JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Denne grunnboka er kunnskapsbasert og forholder seg til ny forskning. Den har også gjennomgående barn i fokus, sier Ingunn Studsrød, som er en av redaktørene bak grunnboken for barnevernspedagoger.

– Denne grunnboka er kunnskapsbasert og forholder seg til ny forskning. Den har også gjennomgående barn i fokus, sier Ingunn Studsrød, som er en av redaktørene bak grunnboken for barnevernspedagoger.

Tommy Ellingsen

Ny fagbok av og for barnevernspedagoger

Forfatterne vil at grunnboka skal bli tatt i bruk over hele landet slik at barnevernspedagogutdanningen blir den samme uansett hvor du studerer.
26.09.2019
09:00
21.08.2023 17:14

hanna.skotheim@lomedia.no

– Jeg håper at boka blir brukt og at vi får det som vi ønsker, nemlig at dette blir en grunnbok for barnevernspedagoger fra nord til sør og øst til vest, sier barnevernspedagog og professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger (UiS), Ingunn Studsrød.

Hun har sammen med 17 andre forfattere, hvorav de fleste er barnevernspedagoger, vært med å redigere boka «Barnevernspedagog. En grunnbok», som lanseres torsdag. Dette er trolig den eneste grunnboka som er skrevet direkte for barnevernspedagogutdanningen. Tidligere har kapitlene gjerne blitt plukket ut fra litt her og der. Nå er boka skrevet helhetlig for barnevernspedagogutdanningen og alle kapitlene er relevante for utdanningen, ifølge Studsrød.

– Jeg mener boka vil bidra til å synliggjøre det fagspesifikke i utdanningen, sier hun.

Grunnboka er ellers en av få som er skrevet hovedsakelig av og for barnevernspedagoger.

– Tidligere har det vært vanlig at andre faggrupper har skrevet lærerbøkene til disse studentene. Det er blant annet flere psykologer som har skrevet mye. Nå står profesjonen mer på egne ben da vi har flere skrivende og forskende barnevernspedagoger som kan formidle kunnskap til de som skal ut i arbeid.

Bodø får femårig utdanning for barnevernspedagoger i 2018

– Vil kunne skape en mer likeverdig utdanning

Da Studsrød og de andre forfatterne skulle sette seg ned og planlegge boka, var det viktig for dem å skape noe faglig som er relevant for barnevernspedagogstudenter over hele landet.

– Hvis utdanningsinstitusjoner velger å bruke denne boka i utdanningen, vil vi bli med på å skape en mer likeverdig utdanning. Det er fordi kunnskapsgrunnlaget vil være mer likt uavhengig av hvilken skole du går på. Dette er viktig da utdanningen er blitt kritisert for å være ulik mellom utdanningsinstitusjonene.

Ingunn Studsrød håper grunnboka vil bli tatt i bruk ved utdanningsinstitusjoner over hele landet.

Ingunn Studsrød håper grunnboka vil bli tatt i bruk ved utdanningsinstitusjoner over hele landet.

Tommy Ellingsen

Kapitlene i boka skal også være relevante uansett hvor du jobber. De inneholder, ifølge Studsrød, kompetanse en barnevernspedagog kan trenge enten du jobber i den kommunale barnevernstjenesten, ved private eller offentlige institusjoner eller i et tiltak som for eksempel følger opp enslige mindreårige.

– Barnevern er altfor krevende til at det holder med treårig utdanning

Temaene skal gjenspeile dagens samfunn

Flere av kapitlene belyser tematikk som Studsrød mener at andre fagbøker ikke har tatt opp i like stor grad tidligere. Boka gir for eksempel kunnskap om og nye perspektiver på barns utvikling og posisjon, hvordan barnevernspedagogen best kan møte familier med kort botid i Norge og hvordan barnevernet kan ta hensyn til samenes rettigheter som urfolk. Den belyser også barnevernspedagogens juridiske ferdigheter.

– Boka tar hensyn til økt migrasjon, at mange har sammensatte vansker og at det er flere transnasjonale familier i landet vårt. Boka tar også hensyn til urbefolkningen i Norge. Dette er forhold som gjør at dagens barn og unge og familier er svært ulike.

Grunnboka tar også mer hensyn til brukersamarbeidet enn hva som er blitt gjort tidligere. Altså samarbeidet mellom barnet, foreldre og familien og de profesjonelle som skal hjelpe barn og unge. I innledningen er det blant annet en egen hilsen fra Erfaringsformidlergruppa i Stavanger, en gruppe foreldre som har eller har hatt kontakt med barnevernstjenesten.

Det er også en egen hilsen fra Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), som er en organisasjon for og av barnevernsbarn. Tanken er å vise at både nasjonal og internasjonal forskningslitteratur, egenerfaring og erfaring fra praksis danner grunnlag for god profesjonsutøvelse.

– Brukernes rettigheter, herunder barn og unges, er mer framtredende nå enn i gamle dager. Det er ikke nødvendigvis noe helt nytt, men det er viktig at det blir mer tematisert, sier Studsrød.

Her er den nye grunnboka for barnevernspedagoger.

Her er den nye grunnboka for barnevernspedagoger.

Tommy Ellingsen

Også det forebyggende perspektivet er blitt viktigere for barnevernspedagoger og er derfor belyst i fagboka.

– Hovedfokuset for barnevernspedagoger har hele tiden vært barn og familier som lever i en vanskelig livssituasjon eller risikerer å havne i en slik livssituasjon. Dette fokuset er blitt bredere etter at det forebyggende perspektivet kom inn i bildet.

Studsrød og de andre forfatterne har i arbeidet med boka tenkt nøye over hvilke temaer som trengs for å gjenspeile samfunnet akkurat nå. De har også vært opptatte av å framheve at barnevernspedagoger gjør en viktig jobb som kan utrette store forskjeller. Dette har vært viktig særlig fordi flere kan oppleve at barnevern har et frynsete rykte.

– Som barnevernspedagog skal du ha et sammensatt kompetansegrunnlag. Å ha en bok som er helhetlig skrevet for den utdanningen du skal ta, mener jeg er både positivt og viktig.

På lanseringen skal blant annet leder i LFB, Vilde Adolfsen, kommentere boka. Hun synes det er viktig at det kommer ny fagkunnskap til barnevernspedagogene.

– Vi heier på at det er barnevernspedagoger selv som har skrevet fagkunnskapen, sier hun.

OsloMet får kvotere menn til barnevern

FO: – Oversiktlig og helhetlig

Christian Wiik Kynsveen, som sitter i FOs ledelse og er leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger, tror grunnboka vil kunne være med på å styrke profesjonsstoltheten til barnevernspedagogene og være med på å definere deres rolle i velferdssamfunnet.

– Boka har et gjennomgående fokus på barns medvirkning, profesjonsutøvelsen og samarbeidet med foresatte. Det vil gjøre den til et viktig og felles grunnfundament for barnevernspedagogutdanningene våre. Den vil også kunne forberede framtidige barnevernspedagoger på at de må være gode på å gjøre kritiske, juridiske, verdimessige og faglige vurderinger i et svært krevende fagfelt.

Dersom Kynsveen hadde vært fersk student i dag, ville han satt pris på hvor oversiktlig og helhetlig boken er.

– Jeg opplever den som en god studiebok som enten egner seg godt å lese fra perm til perm eller til å hente ut enkelte deler som man videre kan fordype seg i.

Han liker spesielt godt at boken har samlet velkomstord fra LFB og Erfaringsformidlergruppa i Stavanger.

– Begge disse bidragene informerer meg som barnevernspedagog om hva jeg må være bevisst på i profesjonsutøvelsen.

26.09.2019
09:00
21.08.2023 17:14