Tri D. Nguyen

LO-Gerd: - Streiker for frihet

Titusenvis av arbeidstakere streiker nå mot regjeringens forslag til arbeidsmiljølov. – Vi kjemper for verdighet og frihet, var budskapet til LO-leder Gerd Kristiansen utenfor Stortinget. Arbeidsminister Robert Eriksson forsvarte forslagene.
28.01.2015
15:57
27.08.2015 20:01

eline@lomedia.no

I byer og bygder over hele Norge står nå arbeidstakere fra de tre store arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og YS sammen under faner og plakater i en to timer lang politisk streik. Streiken retter seg mot det de tre mener er dramatiske forverringer i arbeidsmiljøloven. Busser, tog og fly står stille, en rekke barnehager og andre offentlige tjenester er stengt – i tillegg til alle de tusenvis av bedriftene i privat sektor der arbeiderne streiker.

Stor oppslutning

Rapportene fra de opp rundt 180 streikestedene så langt tyder på at det er stor oppslutning om markeringene og høy stemning blant deltakerne. Bergen meldte om over 10.000 deltakere på Torgallmenningen, Trondheim om 15.000 og lille Verdal hele 3000. Engasjementet rundt streiken var vært massivt på sosiale medier de siste dagene.

Arrangementet i Oslo holdes utenfor Stortinget, som i løpet av noen måneder skal behandle forslagene fra arbeidsminister Robert Eriksson.

Hva er det arbeidsminister Robert Eriksson har foreslått som har utløst streiken? Les mer om bakgrunnen her.

Ingen skam å snu

LO-leder Gerd Kristiansens budskap var at den virkelige virkningen av forslagene fra regjeringen er at sjefene får all makt, mens den enkelte arbeidstaker kun får avmakt. Til stortingspolitikerne meldingen at det "er ingen skam å snu".

– Stortinget har et ansvar for å spørre seg: Ønsker velgerne våre det løsarbeidersamfunnet som regjeringen nå vil by oss? Vi er velgere, og vi er samlet her for å gi dem svaret. Jeg sier et rungende nei, og hva sier dere, spurte hun de streikende. Svaret var – et like rungende nei.

Ufrie mennesker

Kristiansen understreket at dagens Norge er bygget opp av mange kloke vedtak i Stortinget.

– Men politiske vedtak kan også endre samfunnet i negativ retning. Dessverre ligger det slike forslag til behandling her inne nå.

LO-lederen var også opptatt av at fagbevegelsen ikke bare må få fram hva den er mot, men også hva den er for:

– Vi kjemper for verdighet, sikkerhet, frihet og anstendighet i arbeidslivet. Vi kjemper for fritid, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen og familielivet til folk.

Avhengige mennesker er ufrie mennesker.

LO-lederen mener at fagbevegelsens viktigste bidrag til det norske samfunnet har vært at folk i dette landet ikke må stå med lua i handa på sjefens kontor.

– Nesten to millioner mennesker står sammen med oss når vi sier i dag: Hua skal være på hauet – ikke i handa!

Unio og YS

– Dette er en kamp om maktbalansen, sa Unio-leder Anders Folkestad i sin appell utenfor Stortinget. Han mener det nå er opp til stortingspolitikerne å stoppe at flere arbeidstakere får utrygge jobber, en hardere arbeidshverdag og dårligere vern.

– Statsminister Erna Solberg, vil du ha et velorganisert arbeidsliv må du høre på 1,5 millioner arbeidstakere.

Jorunn Berland i YS la også vekt på at forslagene vil skape mer utrygghet.

– VI vil forsvare et arbeidsliv der også unge får den tryggheten min generasjon fikk da vi kom inn i arbeidslivet.

Politiske svar

Arbeidsministeren ga svar på tiltale da han slapp til på talerstolen på Eidsvolds plass.

– Jeg har en drøm, en drøm om at også de som står utenfor arbeidslivet skal få de samme mulighetene som dere som er her har, sa Eriksson. Han ble møtt med piping, men hadde ingen problemer med å komme til orde.

– Vi vil skape ei bru, et springbrett. Det er bedre å ha en fot innafor arbeidslivet enn begge utenfor, sa Eriksson, og understreket at han er overbevist om at muligheten for å være midlertidig ansatt i en tidsbegrenset periode, kan hjelpe mange som i dag ikke får vist fram sine evner og talenter.

– Arbeidslivet er endra siden arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 1977. Nå er det på tide å endre kartet.

Alle de politiske partiene var invitert til å komme med sine kommentarer utenfor Stortinget.

Saken blir oppdatert.

Frifagbevegelse kommer med bred dekning av streiken fra mange ulike steder i landet. Følg med utover ettermiddagen og kvelden!

28.01.2015
15:57
27.08.2015 20:01