JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

Nye pensjonsregler for 200.000 arbeidstakere

Slik blir den nye særalderspensjonen.
Forhandlingene om nye regler for særalderspensjon startet i 2018. Nå er partene enige.

Forhandlingene om nye regler for særalderspensjon startet i 2018. Nå er partene enige.

Colourbox

anders@lomedia.no

Uten en omlegging av særalderspensjonen ville pensjonen for 200.000 offentlig ansatte blitt svært lav etter at offentlig tjenestepensjon ble lagt om i 2018.

Nå er LO, Unio, YS og Akademikerne blitt enige med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan de nye reglene skal være.

Slik blir den nye ordningen:

• Modellen innebærer at det med full opptjening gis et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år.

• De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber fram til de er 67 år.

• Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut.

• Ordningen levealdersjusteres ved at hvis pensjonsalderen i ditt årskull øker, følger også særaldersgrensene etter.

I neste omgang skal partene diskutere hvilke arbeidstakere som skal ha særaldersgrense, og hva disse skal være.

Her kan du lese hele avtalen.

Særalderspensjon: I disse yrkene kan du gå av tidligere med pensjon

LO mener den nye ordningen er vil gi en pensjon på et rimelig nivå, og at ordningen er framtidsrettet og bærekraftig.

– For oss har det vært viktig å sikre ansatte med særaldersgrenser en reell mulighet til å gå av med en god pensjon, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO og forhandlingsleder.

Hun mener avtalen de har blitt enige om er langt bedre enn en videreføring av dagens ordning.

– Dette er folk som har gått inn i særlig belastende og krevende yrker, og som har hatt tillit til at det offentlige sikrer dem en anstendig inntekt også etter at jobben er gjort.

Store grupper

Særaldersgrenser gjelder for yrker som er særlig belastende psykisk eller fysisk, eller der det av sikkerhetshensyn stilles spesielle krav.

Store grupper i Forsvaret, politiet, brann- og redning, helsesektoren, renholdere og kommunene har særaldersgrenser i dag.

LO poengterer at uten en ny avtale, ville konsekvensen blitt at arbeidstakere med særaldersgrenser på sikt ville fått en veldig lav alderspensjon.

– Uten en avtale ville pensjonen etter hvert blitt så lav at det i realiteten ville vært umulig å gå av på særaldersgrensen. I praksis ville særaldersgrensene blitt avviklet, og langt flere ville kunnet blitt presset over i uføretrygd. Nå har vi på plass en varig avtale som sikrer medlemmer med særalder en pensjon de kan leve av, sier Skoghaug.

Alle forhandlingssammenslutningene, LO, Unio, YS og Akademikerne, har deltatt i prosessen.

Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 og 65 år.

 LO-nestleder Sissel M. Skoghaug har ledet forhandlingene om særalderspensjon på LOs vegne, og er fornøyd med resultatet de har landet.

LO-nestleder Sissel M. Skoghaug har ledet forhandlingene om særalderspensjon på LOs vegne, og er fornøyd med resultatet de har landet.

Arkivfoto: Herman Bjørnson Hagen

LO Stat: – Nødvendig å ta grep

LO Stat-leder Egil André Aas har vært med på prosessen hele veien, og er fornøyd med at det har landet.

– Dette har vært et langt og tøft løp. Men det har vært tvingende nødvendig å ta grep for de som skal gå av med særalderspensjon i årene framover, sier Aas.

Han mener de nå har sikret pensjonen til de med særaldersgrenser.

– Med dagens ordning ville mange av våre medlemmer risikert å gå av med under 50 prosent av sluttlønna i pensjon. Slik kunne vi ikke ha det. Det vi nå har blitt enige om sikrer framtidas årskull en pensjon å leve av, sier han.

NTL-leder Kjersti Barsok er glad framtidens ordning er landet.

– Vi har vært opptatt av å sikre et levelig pensjonsnivå for personer som går av på særaldersgrense. Vi er fornøyde med at vi nå har sikret et vesentlig bedre livsvarig nivå enn om dagens ordning hadde blitt videreført.

Statsråden er stolt over det de har fått til gjennom nattens forhandlinger.

– Både regjeringen og partene har strukket seg langt for å komme til enighet. Jeg er stolt av arbeidet som vi har gjort sammen og den avtalen vi har fått til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Dette er særalderspensjon

• Særalderspensjon motsvarer privat sektors sliterordning. Den omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg.

• I tillegg har store grupper innen brann, redning, politi, fengsel og forsvar særaldersgrenser fordi det settes særskilte krav til å kunne utføre disse jobbene.

• Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år.

Derfor forhandler de

• 3. mars 2018 undertegnet partene avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Der står det at det også i framtida vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

• Det ble også fastslått at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser ikke skal komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.

• En av utfordringene har vært at personer med særaldersgrense på grunn av levealdersjusteringen vil få lave pensjonsnivåer på sikt. Det må derfor etableres varige løsninger som tar hensyn til dette.

• For LO har det vært viktig at de som fratrer før ordinære aldersgrense, ikke skal tape pensjonsnivå på grunn av det. De må både være sikret en trygg tidligpensjon, og en anstendig livsvarig pensjon.

Dette er særalderspensjon

• Særalderspensjon motsvarer privat sektors sliterordning. Den omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg.

• I tillegg har store grupper innen brann, redning, politi, fengsel og forsvar særaldersgrenser fordi det settes særskilte krav til å kunne utføre disse jobbene.

• Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år.

Derfor forhandler de

• 3. mars 2018 undertegnet partene avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Der står det at det også i framtida vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

• Det ble også fastslått at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser ikke skal komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.

• En av utfordringene har vært at personer med særaldersgrense på grunn av levealdersjusteringen vil få lave pensjonsnivåer på sikt. Det må derfor etableres varige løsninger som tar hensyn til dette.

• For LO har det vært viktig at de som fratrer før ordinære aldersgrense, ikke skal tape pensjonsnivå på grunn av det. De må både være sikret en trygg tidligpensjon, og en anstendig livsvarig pensjon.