Phoenix Haga vant anbud på 26 rusplasser

– En seier for sosialfaget, sier Terje Turøy etter at rusbehandlingen ved Phoenix Haga vant ny kontrakt med Helse Sør-Øst.
30.06.2014
14:08
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Phoenix Haga lå nede for telling etter at de våren 2012 tapte Helse Sør-Østs anbudskonkurranse. Staben i Mysen krympet fra 30 til fem ansatte. Etter hard argumentasjon med oppdragsgiver, klarte rusinstitusjonen i Mysen likevel å fullføre behandlingen for alle beboerne.

– Det ville vært et svik mot dem å bryte det opplegget, sier direktør ved Phoenix Haga, Terje Turøy, på telefon fra kontoret i Mysen.

Kontrakten han akkurat vant med Helse Sør-Øst omfatter 26 behandlingsplasser.

Fjernet langtidsbehandling

Langtidsbehandling var på vei ut av rusomsorgen, slik så det i alle fall ut for et par år siden. Bare i Østfold forsvant 60 av 90 langtidsplasser i løpet av 2012-2013.

Phoenix Haga behandler sine beboere etter modellen terapeutisk samfunn, i kontrast til korttidsbehandlingen som helseregionene har bygget opp de siste årene. Både de og andre som drev langvarig rusbehandling falt gjennom i anbudsrunden i 2012.

Oppvåkning

– Stortinget har våknet, kampen vår har ført fram, sier Turøy, og gir både tidligere helseminister Jonas Gahr Støre og nåværende, Bent Høie, honnør for å ha gitt tydelige pålegg til helseregionene om å stoppe nedbyggingen.

Effekten kan smitte over, håper Turøy, til andre terapeutiske samfunn og langtidsbehandlere.

Etter sommerens anbudsrunde har Helse Sør-Øst 620 døgnplasser hos private institusjoner og totalt 1.190 døgnplasser i regionen.

Ingen quick-fiks

Selve behandlingen i spesialisthelsetjenesten tar ett år. Så følger ett år med ettervern. Etter det kan de fortsette knyttet til ettervern med samtaler og besøk i opptil fem år. Må det ta så lang tid?

– Hovedtyngden av de vi får inn er under 25 år gamle. De aller fleste har ruset seg fra de var 12-13. På de årene har de mistet familie, nettverk, skole og utdanning.

Balanserer medisinen

Skal de lykkes når de kommer ut, må de bygges opp fysisk og psykisk, skaffe seg en utdanning og jobb. De har ofte psykiske tilleggsproblemer som blir synlige når rusen forsvinner.

– Det har innen rusfeltet blitt veldig fokus på helsesiden, mindre på det sosialfaglige. Vi må bevare balansen mellom helsefag og sosialfag og unngå å kjøre i den ene eller andre grøfta. Hvis legene og medisinen får overta hegemoniet, så taper ruspasientene.

Stortinget har våknet, kampen vår har ført fram

Terje Turøy, Phoenix Haga

Phoenix Haga

Medlem av EFDC, European federation of therapeutic communities, hvor flere medlemmer har Phoenix-navnet.

Bygger på langtidsbehandling over år, med full rusfrihet som mål.

Hadde drevet langtidsbehandling i 22 år da våren 2012 mistet kontrakten med Helse Sør-Øst. De prøvde å få anbudsrunden annullert i tingretten, men tapte.

30.06.2014
14:08
27.08.2015 20:01

Phoenix Haga

Medlem av EFDC, European federation of therapeutic communities, hvor flere medlemmer har Phoenix-navnet.

Bygger på langtidsbehandling over år, med full rusfrihet som mål.

Hadde drevet langtidsbehandling i 22 år da våren 2012 mistet kontrakten med Helse Sør-Øst. De prøvde å få anbudsrunden annullert i tingretten, men tapte.