Regissøren

Han fikk god hjelp av barnevernet. Ungdommen tok regi på eget liv, nå er han en politiker som lyttes til.
10.10.2014
15:24
27.08.2015 20:01

Utgangspunktet vårt var ikke det beste.

– Åja, du er fra LO Media. Jeg har vært intervjuet av noen fra LO Media før. Journalisten ville ha konfliktstoff. Saken ble droppet, jeg vet ikke om det var på grunn av mangel på motsetninger. Haakon Kvenna Veum trekker litt oppgitt på skuldrene.

At vi var utsendt fra et LO-organ framgikk jo ikke umiddelbart av bladnavnet Fontene. Men vi legger stilltiende våre gjensidige fordommer til side et øyeblikk og studerer hverandre over bordet.

Han er konservativt kledd i lyseblå piquet-trøye og sort trenchcoat. Han snakker Oslo vest-dialekt med utpreget skarring og skiller seg fra mange 23-åringer ved å føre et presist språk hvor underdrivelsene er mer iøyenfallende enn stoppordet «lissom».

Haakon Kvenna Veum har en James Dean-aktig fremtoning, med vakre trekk, sin ungdommelige sårbarhet rett under overflaten, men minus opprøret. I stedet har han søkt seg til Unge Høyre.

Han var en av fire ungdomspolitikere som deltok i innspillingen av filmen Til Ungdommen. Der var han den eneste av de fire som hadde innsigelser mot regissørens planer. Mer om det seinere.

– Du er en slags overlever?

– Ja, kanskje. Men jeg har venner på BI som flyttet hjemmefra like tidlig som meg, i 16- årsalderen, på grunn av lang skolevei. Jeg flyttet ut fordi jeg ikke ønsket å bo der lenger.

Haakon Kvenna Veum hutrer litt og skutter seg på saueskinnene ved utebordet på Peppes Pizza i Nydalen i Oslo, et steinkast fra BI hvor han nettopp har hatt en time i markedsføring av tjenester.

– Pizza til lunsj blir litt mye. Bedre med sandwich. Ellers spiser jeg ofte i kantina i Høyres Hus. De har bra og billig mat, sier han og tenner en røyk med tynne fingre.

– Du tjener vel ganske godt som leder av Akershus Unge Høyre?

– Jeg er 40 prosent frikjøpt med studielån i tillegg. Frikjøpet skal erstatte den deltidsjobben jeg ikke får tid til å ha. AUF har tillitsvalgte i full stilling i alle fylker unntatt Finnmark. Jeg tipper de får mye mer. De får jo massiv støtte fra LO.

– Men får ikke Unge Høyre støtte fra NHO?

– Ikke nå lenger.

To barn uten omsorg

Den unge politikeren forteller usentimentalt om tunge år i barndomshjemmet. Det begynte da moren døde. Haakon var 11 år, søsteren Ingrid tre år yngre.

Som Haakon har formulert det: far sluttet å fungere som far. En kvinne med to barn flyttet inn. Hun tok seg av sine egne barn, men ikke samboerens to. Ingrid, som var for tidlig født, fikk ikke den omsorg og hjelp hun hadde fått av mor. Alle konfliktene mellom Haakon og faren førte etter hvert til at sønnen – faktisk i likhet med James Dean i sin tid – flyttet til farmor og farfar. Da var det allerede flere år siden familien hadde hatt kontakt med barnevernet første gang.

– Jeg hadde fortalt til helsesøster på skolen at jeg hadde mye vondt i hodet. Det førte til at skolen meldte fra til barnevernet, som kom på døra hjemme hos oss. De ville snakke med alle hver for seg. Jeg nektet, jeg tenkte at det bare ville øke konfliktnivået. Jeg var veldig sinna på skolen fordi de hadde meldt uten å si noe til meg. For meg var barnevernet noen som tvangsflyttet barn mens alle stod skrikende rundt. Familier med rus og vold.

– Og far mente at vi var illojale og smålige som saboterte hans prosjekt med å slå sammen to familier.

Trygt plassert hos farmor og farfar var det vondt å vite at Ingrid fortsatt bodde hos far. Søsknene fikk ikke lov å treffe hverandre, men Ingrid og farmor sendte sms til hverandre i skjul.

Haakon tok kontakt med barnevernet. Etter at første melding var blitt henlagt, opprettet barnevernet ny sak, og det ble bestemt at Ingrid skulle flytte.

– Det gikk fort. Hun fikk en veldig bra fosterfamilie og er svært fornøyd med dem.

– Hvor sint er du egentlig på faren din?

– Jeg er vel egentlig ikke sint på ham. Vi har ikke hatt kontakt siden jeg flyttet ut.

Et barnevern som hjalp

Haakon Kvenna Veum kjenner barnevernsbarn som har møtt et utilstrekkelig barnevern. Men hans fortelling handler om et barnevern som er handlekraftig og skikkelig.

– De var trivelige, ordentlige mennesker som tok seg god tid. Jeg fikk følelsen av at de genuint brydde seg.

Både som tillitsvalgt i Unge Høyre og fra sin plass i Bærum kommunestyre holder Haakon Kvenna Veum et særskilt øye med vernet av barna. Og kommunestyret låner øre.

Han blar opp en sak til Sektorutvalget for barn og unge i Bærum på padda.

– Jeg foreslo at alle barnevernsbarn bør ha en fast kontaktperson hele veien. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 30 prosent av de ansatte i barnevernet slutter hvert år. Og barnevernet er delt opp i avdelinger som fører til bytte av saksbehandler etter hvert som saken hører til forskjellige avdelinger.

– Nå har Bærum fast kontaktperson for alle barnevernsbarn, og Regjeringen jobber med et forslag på landsbasis. Det er moro, forteller han smilende.

– Solveig Horne ble så utskjelt da hun ble barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Men hun har gjort mer for barnevernet siden i fjor høst enn de rødgrønne gjorde på åtte år. Dette med tillitsperson for eksempel, det koster ikke noe. Det er bare å gjennomføre, sier Veum inntrengende.

Bzz. En veps blander seg inn i samtalen. Veum stopper opp og vifter ineffektivt i vepsens generelle retning.

– Veps er plagsomme. De mest unyttige skapninger på jord! utbryter han.

Vepsen flyr over bordet, og journalisten må medgi at vepsen ble distraherende, men vi gjengir den videre samtalen etter beste evne.

Kommunen overtok

– Er du fornøyd med at det statlige barnevernet legger ned institusjonsplasser uten at det finnes alternativer i kommunene?

– Vi hadde en stygg sak om det i Bærum da Bufetat la ned rådgivningstjenesten for fosterhjem uten forvarsel. Kommunen overtok ansvaret uten at de fikk mer penger.

Dette er nok et eksempel på at ting går for fort, slik som det skjedde med samhandlingsreformen. Men jeg er ikke ekspert. (Bzz)

– Sånn som jeg har forstått regjeringens retorikk, er tanken at vi skal skape robuste kommuner ved hjelp av kommunereform. Dermed kan kommunene håndtere større oppgaver.

– Hvordan skal Høyre skape et bedre barnevern etter at de senker skattene?

Håkon Kvenna Veum himler med øynene.

– Akkurat ja. Der kom LO Media fram.

Han ser spørrende på journalisten:

– Du mener virkelig at jeg skal svare?

– Ja takk.

– Mye handler om struktur, ikke om penger. Som bedre skoletilbud til barnevernsbarn. Bedre oppfølging betyr mer testing, noe SV får hikke av. De pleier å si at unge Høyres skolepolitikk er som en fjortenåring som står på badet og måler tissen sin hver dag for å se om den bli lengre. Testing er ikke kult, men det er til det beste for elevene, fastslår Haakon Kvenna Veum.

Vepsen dukker ned i sprite-glasset til journalisten og er tapt for denne verden.

– Høyre vil ha skattelette for å fremme vekst og velferd. Arbeiderpartiet er veldig glad i å spørre hvor vi skal kutte. Men mer robuste kommuner vil gi stordriftsfordeler og lavere kostnad pr. hode. Og oljefondet sørger for stadig mer penger i statskassa. Vi vil senke skattene for de laveste inntektene, slik at for eksempel alenemoren kan ta barna med på ferie og bli mindre avhengig av offentlige velferdstjenester. Dessuten har det aldri handlet om å redusere bevilgningene til barnevernet.

Og så vil jeg minne om at den statsministeren som har redusert skattene mest i løpet av ett år heter Jens Stoltenberg, sier Haakon Kvenna Veum en anelse skarpt. Og legger til:

– Var det svar på spørsmålet?

– Veldig godt svart.

Benyttet sin rett

Filmen Til Ungdommen viste en rørende veslevoksen og superkorrekt Unge Høyre-politiker hjemme i Bærum.

Haakon Kvenna Veum var 19 år og hadde aldri vært med i film før. Å bli fotfulgt i over 40 timer var en blandet fornøyelse, forteller han. Men det var andre spørsmål som førte til disputter med regissøren.

– Hun ville at vi skulle filme hjemme hos farmor, men jeg sa nei. Det var jo jeg som hadde sagt ja til å være med. Da sa regissøren at jeg ikke kunne være med i filmen, og ba om å få ringe farmor. Farmor gikk med på filmingen, og i ettertid er jeg glad for det, forteller han.

– Var det ikke ubehagelig å ta en slik diskusjon?

– Nei. Vi hadde forskjellige roller. Hun var regissør og skulle lage en film hun kunne være stolt av. Min jobb var å ta vare på meg selv og partiet.

– Når du deltar uten godtgjørelse og på frivillig basis må du har rett til å si nei. Men regissøren fortalte meg at jeg var den eneste av oss fire som benyttet meg av den retten.

«Du er den det var meningen du skulle bli», sa visstnok James Dean.

mia.paulsen@lomedia.no

Skolen meldte fra til barnevernet, som kom på døra hjemme hos oss. De ville snakke med alle hver for seg.

Verv: Høyre-representant i Bærum kommunestyre og leder av Akershus Unge Høyre

Jobb: Holder på med bachelor i markedsføring ved BI i Oslo

Alder: 23 år

Status: Singel

Aktuell med: Barnevernserfaringer til bruk i politikken

10.10.2014
15:24
27.08.2015 20:01

Verv: Høyre-representant i Bærum kommunestyre og leder av Akershus Unge Høyre

Jobb: Holder på med bachelor i markedsføring ved BI i Oslo

Alder: 23 år

Status: Singel

Aktuell med: Barnevernserfaringer til bruk i politikken