Kommunene bestemmer selv om de vil ta i bruk den nye veilederen. Håpløst, mener Geir Johannessen, leder for vernepleierseksjonen i FO.

Kommunene bestemmer selv om de vil ta i bruk den nye veilederen. Håpløst, mener Geir Johannessen, leder for vernepleierseksjonen i FO.

Eirik Dahl Viggen

Overgrepsveileder uten plikt

En veileder som forteller ansatte hva de skal gjøre når de frykter at utviklingshemmede utsettes for seksuelle overgrep er på plass. – Bra men ikke nok, sier Geir Johannessen i FO-ledelsen.
06.01.2015
14:57
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Johannessen er oppgitt over at Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ikke pålegger kommunene og institusjonene å ta veilederen og retningslinjene i bruk.

– Departementet nøyer seg med å oppfordre kommunene og institusjonene til å følge retningslinjene i veiledningen. Hvorfor krever de ikke at kommunene har rutiner for hvordan de skal håndtere et så vanskelig område som seksuelle overgrep mot utviklingshemmede, undrer Johannessen.

Gir bedre innsyn

Han peker på at det er regler for rapportering til Helsetilsynet og Statistisk Sentralbyrå som ansatte og kommunene må følge, mens en bare oppfordrer dem til å følge reglene for håndtering av så alvorlige hendelser som seksuelle overgrep.

– Hvis kommunene var pliktige til å følge reglene og dermed også ha rutiner og opplæring av ansatte, ville det vært enklere for Helsetilsynet å granske dem på dette området, framholder Johannessen.

Må tas i bruk

Likevel er han glad for at Bufdir nå kommer med veilederen og retningslinjene for hvordan ansatte skal gå fram i disse situasjonene.

– Veilederen er etterlengtet. Nå er det viktig at den blir tatt i bruk.

Sikre spor

I retningslinjene presiseres det at de ansatte har plikt til å varsle ansvarlig leder så fort som mulig, og at lederen er den som skal varsle politiet. Politiet skal varsles selv om man er i tvil.

Mens man venter på politiet skal man sørge for at offeret ikke vasker seg, og at andre spor ikke svekkes. Åstedet skal sikres, dører og vinduer skal låses:

«Du som ansatt skal ikke drive etterforskning, bare samle relevant informasjon til politiet tar over saken».

Bevis

Rapporten som den ansatte skriver kan bli brukt som bevis i en rettssak:

«Du skal dokumentere alt som sies, alt som skjer og alt som gjøres. Vær nøye med å tilstrebe objektivitet i det som noteres, ikke vær moraliserende.»

Yte omsorg

Samtidig skal de ansatte ta vare på personen som er utsatt for overgrepet:

«Si til personen som er utsatt at du vil hjelpe. Ikke lov at du ikke skal si det til noen. Informer om at du må fortelle om hendelsen videre.»

Ikke konfronter

Retningslinjene understreker at den ansatte ikke skal konfrontere antatt overgriper:

«Dette blant annet fordi personen ikke skal kunne ødelegge bevis eller påvirke vitner.»

Tips for opplæring

Bufdir oppfordrer kommunene til å forplikte alle ansatte å følge retningslinjene i veiledningen. De kommer med flere tips for hvordan opplæringen kan foregå.

1. Samling på to timer for ansatte i bofellesskap/bedrift hvor retningslinjene og veilederen gjennomgås, og har caser opp mot retningslinjene.

2. En temadag i kommunen hvor de trekker inn aktuelle samarbeidspartnere i en overgrepssak f.eks. Habiliteringstjenesten, kommunelege, politi, barnehus.

3. Kommunene kan legge til rette for at ansatte tar etter-/videreutdanning på feltet.

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep innebærer å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til .

Straffeloven kap. 19§193, annet ledd, presiserer: « Den som skaffer seg, eller annen, seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming kan bli straffet med fengsel inntil 5 år»

06.01.2015
14:57
27.08.2015 20:01

Tips for opplæring

Bufdir oppfordrer kommunene til å forplikte alle ansatte å følge retningslinjene i veiledningen. De kommer med flere tips for hvordan opplæringen kan foregå.

1. Samling på to timer for ansatte i bofellesskap/bedrift hvor retningslinjene og veilederen gjennomgås, og har caser opp mot retningslinjene.

2. En temadag i kommunen hvor de trekker inn aktuelle samarbeidspartnere i en overgrepssak f.eks. Habiliteringstjenesten, kommunelege, politi, barnehus.

3. Kommunene kan legge til rette for at ansatte tar etter-/videreutdanning på feltet.

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep innebærer å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til .

Straffeloven kap. 19§193, annet ledd, presiserer: « Den som skaffer seg, eller annen, seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming kan bli straffet med fengsel inntil 5 år»