OPPRØRT: Mikkel Øgrim Haugen, leder for Rødt i Oslo, reagerer på rødgrønn anbudsutsetting av tjenester for utviklingshemmede.

OPPRØRT: Mikkel Øgrim Haugen, leder for Rødt i Oslo, reagerer på rødgrønn anbudsutsetting av tjenester for utviklingshemmede.

Roy Ervin Solstad

Privatisering av velferd utfordrer samarbeidsavtalen med byrådet, varsler leder i Oslo Rødt

Rødt-leder i Oslo, Mikkel Øgrim Haugen, reagerer sterkt på rødgrønn anbudsutsetting av utviklingshemmede.
03.11.2017
15:19
03.11.2017 15:24

edv@lomedia.no

– Jeg er lei av å få vite om slike politiske avgjørelser gjennom media, sier leder i Oslo Rødt, Mikkel Øgrim Haugen, til Fontene.

Velferdstjenester settes ennå ut til kommersielle selskaper i Oslo, to år etter at det rødgrønne byrådet lovet å stoppe slikt.

I høst er 138 heldøgns omsorgsplasser for utviklingshemmede over 18 år fordelt. Hovedsakelig til kommersielle aksjeselskaper. Det skjedde uten at samarbeidspartiet Rødt var informert.

Rødgrønne anbud i Oslo: Kommersielle selskaper overtar utviklingshemmede

Hornes læreplan for barnevernet tilsvarer 14.000 per ansatt

ÅPENT MARKED: Hele 116 av totalt 138 heldøgns omsorgsplasser gikk til kommersielle selskaper da Oslo utlyste anbud. Byrådet viderefører gammel høyrepolitikk, mener Rødt-lederen i Oslo.

ÅPENT MARKED: Hele 116 av totalt 138 heldøgns omsorgsplasser gikk til kommersielle selskaper da Oslo utlyste anbud. Byrådet viderefører gammel høyrepolitikk, mener Rødt-lederen i Oslo.

Eirik Dahl Viggen

Haugen fikk først nyss om konkurranseutsettingen torsdag ettermiddag da han leste om det på frifagbevegelse.no.

Det var noen uker etter at Oslo kommune hadde tildelt kontraktene. Bare 2 ideelle aktører fikk avtale, og hele 9 kommersielle selskaper.

Av de kommersielle er 5 eid fra utlandet, hvorav 2 fra skatteparadis.

Miljøarbeider i Oslo-skolen: – Elevene trenger flere voksne og en trygg skolehverdag

Rødt reagerer på anbudsutsetting

SV har byråd for helse og sosial i Oslo. Ifølge byråden måtte botilbudet til utviklingshemmede settes ut på det frie markedet. Dette for å overholde en avtale om fritt brukervalg.

For at utviklingshemmede og deres pårørende skulle ha nok ulike omsorgstilbud å velge i, valgte byrådet å inkludere kommersielle selskaper.

Byrådssekretær for helse og sosial i Oslo, Benjamin Endré Larsen (SV), er uenig i at de dermed har brutt eller utfordret samarbeidsavtalen med Rødt.

– Som Mikkel Øgrim Haugen nok er klar over, stemte Rødt i bystyret for innføring av fritt brukervalg. Vi hadde drøftinger med dem om dette på forhånd. I disse drøftingene var alle innforstått med at også kommersielle aktører ville måtte være med i ordninga, sier Larsen.

FORSVARER ANBUDENE: Benjamin Endré Larsen, SVs byrådssekretær for helse og sosial i Oslo.

FORSVARER ANBUDENE: Benjamin Endré Larsen, SVs byrådssekretær for helse og sosial i Oslo.

SV

1 av 5 helse- og sosialarbeidere møter vold og trusler på jobben – hvert år

Flest kommersielle plasser

Rødt-lederen i Oslo er uenig i den avgjørelsen. Rødt fikk nemlig med et tillegg til avtalen hvor de ber byrådet sikre at ideelle leverandører prioriteres.

– Her mener vi byrådet ikke har fulgt opp intensjonen i tillegget og samarbeidsavtalen med Rødt når 116 av de 138 plassene, slik Fontene og frifagbevegelse skriver, gikk til kommersielle selskaper.

Byrådet trenger Rødt for styre Oslo

Rødt fikk 5 prosent av stemmene i Oslo ved siste lokalvalg. Det, sammen med SVs 5,4 prosent sikret rødgrønt flertall i hovedstaden.

Rødt satte som forutsetning at det nye byrådet skulle stoppe privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester. Også SV har gått høyt på banen mot privatisering, særlig i sykehjemssektoren.

– For utviklingshemmede fører de nå samme anbudspolitikk som det forrige (H/Frp-) byrådet, sier Haugen i Rødt.

Neste uke skal Rødt i møte med byrådet for å legge fram sin kritikk av måten kommunen har håndtert konflikten i Oslo havn på. Her er en hevdvunnen avtale med bryggesjauerne i Transportarbeiderforbundet tilsidesatt. Isteden er det innført fri EØS-konkurranse på arbeidskraft.

Oslo Havn fikk verstingstempelet

– Nå kommer også velferd på anbud til å bli del av møtet, varsler Haugen.

Ansatte betaler prisen

– Hvor langt er dere villige til å gå?

– Det hjelper ikke på samarbeidsklimaet at kommersielle selskaper nå igjen vinner anbud innenfor velferden, og det rett før vi skal forhandle om budsjettet for 2018.

Oslo Rødt-lederen ser anbudssaken som nok et eksempel på et Norge hvor forskjellene øker.

– Selskapene vinner anbud på lavere personalutgifter. Det er pensjon de sparer på, og de ansatte må betale prisen.

SV svarer

– Hva vil dere gjøre for å komme Rødt i møte?

– Igjen, dette var altså et vedtak Rødt var med på å fatte. Når det er sagt, er dette rammeavtaler. Det betyr at hvis avtalene ikke blir brukt, så blir det heller ingen inntekter til leverandørene. Vårt mål er selvfølgelig at de kommunale tjenestene skal være så gode som mulig, og at så mange som mulig velger dem.

– Er det aktuelt å reversere anbudene dersom det truer budsjett-enighet?

– Det er ikke mulig å reversere allerede inngåtte kontrakter, sier Larsen.

– Imidlertid har vi sørget for at dette er løpende avtaler som kan sies opp på 12 måneders varsel. Dette har vi gjort blant annet fordi brukervalg er ei helt ny ordning for denne delen av velferden. Derfor ønsket vi en mulighet til hele tiden å evaluere hvor bra dette fungerer for personene det gjelder.

– Etter at EØS-avtalens overvåkningsorgan (ESA) sist uke ga klarsignal for skjermet oppdragstildeling for ideelle aktører i barnevernet, vil dere neste gang gå for skjerma runde også for utviklingshemmede?

– Dette spørsmålet er basert på en misforståelse. Vi har fulgt barnevernssakene ESA-uttalelsen er bygd på tett. Det avgjørende punktet for at ESA godtok egne konkurranser for ideelle i disse sakene, er at det drives offentlig myndighetsutøvelse, altså vedtak om bruk av tvang, i barnevernsinstitusjoner. Dette er det et unntak for i EØS-avtalen. Slik er det ikke med bo- og omsorgstilbud for personer med utviklingshemming. Der er det fylkesmannen som fatter vedtak om eventuell bruk av tvang.

Rødt: – Anbud til paradisselskaper undergraver skatteviljen

– Når man setter ut skattefinansierte velferdstjenester til selskaper eid fra skatteparadis, gjør det også noe med folks skattevilje, sier Haugen.

– Folk spør seg, hvorfor skal vi mate noen store kommersielle konserner med våre skattepenger?

Rødt kommer til å ta opp med Byrådet muligheten for å reversere anbudene, selv om det tidligere har vist seg vanskelig å betale seg ut av inngåtte kontrakter.

Albanske Diana tok alle kurs hun kunne få i norsk fengsel. Nå vil hun bli designer

03.11.2017
15:19
03.11.2017 15:24

Mest lest