ENGASJERT: Mener FO noe med internasjonal solidaritet og kamp mot fattigdom, må de ha en tydelig miljøprofil, mener Harald Baardseth fra Buskerud.

ENGASJERT: Mener FO noe med internasjonal solidaritet og kamp mot fattigdom, må de ha en tydelig miljøprofil, mener Harald Baardseth fra Buskerud.

Eirik Dahl Viggen

Ønsker et grønnere FO

FO må gå foran i miljøspørsmål, mener Harald Baardseth (FO Buskerud).
20.03.2015
19:19
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

– Vi opplever katastrofer med enorm tørke, flom, ras og branner som rammer hundrevis av millioner mennesker. Det fører til kritisk matmangel og økte matvarepriser, og et økende antall miljøflyktninger.Denne problematikken treffer FO i hjertet av vår solidaritetspolitikk og vårt internasjonale engasjement.Da må FO prioritere miljø, mener han.

Baardseth tok ordet til prinsipprogrammet med en engasjert appell om at FO må ta en rolle i miljøkampen.

– Hvis ikke FO er en tydelig stemme, vil vi bli tatt til inntekt for synet til LO-ledelsen, som ofte ikke setter miljø i sentrum. Der handler det mer om egne arbeidsplasser, sier han.

Behov for korrektiv

At industriforbund i LO er opptatt av egne arbeidsplasser og sånn sett er seg selv nærmest, vil han ikke kritisere. Men han mener de trenger et korrektiv.

FO har et avsnitt i prinsipprogrammet om et samfunn i pakt med miljøet.

«Store samfunnsmessige endringer må til, og et snevert fokus på miljøpolitiske enkeltsaker er ikke tilstrekkelig», heter det blant annet der.

– FO har en positiv grønn holdning, men vi får det ikke helt til i praksis. Jeg kan ikke være bekjent av at Fellesforbundet og andre forbund blir vårt talerør gjennom LO i miljøspørsmål som for eksempel utbygging av Lofoten og Vesterålen og økning av oljeproduksjonen generelt, sier Baardseth.

Han representerer FO i et LO-utvalg med representanter fra alle forbundene som jobber med miljøspørsmål.

– Det er mange flotte og miljøopptatte folk i LO. Derfor må vi ikke la kraftsosialistene i LO bli vår røst utad. I dag er det Fagforbundet og NTL som går foran i grønn retning. Her må FO være med på laget.

Miljøforebygging

Å jobbe for miljøet kobler Baardseth til FOs engasjement både på helse- og sosialpolitikk og internasjonal solidaritet.

– Vi vil stå opp for fattigfolk over hele verden som ikke har en sjanse til å verge seg mot uvær, ras og flom. Norsk Folkehjelp gjør en flott innsats når de hjelper folk i nød. Men det vi må gjøre, er å forebygge ved en gjennomgripende omlegging mot et bærekraftig samfunnet, sier han.

Baardseth beklager at miljø ser ut til å ha vært for lite oppe i FOs styrende organer, og tar på seg en del av ansvaret selv.

-- FO må tenke grønt, både sentralt. I LO i fylkesavdelingene og på den enkelte arbeisplass. sier Baardseth.

– Som kunder har vi mye makt, understreker Harald Baardseth.

For et samfunn i pakt med miljøet

Truslene mot jordas bærekraft og mot klimaet vil ha omfattende konsekvenser for samfunnet.

Måten vi lever og arbeider på vil endre seg. Store samfunnsmessige endringer må til, og et snevert fokus på miljøpolitiske enkeltsaker er ikke tilstrekkelig. Aktiviteter som skader klimaet må nedbygges, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige aktiviteter må bygges ut. Dette må skje på en planmessig måte som opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet. Plikter og rettigheter må fordeles solidarisk og alternative løsninger må utvikles. Det er en verdi for FO å ta vare på miljøet og alltid etterstrebe å handle miljøbevisst. Alle ledd i organisasjonen har ansvar for å ta miljøhensyn i sitt arbeid.

(utdrag av FOs prinsipprogram fram til søndag 22.3.16)

20.03.2015
19:19
27.08.2015 20:01

For et samfunn i pakt med miljøet

Truslene mot jordas bærekraft og mot klimaet vil ha omfattende konsekvenser for samfunnet.

Måten vi lever og arbeider på vil endre seg. Store samfunnsmessige endringer må til, og et snevert fokus på miljøpolitiske enkeltsaker er ikke tilstrekkelig. Aktiviteter som skader klimaet må nedbygges, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige aktiviteter må bygges ut. Dette må skje på en planmessig måte som opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet. Plikter og rettigheter må fordeles solidarisk og alternative løsninger må utvikles. Det er en verdi for FO å ta vare på miljøet og alltid etterstrebe å handle miljøbevisst. Alle ledd i organisasjonen har ansvar for å ta miljøhensyn i sitt arbeid.

(utdrag av FOs prinsipprogram fram til søndag 22.3.16)

Mest lest