KASTER BALLEN VIDERE: Arbeidsminister Anniken Hauglie har sendt Arbeidstidsutvalgets rapport på høring.

KASTER BALLEN VIDERE: Arbeidsminister Anniken Hauglie har sendt Arbeidstidsutvalgets rapport på høring.

Martin Guttormsen Slørdal

Forslagene fra arbeidstidsutvalget er ute på høring

Nå kan du fortelle henne hva du mener om nye arbeidstider

Ekspertene har sagt sitt. Nå får også fagbevegelsen slippe til.
22.01.2016
13:25
25.01.2016 14:53

yngvil@lomedia.no

Nå blir det debatt om nye arbeidstider i Norge. 6. januar la det regjeringsnedsatte Arbeidstidsutvalget fram sine forslag til nye reguleringer av arbeidstid. Nå har Arbeids- og sosialdepartementet sendt hele rapporten ut på høring. Svarfrist er 1. juli.

Verken fagbevegelsen eller arbeidsgiverorganisasjoner var representert i Arbeidstidsutvalget.

Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO, har ansvaret i LO-ledelsen for å følge opp Arbeidstidsutvalget.

• Dette er de viktigste forslagene:

• Her finner du hele rapporten fra utvalget:

– Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, heter det fra departementet.

• Her kan du skrive inn ditt høringssvar:

Les også: • Ekspertene som sa nei i Arbeidstidsutvalget

Dette er noen av forslagene

• Flertallet i utvalget foreslår at arbeidsgiver skal kunne sette opp ordinær turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

• I dag må arbeidsgiver avtale bruk av gjennomsnittsberegning enten med tillitsvalgt eller arbeidstaker. Arbeidstidsutvalget vil at arbeidsgiver skal bestemme mer selv, uten å avtale med tillitsvalgte eller ansatt.

• Mindretallet mener det er sannsynlig at arbeidsgiverne vil bruke mer gjennomsnittsberegning, og dermed mindre overtid.

• Også når det gjelder arbeidsfri mellom vaktene, vil Arbeidstidsutvalgets flertall overføre makt fra arbeidstakere og fagbevegelsen til arbeidsgiverne. Både arbeidsmiljøloven og EUs arbeidstidsdirektiv sier at man skal ha minimum 11 timer hvile i døgnet. Med dette forslaget kan arbeidsgiver pålegge ansatte ned til 9 timer hvile uten å avtale med verken arbeidstaker eller tillitsvalgte.

• Flertallet i arbeidstidsutvalget vil opprette en ny stillingskategori: «delvis uavhengig stilling». De mener arbeidstakere med reell innflytelse over egen arbeidssituasjon skal kunne unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene.

• Mindretallet påpeker at en slik ny kategori vil innebære at flere arbeidstakere enn i dag i all hovedsak vil kunne unntas fra lovens bestemmelser om arbeidstid.

• Mindretallet mener at dette vil bety at flere arbeidstakere kommer til å jobbe svært lange arbeidsdager over tid, og med arbeidsfrie perioder som er langt kortere enn lovens hovedregel. Flertallet foreslår ned til 8 timer hviletid i døgnet.

Kilde: FriFagbevegelse

22.01.2016
13:25
25.01.2016 14:53

Dette er noen av forslagene

• Flertallet i utvalget foreslår at arbeidsgiver skal kunne sette opp ordinær turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

• I dag må arbeidsgiver avtale bruk av gjennomsnittsberegning enten med tillitsvalgt eller arbeidstaker. Arbeidstidsutvalget vil at arbeidsgiver skal bestemme mer selv, uten å avtale med tillitsvalgte eller ansatt.

• Mindretallet mener det er sannsynlig at arbeidsgiverne vil bruke mer gjennomsnittsberegning, og dermed mindre overtid.

• Også når det gjelder arbeidsfri mellom vaktene, vil Arbeidstidsutvalgets flertall overføre makt fra arbeidstakere og fagbevegelsen til arbeidsgiverne. Både arbeidsmiljøloven og EUs arbeidstidsdirektiv sier at man skal ha minimum 11 timer hvile i døgnet. Med dette forslaget kan arbeidsgiver pålegge ansatte ned til 9 timer hvile uten å avtale med verken arbeidstaker eller tillitsvalgte.

• Flertallet i arbeidstidsutvalget vil opprette en ny stillingskategori: «delvis uavhengig stilling». De mener arbeidstakere med reell innflytelse over egen arbeidssituasjon skal kunne unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene.

• Mindretallet påpeker at en slik ny kategori vil innebære at flere arbeidstakere enn i dag i all hovedsak vil kunne unntas fra lovens bestemmelser om arbeidstid.

• Mindretallet mener at dette vil bety at flere arbeidstakere kommer til å jobbe svært lange arbeidsdager over tid, og med arbeidsfrie perioder som er langt kortere enn lovens hovedregel. Flertallet foreslår ned til 8 timer hviletid i døgnet.

Kilde: FriFagbevegelse