En rekke asylmottak risikerer nedleggelse. Fredag vil navnene på anleggene som skal legges ned bli offentliggjort. Bildet er tatt ved Haslemoen transittmottak i en annen sammenheng.

En rekke asylmottak risikerer nedleggelse. Fredag vil navnene på anleggene som skal legges ned bli offentliggjort. Bildet er tatt ved Haslemoen transittmottak i en annen sammenheng.

Martin Guttormsen Slørdal

Legger ned 7 000 mottaksplasser

UDI legger ned 7 000 mottaksplasser. Fredag får ansatte på landets asylmottak vite hvilke mottak som blir lagt ned.
25.08.2016
14:38
25.08.2016 14:38

hans.henrik.torgersen@lomedia.no

– Det har både kommet færre enn antatt og mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet, i en pressemelding.

Nedgangen i antallet asylsøkere førte før sommeren til at UDI varslet en nedbygging av mottakskapasiteten.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Wilberg, som takker vertskommuner og driftsoperatører for jobben de har gjort, sier Wilberg.

Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men enkelte mottak for enslig mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De aller fleste kontraktene som sies opp nå, har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember.

Etter at de aktuelle driftsoperatørene og vertskommunene er varslet, vil listen over berørte mottak bli offentliggjort fredag klokka 14.

25.08.2016
14:38
25.08.2016 14:38