LO melder kvinnelønn og likelønn inn i lønnsoppgjøret

Kvinneprofilen ser ut til å bli ivaretatt i LOs krav til tariffoppgjøret, mener Fagforbund-leder Mette Nord og Mimmi Kvisvik, leder i FO.
24.02.2016
10:00
24.02.2016 12:29

yngvil@lomedia.no

Kvisvik er fornøyd så langt.

– Det er lagt inn tydelige føringer for likelønnsspørsmålene og når det gjelder pensjon, sier FO-lederen.

Hele 85 prosent av medlemmene hennes er kvinner.

Etter et intenst arbeid med pensjon i inntektspolitisk utvalg de siste ukene, var det ikke så mye tid igjen til de andre diskusjonene – om for eksempel kvinnelønn og likelønn. Først mandag kom utvalget i havn med sin kvinneprofil på LO-sekretariatets forslag til tariffpolitisk uttalelse for hovedoppgjøret 2016, som var til avstemning på LOs representantskap i går.

Dette er det viktigste utvalget i LO

Kvinnene presser på

Det er lederne for to av de mest kvinnedominerte fagforbundene godt fornøyd med. De har selv vært med å kjempe kravene fram i inntektspolitisk utvalg.

– Hva fikk dere ikke inn i tariffpolitisk uttalelse når det gjelder krav knyttet til kvinnelønn og likelønn, Mette Nord?

– Ikke noe, mener jeg. Forslaget er godt dokumentert og gir en god beskrivelse av virkeligheten. Kravene gir oss det handlingsrommet vi trenger i hvert tariffområde, sier Nord.

Hele 80 prosent av medlemmene i Fagforbundet er kvinner.

FORNØYD: Leder i Fagforbundet Mette Nord er fornøyd med kvinneprofilen i LO-sekretariatets forslag til tariffpolitisk uttalelse. Her i munter passiar med leder i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen, på LOs representantskap.

FORNØYD: Leder i Fagforbundet Mette Nord er fornøyd med kvinneprofilen i LO-sekretariatets forslag til tariffpolitisk uttalelse. Her i munter passiar med leder i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen, på LOs representantskap.

Leif Martin Kirknes

Dette er situasjonen:

• Utjevningen mellom kvinner og menns gjennomsnittlige lønnsnivå går for langsomt.

• Det er særlig fordi kvinner og menn jobber i ulike næringer, yrker og stillinger;

• Kvinner jobber mer deltid enn menn;

• Mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for høy kompetanse - både i offentlig og privat sektor.

Dette krever LO:

• Det skal fremmes særskilte økonomiske krav for lavtlønte som tradisjonelt får lite ut av, eller ikke har, lokale forhandlinger.

• Kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor skal prioriteres.

• Likelønnsprofil på både sentralt og lokalt avtalte tillegg må videreføres.

• Dette må understøttes av strukturelle tiltak mot kjønnsdelingen av arbeidslivet og for mer likestilling, blant annet gjennom trepartssamarbeidet.

• For enkelte grupper med høyere utdanning må lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor reduseres.

Les også: Slik kan kvinnelønna økes

NÅDDE FRAM MED KRAVENE: – Det er lagt inn tydelige føringer for likelønnsspørsmålene og når det gjelder pensjon, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen. Rundt 85 prosent av medlemmene er kvinner.

NÅDDE FRAM MED KRAVENE: – Det er lagt inn tydelige føringer for likelønnsspørsmålene og når det gjelder pensjon, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen. Rundt 85 prosent av medlemmene er kvinner.

Håvard Sæbø

Handel og Kontor vant fram med pensjonsforslag

Dagens pensjonssystem gir ikke lik pensjon til menn og kvinner. Det skjer på grunn av ulik lønn, fordi kvinner lever lengre enn menn, og fordi kvinner har lavere pensjonsopptjening fordi de jobber mer deltid og flere er midlertidig ansatt.

• Kjønnsnøytralitet kan bare sikres gjennom bredere pensjonsordninger som kan utligne kjønnsforskjeller i arbeidsstyrken på tvers av bedriftene og gjennom mer solide systemer for opptjening av pensjonsrettigheter, skriver sekretariatet om pensjon.

I sin konklusjon foreslo LO-sekretariatet blant annet denne prioriteringen for neste avtaleperiode: «Et system for bedre samling av opptjente rettigheter og pensjonskapital.»

Mona Bjørn i Handel og Kontor, et forbund der over 70 prosent av medlemmene er kvinner, fremmet et forslag som presiserte hvordan dette bør skje: «gjennom brede kollektive ordninger». Det fikk hun med seg representantskapet på.

61 stemte for Bjørns forslag, mens 52 stemte for sekretariatets.

De kommende frontfagsforhandlingene blir ikke noe mindre spennende etter det.

SEIER: Handel og Kontors Mona Bjørn (midten) med kollegene Christopher Beckham og Else Johansen klapper etter at Bjørns forslag har vunnet avstemning om pensjonsforslag. Hun foreslå å legge til en setning i sekretariatets pensjonsforslag om «et system for bedre samling av opptjente rettigheter og pensjonskapital» - «gjennom brede kollektive ordninger».

SEIER: Handel og Kontors Mona Bjørn (midten) med kollegene Christopher Beckham og Else Johansen klapper etter at Bjørns forslag har vunnet avstemning om pensjonsforslag. Hun foreslå å legge til en setning i sekretariatets pensjonsforslag om «et system for bedre samling av opptjente rettigheter og pensjonskapital» - «gjennom brede kollektive ordninger».

Martin Guttormsen Slørdal

• Følg FriFagbevegelse på Facebook og Twitter

LOs krav til tariffoppgjøret

• Representantskapet i LO er LOs høyeste organ mellom kongressene.

• Representantene møtes en gang i året og vedtar LOs tariffpolitikk: Kravene til tariffoppgjøret.

• Det er inntektspolitisk utvalg i LO som utformer tariffpolitikken.

Flere saker fra LOs representantskap

* Det er krise, Erna

* HK vant fram med sitt pensjonskrav

* – Vi må ha hånda på rattet og pensjon fra første krone

* Dette er kvinneprofilen på LOs krav

* Krever brede og kollektive pensjonsordninger

* NHO-topp varsler konflikt med LO om pensjonskrav

* Tviholder på generelle tillegg

24.02.2016
10:00
24.02.2016 12:29

LOs krav til tariffoppgjøret

• Representantskapet i LO er LOs høyeste organ mellom kongressene.

• Representantene møtes en gang i året og vedtar LOs tariffpolitikk: Kravene til tariffoppgjøret.

• Det er inntektspolitisk utvalg i LO som utformer tariffpolitikken.

Flere saker fra LOs representantskap

* Det er krise, Erna

* HK vant fram med sitt pensjonskrav

* – Vi må ha hånda på rattet og pensjon fra første krone

* Dette er kvinneprofilen på LOs krav

* Krever brede og kollektive pensjonsordninger

* NHO-topp varsler konflikt med LO om pensjonskrav

* Tviholder på generelle tillegg

Mest lest