Stein Knardahl om konsekvensene av lengre arbeidsdager og skiftarebeid.

Stein Knardahl om konsekvensene av lengre arbeidsdager og skiftarebeid.

Helge Rønning Birkelund

Oppsiktsvekkende tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt

Lengre arbeidsdag gir økt fare for sykdom, ulykker og død

Det er en sammenheng mellom lengre arbeidstid og fare for ulykker eller alvorlig sykdom.
21.08.2017
10:36
21.08.2017 13:28

helge@lomedia.no

Det mener Stein Knardahl, som er avdelingsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

På et møte som Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Sykepleierforbund arrangerte under Arendalsuka, kom han med et oppsiktsvekkende tallgrunnlag som underbygger at lengre arbeidsdager gir økt fare for sykdom, ulykker og død.

Disse ti grafene viser Forskjells-Norge

Faresignalene:

• 12 timers kontinuerlig jobbing gir dobbelt så stor risiko for ulykker enn en normal arbeidsdag.

• Lange skift gir større risiko for bilulykker på vei hjem fra jobb.

• Etter åtte timers sammenhengende arbeid øker faren for feil.

• Skiftarbeid gir 20 prosent større risiko for å dø, og for å få hjertesykdom, sukkersyke og demens.

• Nattarbeid gir flere arbeidsulykker enn dagjobbing.

• Arbeidsuker over 60 timer gir økt risiko for hjerteinfarkt.

– Ut fra et helseperspektiv bør man være forsiktig med å utvide arbeidstiden. Arbeidspress og mye å gjøre på jobben er mindre avgjørende for helse. De som har mest press på jobben, har de mest interessante jobbene og høyere pensjonsalder, sa Stein Knardahl til forsamlingen som tok frokosten sin på møtet.

Knardahl presiserer at han ikke uttaler seg på det politiske plan.

Kunnskapsbasert

Fem forbund fra alle de fire hovedorganisasjonene står sammen om å legge press på politikerne om at arbeidstid skal bygges rundt kollektive, sentrale avtaler. Det er LO-forbundene Fagforbundet og FO, Unio-forbundet Norsk Sykepleierforbundet, YS-forbundet Delta og Legeforeningen hos Akademikerne.

Fem forbund vil ha klart svar om arbeidstid før valget

President i Den norske Legeforeningen, Marit Hermansen merket seg tallene.

– Vi har spurt om framtidens arbeidsliv blir brutalisert eller moderne. Det er ikke moderne å brutalisere arbeidslivet. Med dette møte har vi prøvd å gjøre debatten litt kunnskapsbasert. Knardahl klarte å sette ord og tyngde bak det som vi opplever. Det er viktig når vi skal stå i diskusjonen om arbeidstid. Vi gjenkjenner veldig godt det han sa om at kontroll over egen arbeidssituasjon er en viktig faktor for god helse og at rollekonflikter er giftige. Å ha forskning som setter tyngde bak det som er våre opplevelser er veldig viktig, sa hun.

– Når man skal lage nye lover om arbeidslivet er det veldig merkelig at man ikke inviterer med partene i arbeidslivet. Hvis vi kommer i regjering skal vi skrote det resultatet som arbeidstidsutvalget har kommet med, kunne AUF-leder Mani Hussaini love forsamlingen, til stor applaus.

Nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, vil imidlertid vente med å ta stilling til etter at utvalgenes arbeid er klart.

– Man kan ikke ta stilling nå til noe man ikke helt vet hva vil være, mener hun.

LO vil jobbe for en reform for kortere arbeidstid

Forskutteres

Partene i arbeidslivet var ikke med i utvalget som har kommet med en offentlig utredning om arbeidstiden. De fem forbundene mener flertallets innstilling forrykker balansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalerett på turnus er foreslått strøket.

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik er ekstra bekymret for at regjeringen faktisk forskutterer en del av intensjonen i arbeidstidsutvalgets innstilling. Det skjer både i form av kveldsarbeid og ikke minst i form av det man gjør i forhold til medleverforskriften.

– Medleverforskriften fikk vi i 2005. Den skulle regulere arbeidstiden i kollektivene. Den har vært midlertidig helt til nå. Nå har det blitt en ordinær forskrift som gir rom for en betydelig arbeidstidsøkning ukentlig og over tid som ligger langt utenfor de grensene som STAMI var innom som faktisk er helseskadelig. Da hjelper det ikke at partene sitter sammen å skal se på dette samtidig som intensjonen forskutteres, mener Mimmi Kvisvik.

Mimmi Kvisvik reagerer på at regjeringen forskutterer resultatet av arbeidstidsutvalgets innstilling.

Mimmi Kvisvik reagerer på at regjeringen forskutterer resultatet av arbeidstidsutvalgets innstilling.

Helge Rønning Birkelund

AUF-leder Mani Hussaini (t.v.) vil skrote utvalgets innstilling. Nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot vil avvente arbeidet til to regjeringsoppnevnte utvalg.

AUF-leder Mani Hussaini (t.v.) vil skrote utvalgets innstilling. Nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot vil avvente arbeidet til to regjeringsoppnevnte utvalg.

Helge Rønning Birkelund

17 historier om ulikhet i Norge

«Jeg kunne jo tatt meg en butikkjobb og tjent 50 kroner mer i timen»

Gerd Liv Valla: – Sekstimersdagen er et kinderegg

21.08.2017
10:36
21.08.2017 13:28