TVERRFAGLIG: Leder Gunnar Toresen i Norsk barnevernlederorganisasjon ønsker psykiatrien velkommen inn i barnevernet.

TVERRFAGLIG: Leder Gunnar Toresen i Norsk barnevernlederorganisasjon ønsker psykiatrien velkommen inn i barnevernet.

Mia Paulsen

Psykisk helsevern må ta ansvar

Bent Høie tvinges ut på banen etter drapet på sosionomen ved Små Enheter. Barnevernet trenger bistand fra psykiatrien, mener barnevernleder Gunnar Thoresen.
14.01.2015
10:47
27.08.2015 20:01

Helseminister Bent Høie ber de regionale helseforetakene om å «etablere strukturer og rutiner» for å sikre at barn og unge i barneverninstitusjoner får nødvendig utredning og behandling for psykiske lidelser og rusavhengighet.

Dette skal skje i samarbeid med Helsedirektoratet og Bufetat. Høie ber om en tilbakemelding innen 1. mai om hva de regionale helseforetakene kan gjøre i 2015 og hva de kan gjøre på lengre sikt.

Etterlyser tydeligere styring

Barnevernet har lenge gitt tydelige signaler om at det kan være problematisk å få god nok psykiatrisk hjelp til barnevernsbarn.

– Vi håper at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet følger opp dette i sine styringssignaler overfor Barne- familie- og ungdomsdirektoratet (Bufdir), sier leder Gunnar Toresen i Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) til Kommunal-Rapport.no.

Trenger døgnplasser

Ei 15 år gammel jente er siktet for overlagt drap på en sosionom ansatt ved Behandlingssenteret Små Enheter i Asker. Drapet skjedde 28. oktober.

Barnevernet i 15-åringens hjemkommune etterlyser flere døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien, dermed økt mulighet for innleggelse av barnevernsbarn med psykiske helseplager.

De senere årene er disse plassene bygget ned.

edv@lomedia.no

14.01.2015
10:47
27.08.2015 20:01