JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslos eneste medisinfrie rusinstitusjon legges ned

Stensløkka ressurssenter er det eneste medikamentfrie ettervernet i Oslo kommune. Byrådet legger nå ned den tradisjonsrike rusinstitusjonen.
Sluttt, etter over 50 år: Stensløkka ressurssenter er en ettervernsinstitusjon for personer som har gjennomført rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Den blir nå lagt ned.

Sluttt, etter over 50 år: Stensløkka ressurssenter er en ettervernsinstitusjon for personer som har gjennomført rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Den blir nå lagt ned.

nyebilder/Arash Nejad

oystein.helmikstol@lomedia.no

Ansatte har protestert. Beboere er fortvilet. Rusorganisasjoner har reagert.

Det har ikke nyttet.

Bakgrunn: Kan være over og ut for unik rusinstitusjon: – Sjansespill med menneskers liv

Slutt etter over 50 år

Nå er det over og ut for Oslo kommunes eneste medisinfrie ettervern. Personer kommer hit etter å ha gjennomført behandling for rusavhengighet.

Stensløkka åpnet i 1969. De har plass til 17 personer.

Det blir kroken på døra med virkning fra 1. mars neste år. Det vedtok byrådet i Oslo tirsdag.

Stensløkka ressurssenter blir lagt ned. Bildet er fra Fontenes besøk i 2017.

Stensløkka ressurssenter blir lagt ned. Bildet er fra Fontenes besøk i 2017.

nyebilder/Arash Nejad

Byrådet har vedtatt at antall plasser for rusavhengige reduseres med 67. Det er blant annet fordi Velferdsetaten melder om 60–70 ledige rusinstitusjonsplasser første halvår 2023.

De ansatte er faglig uenig i beslutningen som er tatt, opplyser miljøterapeut Victoria Torkildsen til Fontene.

Unikt opplegg

Oslo kommune har tre ressurssentre, som de selv definerer som rusfrie rehabiliteringssenter.

Men Stensløkka skiller seg klart ut fra de andre to:

På Stensløkka må beboerne ikke bare være rusfri. Der stiller de også krav om å være medisinfri. Det betyr at beboerne på denne institusjonen ikke er på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller bruker vanedannende legemidler (A- eller B-preparater).

Stensløkka ressurssenter er Oslo kommunes eneste medisinfrie rusinstitusjon. På tirsdag vedtok byrådet i Oslo å legge den ned. Miljøterapeut Victoria Torkildsen fortviler over vedtaket.

Stensløkka ressurssenter er Oslo kommunes eneste medisinfrie rusinstitusjon. På tirsdag vedtok byrådet i Oslo å legge den ned. Miljøterapeut Victoria Torkildsen fortviler over vedtaket.

Privat

– De som søker seg til Stensløkka, vil ha rammer som beskytter dem mot inntak av alle former for rus, også vanedannende medisiner fra legen, sa miljøterapeut Victoria Torkildsen til Fontene før vedtaket i byrådet.

Etter vedtaket er Torkildsen bekymret for beboere som ønsker medisinfri behandling:

– Det er en reell bekymring for de rusavhengige som er i behov av ettervern og som trenger et medikamentfritt, trygt fellesskap for å vedlikeholde rusfrihet etter behandling, sier Torkildsen.

Og legger til:

– Vår jobb nå blir å ivareta den enkelte beboer best mulig.

– Store behov på andre områder

Det har ikke lyktes å få et intervju med Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Han skriver dette i e-post via kommunikasjonsavdelingen:

«Oslo kommune har over tid hatt for mange tomme plasser i rusomsorgen, særlig gjelder det såkalte rusfrie plasser, der står ca. 30 prosent av plassene tomme».

Mushtaq skriver videre at det alltid er «tungt å stenge ned et tilbud, men vi må bruke fellesskapets penger på en best mulig måte, og det er store behov på andre områder i rusomsorgen».

Byråden påpeker at bystyret står bak strategien for Oslos rusinstitusjoner og skriver videre at beboerne ved Stensløkka «får aktivt medvirke i valg av hvilken løsning som er best for den enkelte, og de ansatte vil bli godt ivaretatt».

Oslo kommune skal «selvsagt sørge for at det finnes et medikamentfritt tilbud i byen vår, selv om Stensløkka nå legges ned», lover Mushtaq.

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Oslo kommune

Høyt belegg, blir likevel lagt ned

Nedleggelsen av Stensløkka er en del av handlingsplanen for Oslo kommunes rusinstitusjoner fram til 2025.

Direktør Anders Dalsaune Jansen i avdelingen for rustjenester og habilitering har begrunnet ønsket om nedleggelse med at bydelene i Oslo over lengre tid har etterspurt færre og færre rusfrie institusjonsplasser. Det er også dette som er lagt til grunn i handlingsplanen.

Men Jansen har vedgått at Stensløkka har hatt høyt belegg de siste årene.

Handlingsplanen har også lagt til grunn et etterslep på vedlikehold på nærmere 50 millioner kroner, ifølge Oslobygg.

Avdelingsdirektør Anders Dalsaune Jansen i Velferdsetaten har vedgått at tallet 50 millioner nå ikke stemmer, men sagt at Stensløkka har «relativt få plasser og en gammel og lite egnet bygningsmasse».

Beboerne nå

Fontene har spurt miljøterapeut Victoria Torkildsen om hvordan beboerne på Stensløkka nå blir fulgt opp, før de stenger 1. mars neste år. Hun understreker at de ansatte forholder seg til beslutningen som er tatt.

– Vi vil bidra til å legge så gode planer som mulig for den enkelte, i samarbeid med bydel og ansvarsgruppen, svarer Torkildsen.

Anders Dalsaune Jansen i Velferdsetaten sier til Fontene at de nå, i samarbeid med den enkelte beboer på Stensløkka ressurssenter, skal sørge for gode og trygge overganger og videre tilbud enten det er videre opphold ved et annet ressurssenter eller bosetting i bydel. 

Alle ansatte får tilbud om videre jobb i Velferdsetaten, lover Jansen.

– Oslo kommune mister den eneste medisinfrie rusinstitusjonen. Hva vil du si til den gruppen som ønsker et medisinfritt behandlingsopplegg?

 – Velferdsetaten skal sørge for at innbyggere som trenger både et rusfritt og medikamentfritt tilbud, får det. Ved avvikling av Stensløkka ressurssenter kan et slikt tilbud gis ved Jegersberg gård. Det vil også bli gjennomført faglige utviklingsprosesser ved Vestli og Haugenstua ressurssentre for å ivareta et slikt tilbud. Kompetansen ved Stensløkka ressurssenter vil også anvendes i fagutviklingen og endringer ved Vestli og Haugenstua ressurssentre.

Stensløkka ressurssenter har hatt høyt belegg de siste årene, men blir likevel lagt ned. Bildet er fra et besøk Fontene gjorde i 2017.

Stensløkka ressurssenter har hatt høyt belegg de siste årene, men blir likevel lagt ned. Bildet er fra et besøk Fontene gjorde i 2017.

nyebilder/Arash Nejad

Dette er saken

• I 2108 vedtok bystyret i Oslo en russtrategi.

• Oslo kommune vil redusere antall institusjonsplasser.

• Velferdsetaten vil redusere antall plasser fra dagens 605 til 542 plasser.

• Politikerne vil gi bydelene mer ansvar for rusfeltet.

• Som en del av handlingsplanen blir Stensløkka ressurssenter lagt ned.

• Stensløkka har 13 årsverk.

• De har 17 døgnplasser og i tillegg noen polikliniske plasser (for tiden 13), pluss en leilighet utenfor institusjonen (plass til 3 personer).

• Stensløkka er kommunens eneste medikamentfrie tilbud til personer som har gjennomført rusbehandling.

Dette er saken

• I 2108 vedtok bystyret i Oslo en russtrategi.

• Oslo kommune vil redusere antall institusjonsplasser.

• Velferdsetaten vil redusere antall plasser fra dagens 605 til 542 plasser.

• Politikerne vil gi bydelene mer ansvar for rusfeltet.

• Som en del av handlingsplanen blir Stensløkka ressurssenter lagt ned.

• Stensløkka har 13 årsverk.

• De har 17 døgnplasser og i tillegg noen polikliniske plasser (for tiden 13), pluss en leilighet utenfor institusjonen (plass til 3 personer).

• Stensløkka er kommunens eneste medikamentfrie tilbud til personer som har gjennomført rusbehandling.