TENKER NYTT: Familievold henlegges i opptil 70 prosent av tilfellene. Politiet på Stovner ansetter sosialarbeidere for å gjøre en bedre jobb.

TENKER NYTT: Familievold henlegges i opptil 70 prosent av tilfellene. Politiet på Stovner ansetter sosialarbeidere for å gjøre en bedre jobb.

Eirik Dahl Viggen

Politiet ansetter sosialarbeidere

Stovner politistasjon blir arbeidsplass for tre sosialarbeidere.
02.11.2015
19:03
02.11.2015 19:03

edv@lomedia.no

Stovner politistasjon øst i Oslo blir fra nyttår den nye arbeidsplassen for tre sosialarbeidere. Politistasjonen har fått ansvaret for et treårig pilotprosjekt mot familievold.

Høsten 2013 satte den rødgrønne regjeringen av fem millioner kroner til prosjektet. Det starter 1. januar 2016.

De nyansatte skal arbeide inne på selve politistasjonen, forteller prosjektleder Hanne Fredheim, og de skal være underlagt en politifaglig leder. En egen del av stasjonen settes i stand denne høsten, inkludert lekekrok for barn.

Barnehus for voksne

Med Barnehusene som forbilde er det meningen å samle fagkompetanse under ett tak. Dermed skal voldsofre avhøres kortere tid etter volden inntraff, og de skal ha lettere tilgang til relevante hjelpetjenester som lege, psykolog og barnevern.

Familievold henlegges i opptil 70 prosent av tilfellene. Tallet skal ned, er intensjonen med prosjektet, som er et tiltak under Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Svensk modell

Forbildet er «Konsept Karin». Det har pågått i Malmø i over ti år. Hele 35 etterforskere er tilknyttet Konsept Karin, og alle arbeider med familievold. Selv om selve politisaken henlegges, er det meningen at voldsofre skal oppleve å få den assistansen de har rett til gjennom prosjektet.

Dette blir en test, forteller prosjektleder Fredheim, for å finne ut hvordan en slik modell kan virke i Norge.

02.11.2015
19:03
02.11.2015 19:03