JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

Ny Nav-løsning bekymrer: – De nye lokalene er lekre, men det kan ikke gå på bekostning av sikkerheten

Verneombud i Oslo er urolige for både sikkerheten og personvernet når Nav legger opp til åpnere lokaler. På Alna i Oslo ligger Nav-resepsjonen i samme rom som kafeen.
Resepsjonen til Nav Alna ligger i samme åpne rom som en café og området med PCer for brukerne. Hovedverneombud Jens Eskedal i Nav Oslo og hovedverneombud Odd Dagfinn Øien i Oslo kommune står der hvor brukerne ofte venter på tur. De frykter for sikkerheten til de ansatte og personvernet til brukerne.

Resepsjonen til Nav Alna ligger i samme åpne rom som en café og området med PCer for brukerne. Hovedverneombud Jens Eskedal i Nav Oslo og hovedverneombud Odd Dagfinn Øien i Oslo kommune står der hvor brukerne ofte venter på tur. De frykter for sikkerheten til de ansatte og personvernet til brukerne.

Ole Palmstrøm

merete.jansen@lomedia.no

– De nye lokalene er lekre og innbydende. Men det kan ikke gå på bekostning av sikkerheten, sier hovedverneombudene Jens Eskedal i Nav Oslo og Odd Dagfinn Øien i Oslo kommune.

Bydelstorget på Alna er bygget opp i flere trinn, omtrent som en stor laksetrapp, der en kafé ligger nederst. Øverst ligger resepsjonsområdet for Nav, kommunale og sosiale tjenester i bydelen.

Det er litt uklart hvor kafeen slutter og tjenestetorget begynner.

Dette synes verneombudene er problematisk, både når det gjelder sikkerheten til de ansatte og personvernet til brukerne.

De mener blant annet at det er altfor lett for utenforstående å overhøre hva som blir sagt i det åpne resepsjonsområdet.

Det er også lett å kikke over skulderen på de som leser private dokumenter på de seks PC-ene besøkende kan bruke.

Og skulle noen plutselig bli truende eller voldelige i kontakt med Nav, vil dette være veldig synlig for de som sitter i kafeen.

På dagtid er det gjerne foreldre med små barn som legger turen hit.

– Da jeg var innom i sommer, var kafeen smekk full. Det sto samtidig fem, seks personer ved resepsjonen og ventet på tur. Der kunne de enkelt høre det som ble delt av fortrolige opplysninger, forteller Eskedal.

Odd Dagfinn Øien føyer til:

– Det er fint å avstigmatisere Nav-brukerne. Men det som skjer her, er jo det motsatte. Her eksponerer man dem overfor folk i gata.

Helsetilsynet har påpekt i en helt fersk undersøkelse at en del brukere opplevde at de satt på utstilling, og at taushetsplikten ikke ble ivaretatt, når de delte venterom med andre tjenester.

Noen brukere opplevde det også stigmatiserende å fylle ut søknader om sosialhjelp når de ikke kunne gjøre dette på et skjermet sted.

Sitter utsatt til

Det er ikke bare brukerne som risikerer uønskede hendelser. Ett år etter drapet på en Nav-ansatt i Bergen, mener de to verneombudene at sikkerheten for de ansatte er for dårlig på et sted som Alna. 

– Her er det bare å lene seg over bordet og gripe tak i den ansatte, sier hovedverneombud Jens Eskedal i Nav.

Han står ved en av tre desker i resepsjonsområdet for Nav, kommunale og sosiale tjenester.

Bordene er smale og har ikke noe beskyttende pleksiglass. De er dessuten plassert på en måte som gjør det lett for andre å komme inn fra siden.

Dette er bare ett av flere kritiske punkter verneombud Eskedal oppsummerte i en rapport til ledelsen i april.

Det er ikke rart om han er opptatt av ansattes sikkerhet, for Nav må ofte be politiet om assistanse. Noen ganger blir det veldig dramatisk, som i Bergen i september i fjor, da en ansatt ble drept og en annen hardt skadd ved Nav Årstad.

I Oslo har man tidligere blant annet hatt et drap på Grorud og skyting med pistol i resepsjonen på Gamle Oslo-kontoret.

Desken der de ansatte tar imot brukere er så smal at hovedverneombud Jens Eskedal i Nav Oslo lett kan lene seg over og gripe tak i personen på andre siden.

Desken der de ansatte tar imot brukere er så smal at hovedverneombud Jens Eskedal i Nav Oslo lett kan lene seg over og gripe tak i personen på andre siden.

Ole Palmstrøm

Da Fagforbundet gjorde en undersøkelse blant sine medlemmer i Nav våren 2022, svarte 13 prosent at de hadde vært utsatt for vold i forbindelse med jobben sin. 67 prosent svarte at de hadde mottatt trusler.

Nav: Hver tredje Nav-ansatt har opplevd trusler eller vold det siste året, ifølge rapport

Lover endringer

To av hovedstadens Nav-kontor ligger nå som en del av bydelstorg der man også finner andre kommunale og statlige tjenester, en løsning som snart skal på plass flere andre steder.

Mens vi står og prater med verneombudene, dukker en mellomleder opp og presenterer seg som avdelingsleder Øystein Dahl. Han sier at de nye lokalene fungerer godt.

Samtidig vedgår han at det er behov for å ta enkelte sikkerhetsmessige grep.

Tiltakene hovedverneombud Jens Eskedal foreslo i april, er ikke gjennomført, men Dahl sier nå at flere justeringer er på gang.

De ønsker blant annet å montere hyller foran på skrankene, slik at avstanden mellom ansatt og bruker blir større.

«Lyddusj», eller bakgrunnsmusikk, vurderes også. Dette vil gjøre det vanskeligere å overhøre hva andre snakker om.

– Vi er heller ikke helt ferdig med hvordan vi skal styre brukerne til rett sted, for eksempel med merking på gulvet, så de skjønner hvor ventesonene er.

– Hvorfor har det tatt så lang tid før noe blir gjort?

– Det har så langt vært en prosjektperiode med en prosjektleder som styrer. Men nå er man gått over til vanlig drift, så da er det annerledes. Dette får vi på plass.

Samme tilbud, ulike løsninger

Alna er ett av to Nav-kontor som holder til i fellesområder, eller såkalte bydelstorg, men det kommer altså flere. Verneombudene sier det er store forskjeller på hvordan disse er lagt opp. De hadde gjerne sett at en felles sikkerhetsmal ble lagt til grunn, i stedet for at hver bydel finner sin løsning.

Det andre kontoret som nylig er fått en solid oppgradering, er Gamle Oslo. Her står til enhver tid en vekter i inngangspartiet, noe verneombudene synes er et fint og nødvendig tiltak.

De liker også utformingen av lokalene, men er spesielt kritiske én løsning: såkalte sveveverter. Dette er ansatte som går omkring i resepsjonsområdet og tar kontakt med alle som kommer inn for å sjekke hva slags hjelp de trenger.

– Disse har overhodet ingen beskyttelse dersom noen plutselig utagerer, påpeker Eskedal og føyer til:

– Det er jo heller ikke bra, med tanke på personvern, at brukerne må forklare midt ute på gulvet hva slags hjelp de trenger.

De to verneombudene synes begge at de nye lokalene er flotte å se på og oppholde seg i. Men de etterlyser bruk av sikkerhetsarkitekter, ikke bare arkitekter som er gode på design, når slikt skal bygges.

Resepsjonen til Nav Alna ligger som del av et åpent bydelstorg. Drop in ved skranker ligger helt åpent sammen med PCer for brukerne og en kafé. Hovedverneombud Jens Eskedal i Nav Oslo og hovedverneombud Odd Dagfinn Øien i Oslo kommune frykter for sikkerheten til de ansatte og personvernet til brukerne.

Resepsjonen til Nav Alna ligger som del av et åpent bydelstorg. Drop in ved skranker ligger helt åpent sammen med PCer for brukerne og en kafé. Hovedverneombud Jens Eskedal i Nav Oslo og hovedverneombud Odd Dagfinn Øien i Oslo kommune frykter for sikkerheten til de ansatte og personvernet til brukerne.

Ole Palmstrøm

Nav-direktør: – Sikkerheten kommer først

Thone Nordlund, direktør i Nav Oslo, skriver i en epost til FriFagbevegelse at sikkerhet går foran innredning og estetikk.

Hun føyer til at sikkerhet ikke bare handler om fysisk sikring og barrierer.

«Det handler også om god opplæring, gode og tydelige rutiner som etterleves, gode tjenester til dem som trenger oss, at vi er tilgjengelige og at vi klarer å samarbeide godt innad i Nav og med andre deler av samfunnet. Nav er opptatt av å utforme publikumsmottak og møterom som både skaper trivsel og bidrar til trygge møter. Det kan for eksempel handle om at fysiske sikringstiltak er «skjult» og ikke oppleves som stigmatiserende», skriver direktøren for Nav Oslo.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det