, Randi Nerheim.

Etter at teamet ble styrket, har pågangen av ungdom som selv tar kontakt bare økt. Nerheim og kollegaene hennes har særlig merket det i høst, noe de opplever skyldes pandemien og økt sårbarhet blant unge.

Randi Nerheim (t.h.) er teamansvarlig for ungdomsteamet i Sandnes. Med kuttene som er foreslått, risikerer hun å miste tre kollegaer. Ved siden av står hovedtillitsvalgt for FO i Sandnes, Eilen Lura Sjursen.

Randi Nerheim (t.h.) er teamansvarlig for ungdomsteamet i Sandnes. Med kuttene som er foreslått, risikerer hun å miste tre kollegaer. Ved siden av står hovedtillitsvalgt for FO i Sandnes, Eilen Lura Sjursen.

Marie von Krogh

– Fryktelig lite økonomisk

Siden januar har ungdomsteamet jobbet for å gjøre tilbudet mer kjent. Det har ført til at ungdommene i større grad har tatt kontakt selv. Og det har igjen resultert i at Nerheim og hennes kollegaer har kommet tidligere inn i sakene og på den måten forhindret at situasjoner har eskalert.

– Hvis teamet kuttes, vil vi bli mindre synlige. Vi vil ikke klare å ha en jevn tilstedeværelse på skolene, vi vil ikke ha samme mulighet til å gjennomføre kurs for ungdom i psykisk helse, og det oppsøkende arbeidet i sentrum vil bli vanskeligere å få til.

Nerheim er klar over at kommunen står i en vanskelig økonomisk situasjon, men er samtidig bekymret for hva de korte og langsiktige konsekvensene av alle kuttene faktisk vil innebære.

– Det er fryktelig lite økonomisk å kutte i forebyggende tjenester. Saker vil bare bli mer krevende, og de vil raskt bli dyrere hvis man ikke tar tak tidlig.

Nerheim er også bekymret for det gode arbeidsmiljøet kollegaene har bygget opp siden januar.

– Teamet og stemningen har vært magisk, og vi utfyller hverandre på en god måte. Når man da truer med å ta vekk tre ansatte som har sklidd rett inn og bidratt så mye til teamet, gjør det noe med arbeidsmiljøet.

Vil ikke tjene på det

Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten risikerer også å bli kuttet med 0,8 årsverk. Og i Sandnesskolen skal det spares inn 20,6 millioner. Det vil si 29 færre ansatte.

Reduksjonen i antallet trygge voksenpersoner for barn og unge, bekymrer hovedtillitsvalgt for FO i Sandnes, Eilen Lura Sjursen.

Både Eilen Lura Sjursen, hovedtillitsvalgt for FO i Sandnes, og Randi Nerheim, teamansvarlig for ungdomsteamet, er bekymret for barn og unge i kommunen.

Både Eilen Lura Sjursen, hovedtillitsvalgt for FO i Sandnes, og Randi Nerheim, teamansvarlig for ungdomsteamet, er bekymret for barn og unge i kommunen.

Marie von Krogh

– I FO er vi ikke negative til flere lærere, men kuttforslagene gjør at jeg blir bekymret for våre yrkesgrupper og det tilbudet våre profesjoner gir til barn og unge som trenger det.

– Nasjonalt brukes det mange milliarder på psykisk helsearbeid i året. Men hvordan skal det gå med det psykiske helsearbeidet når det kuttes i forebyggende arbeid i kommunene? legger Sjursen til.

– Vi er midt i en pandemi. Kuttene må vel gjøres noen steder?

– Ja, men man må se på hvordan fordelingsnøkkelen skal være. Er det riktig å kutte inn mot skole og barn og unge når man vet hvor mye psykisk helse har å si?

– Vi må tilpasse utgiftene til inntektene

Ordføreren i Sandnes, Stanley Wirak (Ap) forteller at de må kutte 240 millioner på grunn av koronaviruset og stopp og nedgang i olje- og gassindustrien.

– Vi er alle bekymret. Vi står overfor den verste økonomiske situasjonen noen gang og står i den største krisen siden krigen, sier ordføreren.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

Pressefoto, Arbeiderpartiet

– Forstår dere hva disse kuttene vil kunne innebære?

– Vi forstår det. Ungdomsteamet er i dag ni stykker og vi reduserer med tre. Vi kutter overalt, også i eldreomsorgen, kultur, idrett, skole, barnehage og tekniske tjenester. Vi kutter fordi vi må tilpasse utgiftene til inntektene.

Wirak forteller at kuttforslagene er gjort etter anbefalinger fra fagfolk.

– Så er det alltid sånn at det smerter når vi kutter. Men hvis vi ikke tilpasser utgiftene til inntektene nå, blir vi satt på ROBEK-lista.

17.11.2020
16:54
17.11.2020 17:06