– Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge barnefattigdom, er å sørge for at foreldrene deres kommer i arbeid, sa arbeidsminister Anniken Hauglie på Kartellkonferansen

– Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge barnefattigdom, er å sørge for at foreldrene deres kommer i arbeid, sa arbeidsminister Anniken Hauglie på Kartellkonferansen

Bjørn A. Grimstad

Spørsmål til arbeidsministeren på Kartellkonferansen

Når fattigdom blir barnevern

Katrine Haugland Martinsen fra FO er bekymret for at fattige barnefamilier pushes over til barnevernet.
23.11.2016
11:06
23.11.2016 15:51

may.berg@lomedia.no

– Når skyldes omsorgssvikt dårlig omsorgsevne og når skyldes det fattigdom? Hvordan samarbeider departementene rundt barnefattigdom, og har dere planer om å sikre samordningen mellom Nav og barnevern, spurte Katrine Haugland Martinsen fra FO arbeidsminister Anniken Hauglie.

Katrine Haugland Martinsen (FO) og arbeidsminister Anniken Hauglie på Kartellkonferansen

Katrine Haugland Martinsen (FO) og arbeidsminister Anniken Hauglie på Kartellkonferansen

Bjørn A. Grimstad

Foreldre i arbeid og en god skole

– Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge barnefattigdom, er å sørge for at foreldrene deres kommer i arbeid. Det andre er å sørge for en god skole som gir barna grunnleggende ferdigheter. Det gjelder spesielt innvandrerbarn, svarte Haugli.

Haugli refererte til sin tid som byråd i Oslo, og framholdt at konkrete og forpliktende samarbeidsavtaler mellom barnevern og barnehage, og mellom barnevern og skole for hvordan ansatte skal gå fram når de er bekymret for et barn, kan være en løsning.

For det andre å lage boligbehovsplaner, slik at man systematisk kan sørge for å ha boliger som samsvarer med behovet.

Se alle våre saker fra Kartellkonferansen

23.11.2016
11:06
23.11.2016 15:51