Rusmiljøet «annekterer» Bergen sentrum

Bergens sosialbyråd Eiler Macody Lund (FrP) reagerer på beskyldningen om rus-apartheid.
20.10.2014
15:09
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Apartheid var merkelappen klinikkdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene satte på bergenspolitiets praksis med å bortvise rusavhengige fra bestemte områder av sentrum.

FONTENE RETTER:

Klinikkdirektør Kari Lossius har gjort oss oppmerksom på at heller ikke hennes arbeidsgiver Bergensklinikkene støtter de omtalte politiaksjonene.

Les Lossius' kritiske utspill etter at politiet begynte å dele ut nye bykart.

Eiler Macody Lund, Fremskrittspartiets sosialbyråd, reagerer på a-ordet.

– Ikke apartheid

Bergen har bestemt ikke innført apartheid, melder Lund.

– Bergen skal være en trygg og inkluderende by. Dette betyr at alle borgere skal inkluderes og møtes med respekt, også de som gjenkjennes som tilhørende rusmiljøet, skriver sosialbyråden i en e-post til Fontene.

– Det som ikke kan tolereres er at en gruppe, uansett hvem, annekterer et offentlig område til fortrengning for andre.

Unngår å arrestere

– Ut fra vinklingen i media kan det synes som om enkelte fagpersoner mener at kjøp og salg av rusmidler mellom personer i rusmiljøet burde vært oversett. Det er imidlertid ulovlig virksomhet som politiet er pålagt å reagere mot, sier sosialbyråden.

Hver enkel bortvisning og bøtelegging kunne vært en straffesak, påpeker Lund, men politiet velger å unngå pågripelse.

Lavterskeltilbud og behandling alene er ikke tilstrekkelig for å løse opp de åpne russcenene. Politiet må inn skal Bergens handlingsplan mot åpne russcener lykkes, understreker Lund.

Farlig markedsplass

Lund viser til norsk forskning som tyder på at overdosedødsfall går ned i byer som har klart å løse opp sine åpne russcener.

– Åpne russcener i Norge utvikler seg til rene markedsplasser der selgersiden domineres av personer av utenlandsk opprinnelse uten lovlig opphold i Norge. Det opprinnelige miljøet i Nygårdsparken var allerede i oppløsning før parken stengte, cirka halvparten av de som oppholdt seg der over tid var utenlandske borgere.

Politiet: Angriper kriminaliteten

– Det blir feil, slik Fontene har framstilt det, å si at vi bortviser dem fordi de ruser seg. Det er kriminaliteten vi vil til livs, sier politistasjonssjef for Bergen sentrum, Olav Valland.

Nærmere bestemt volden og den illegale omsetningen av narkotika. Konfliktnivået i de åpne scenene er skyhøyt. Alt skjer på åpen gate der byens øvrige borgere ferdes.

Politiet og kommunen er enige om at de ikke kan ha en åpen russcene der kriminaliteten florerer midt i byen, ifølge stasjonssjefen.

– En rekke samarbeidspartnere har vært enige om virkemidlene. Også bruken av bortvisning, sier Valland.

Kommer langveisfra

– Stemmer det at halvparten er kriminelle utlendinger?

– Jeg ønsker ikke å gå i rette med sosialbyråden. Men det er vanskelig å anslå hvor stor andel som er utenlandske kriminelle, sier Valland.

Noen utlendinger er det. Bare forrige uke arresterte de fem rumenere som solgte tabletter, hasj og amfetamin på åpen gate, de blir nå utvist fra Norge.

Rusavhengige er heller ikke spesielt glade for å bli bortvist.

– Det forventet vi ikke. Vi viser dem bort for å hindre kriminalitet og at det kommer nye åpne scener etter at vi i august stengte Nygårdsparken.

Mulig vendepunkt

Nygårdsparken hadde da florert som kriminell scene i 40 år, ifølge Valland.

– Fungerer det?

– Skal vi lykkes med å redusere antall russcener, så skjer det langt ifra med politikraft alene. Politiet som alle andre ønsker at rusavhengige skal få bedre tilgang til bolig, avrusning og rehabilitering.

I tråd med Bergen kommunes Handlingsplan mot åpne russcener, vedtatt i 2012, ble to nye mottaks- og oppfølgingssentre (MO) etablert i forkant av politiaksjonene. Fra før finnes Strax-huset. Et nytt MO-senter er planlagt i 2015.

Det som ikke kan tolereres er at en gruppe, uansett hvem, annekterer et offentlig område til fortrengning for andre.

Eiler Macody Lund, sosialbyråd (FrP)

Politiet som alle andre ønsker at rusavhengige skal få bedre tilgang til bolig, avrusning og rehabilitering.

Olav Valland, politistasjonssjef for Bergen sentrum

20.10.2014
15:09
27.08.2015 20:01