MOTSATT: Maksimalt fire brukere skule bo sammen, ifølge ansvarsreformen på starten av 1990-tallet. Den nye samlokaliseringen av brukergrupper går i motsatt retning.

MOTSATT: Maksimalt fire brukere skule bo sammen, ifølge ansvarsreformen på starten av 1990-tallet. Den nye samlokaliseringen av brukergrupper går i motsatt retning.

colourbox.com

Lillehammer bygger brukerblokk

OL-byen samler rus, psykiatri og heldøgns omsorg i 50 leiligheter.
04.12.2013
11:54
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

– Husbanken har godkjent det. De er ganske tydelige på kravene, og følger sine retningslinjer

stramt, svarer rådmann Christian Fotland på spørsmål fra gd.no om det er betankelig å så mange mennesker i denne kategorien i én stor blokk.

– Getto

Rådet for funksjonshemmede er ikke nådig.

– Vi syns ikke noe om en slik omsorgsgetto. Vi er generelt skeptiske til å samle så mange med

hjelpebehov på én plass, sier leder i rådet, Magne Velure, til gd.no.

Den planlagte utbyggingen i Fåberggata i Lillehammer føyer seg inn i rekken av kommunale byggeprosjekter som søker å fjerne køen av boligsøkere med omsorgsbehov ved å samle mange brukergrupper i egne boligkomplekser.

Byggeiveren går på tvers av integreringslinja vedtatt av Stortinget, påpeker både FO og Norsk forbund for utviklingshemmede.

04.12.2013
11:54
27.08.2015 20:01