HAR IKKE ET STED Å GÅ: Nasim poserer utenfor slottet på 17.-mai. Nå er han en av mange papirløse i Oslo som står uten et reelt helsetilbud.

HAR IKKE ET STED Å GÅ: Nasim poserer utenfor slottet på 17.-mai. Nå er han en av mange papirløse i Oslo som står uten et reelt helsetilbud.

Privat

Nasim møter stengte dører: Nå har syke, papirløse migranter mistet sitt eneste helsetilbud

Koronaviruset har gjort det vanskelig for iranske Nasim å finne steder å sove. Nå har han og tusenvis av andre også mistet sitt eneste helsetilbud.
19.03.2020
08:02
19.03.2020 13:26

frf@fagbladet.no

De siste ukene har pasienter som vanlig strømmet til hovedstadens eneste helsetilbud for mennesker uten oppholdstillatelse, Kirkens bymisjons Helsesenter for papirløse migranter. Allerede i januar laget sykepleierkoordinator Hilde Marie Reksjø (57) retningslinjer for hvordan helsesenteret for papirløse skulle håndtere en mulig korona-pandemi.

– Vi ble enige om å vente med å iverksette tiltakene til den første korona-smittede var bekreftet i Norge, forteller hun.

STENGT: Denne lappen møtte de som kom til Helsesenteret for papirløse migranter på Tøyen i dag. Det er uvisst når senteret åpner igjen.

STENGT: Denne lappen møtte de som kom til Helsesenteret for papirløse migranter på Tøyen i dag. Det er uvisst når senteret åpner igjen.

Frøydis Falch Urbye

Har forsøkt å unngå smitte

Etter at de nye retningslinjene trådte i kraft har de blitt delt inn i to atskilte ventesoner: Én for pasienter med luftveisproblemer og én for pasienter med andre plager. Pasientene med luftveisproblemer har fått utdelt munnbind og blitt prioritert i køen. På hver vakt har det vært én lege som kun har undersøkt disse pasientene og kontakt med annet helsepersonell har blitt redusert.

Nav-ansatt: – Når jeg ringer folk som mottar sosialhjelp, spør jeg om de har noen å snakke med

Kontoret hvor luftveispasientene har blitt undersøkt på har vært stengt for all annen bruk. Det har vært fokus på å gi informasjon om smittemåter, om hygiene generelt og håndhygiene spesielt. Det har blitt gitt informasjon på flere språk og frivillige har fått ekstra rengjøringsoppgaver.

– Jeg føler at vi har gjort alt i vår makt for å ivareta frivillige og pasientene, og for å forebygge spredning av smitte, sier Reksjø.

Nå er hovedstadens eneste helsetilbud for papirløse likevel stengt. Mennesker uten oppholdstillatelse har ikke lenger noe sted å gå til når de trenger helsehjelp.

VAR FORBEREDT: Sykepleierkoordinator Hilde Marie Reksjø startet tidlig med å forberede helsesenteret på en pandemi.

VAR FORBEREDT: Sykepleierkoordinator Hilde Marie Reksjø startet tidlig med å forberede helsesenteret på en pandemi.

Frøydis Falch Urbye

Mangler seng og helsehjelp

Nasim er styremedlem i organisasjonen Mennesker i limbo, som jobber for rettighetene til mennesker som oppholder seg i landet uten tillatelse. I natt sov Nasim, som selv er papirløs, hos et vennepar like utenfor byen. Når vi ringer klokka 12 er det fem timer til paret han har sovet hos kommer hjem fra jobb og Nasim må forlate huset. Heldigvis har han noen venner i Oslo som han ofte sover hos. Hos dem er han alltid er velkommen. Inntil nå.

– Jeg ringte en venn i går og han sa at han var hjemme, men han går ikke ut og han vil ikke møte mennesker. Han er redd for å bli smittet. Nå vet jeg ikke helt hvor jeg skal dra, forteller Nasim.

Nasim vet ikke hvor han skal sove i natt. Blir han i syk har han heller ikke noe sted han kan få hjelp.

– Helsesenteret er det eneste stedet jeg får hjelp, når de stenger føles det helt håpløst. Hvis vi blir syke nå, er det ingen steder vi kan henvende oss, sier han.

Nav kan snart ikke håndtere flere permitteringssøknader

Får akutthjelp

Personer uten oppholdstillatelse har rett på akutt helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente mer enn tre uker. De er omfattet av smittevernloven på lik linje med mennesker som oppholder seg lovlig i landet. Pasientene som kommer hit har ofte sammensatte helseplager og fordi de lever et liv uten oppfølging av fastlege, har svært dårlig økonomi, har ofte begrenset tilgang på informasjon, sliter de med helseplager som dårlig tannhelse, diabetes og depresjoner i langt større grad enn resten av befolkningen. Helseplager som må behandles, men som ofte ikke regnes som verken akutt eller smittefarlig.

– Dette viser igjen hvor sårbart det er når ideelle helsetilbud skal ha ansvar for denne gruppen pasienter, sier helsesenterets daglige leder, Linea Näsholm. Hun forteller at senteret nå er stengt fordi de frivillige som jobber her kan deles inn i to grupper: Ansatte i helsesektoren og pensjonert helsepersonell. Nå som helsepersonell ikke lenger bør gå på jobb flere steder og pensjonister regnes som risikogruppe, er det ikke lenger noen som har muligheten til å komme på jobb på senteret.

– I morgen skal vi prøve å få tak i en sykepleier som kan være til stede ute i bakgården for å geleide de som trenger det til legevakten. Vi håper også å få gitt ut resepter til de som trenger livsnødvendige medisiner.

BEKYMRET: Linnea Näsholm er daglig leder for Helsesenter for papirløse migranter. Nå er hun bekymret for pasientene som vil komme til stengte dører i tiden fremover.

BEKYMRET: Linnea Näsholm er daglig leder for Helsesenter for papirløse migranter. Nå er hun bekymret for pasientene som vil komme til stengte dører i tiden fremover.

Frøydis Falch Urbye

Trygt å oppsøke legevakten

Seksjonssjef i Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Knut Egil Asprutsen, skriver i en e-post at kommunen jobber aktivt for å finne løsninger for at senteret kan holde åpent, men at de ikke er i mål.

«Vi understreker at det er helt klart at disse menneskene har rett på helsehjelp ved akutt sykdom, på lik linje med alle andre. De behøver derfor ikke å være engstelige for å oppsøke de ordinære helsetjenestene, som legevakten, når akutt sykdom oppstår. Koronatelefonen er også et åpent tilbud for de papirløse som klarer å benytte seg av den», skriver han.

19.03.2020
08:02
19.03.2020 13:26