TJENESTEYTING: Byggeindustrien er blant områdene der man kan finne lavtlønnede. Andre tjenesteområder er også aktuelle.

TJENESTEYTING: Byggeindustrien er blant områdene der man kan finne lavtlønnede. Andre tjenesteområder er også aktuelle.

Svein Nordrum / NTB scanpix

Fafo-rapport:

Lønnsforskjellene i Norge øker

Ulikhetene mellom lønnsvinnerne og lønnstaperne øker. Hvis utviklingen fortsetter som i dag vil Norge snart ha like store forskjeller som Tyskland og England.
09.11.2016
15:45
09.11.2016 15:45

hans.henrik@lomedia.no

Lønna til de lavest lønte i privat sektor nærmest stått stille siden 2008, ifølge en ny Fafo-rapport.

Nå ligger Norge i Norden-toppen hva gjelder forskjellen mellom de som er lavtlønte, og de som har en «vanlig» lønn. Blant de som tjener minst er det ni av ti som jobber i tjenesteytende sektor.

Forskerne Bård Jordfald i Fafo og Roger Bjørnstad ved Samfunnsøkonomisk analyse har foretatt et dypdykk ned i materien på oppdrag fra LO. Funnene viser at gruppen lavtlønte i privat sektor består av stadig flere innvandrere.

Les også: Norge er et land med små forskjeller, men med ett unntak

De to står bak to rapporter. En med tittel «Hva skjer neders i lønnsfordelingen i privat sektor» og en kalt «Innvandringssysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere». Rapportene presenteres torsdag denne uka.

Rapportene tar for seg hvem de lavtlønte er, og i hvor stor grad de er del av et organisert arbeidsliv. Funnene viser at stadig færre av de med lavest lønn har tariffavtale.

Totalt har det blitt 450.000 flere sysselsatte i norsk økonomi siden 2003. Til en viss grad har innvandringssysselsetting erstattet norskfødte, ofte på grunn av lavere lønn.

Les mer om rapportene og presentasjonen her.

09.11.2016
15:45
09.11.2016 15:45