JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kvisvik klar for fire nye

Mimmi Kvisvik: – FO-kongressens prøvestein blir om vi bare skal dvele ved organisasjonsstrukturen.
GJENVALG: Mimmi Kvisvik (midten) er innstilt til å fortsette som leder i Fellesorganisasjonen. Også nestleder Tone Faugli (t.h.) blir med videre, mens Lars Semmerud (t.v) og Geir Johannessen (nr. 2 f.v.) gir seg.

GJENVALG: Mimmi Kvisvik (midten) er innstilt til å fortsette som leder i Fellesorganisasjonen. Også nestleder Tone Faugli (t.h.) blir med videre, mens Lars Semmerud (t.v) og Geir Johannessen (nr. 2 f.v.) gir seg.

Eirik Dahl Viggen

edv@lomedia.no

Mimmi Kvisvik er installert på Gardermoen klar til FO-kongress. Nå gjelder det at reorganiseringen av organisasjonsstrukturen ikke spiser hele kongressen, og at de andre sakene får plassen de trenger.

– Hva gleder du deg mest til?

– Møte med folk, debattanter, gjester. Skal jeg plukke ut én ting er det lanseringen av kampanjen mot privatisering og anbudsutsetting innen offentlige omsorgs- og velferdstjenester. Det blir begynnelsen på ei verktøykasse for ansatte og tillitsvalgte i private, ideelle og offentlige virksomheter.

Fontene.no har i ukene fram mot kongressen åpnet opp egne debattsider på nett.

Se fontene.no/debatt

Diskusjonen går friskt om den omorganiseringen det ligger an til på denne kongressen: Flertallet av FOs fylkesavdelinger har foreslått å legge de tre seksjonsrådene inn under Landsstyret. Det oppfattes som en svekkelse av seksjonenes autonomi i FO. Hele 32 innlegg har vi mottatt, og de fleste har nå en lang hale av kommentarer.

– Hva synes du om nettdebatten om seksjonsrådene?

– Jeg vet at den saken har fått mye oppmerksomhet. «Sak 8.2.1» har blitt et stikkord for kongressen. Debatten har tydeliggjort de ulike ståstedene. I sum tror jeg likevel det gjør delegatene bedre rustet, selv om det medfører et behov for gode prosesser i de enkelte delegasjonene. Men dette må ikke få ta hele kongressen. Det blir prøvesteinen for kongressen om vi bare skal dvele ved organisasjonsstrukturen.

– Hvorfor er dette så brennbart 21 år etter de tre profesjonene samlet seg i FO?

– Selv om vi i dag har få medlemmer fra de gamle forbundene, er det noen som tenker at man avgir frihet når man går inn i et fellesskap. Mens andre ser det som en mulighet til å få mer gjort. Mitt ståsted er at det ikke er et angrep på profesjonene. Man gir dem en mulighet og et handlingsrom som ligger i det å være fagforening. FO er på sitt aller beste når vi klarer å kombinere det å være fagforening og profesjonsforbund.

– Skyldes strukturendringen uroen rundt barnevernspedagogene?

– Nei, jeg oppfatter det ikke sånn. Du ser tydelig i debatten nå at mange ser det som en mulighet til å styrke profesjonenes og den fjerde yrkesgruppens (velfersviterne, journ. anm) innflytelse.

– Synes du det var bra av Fontene å lage en debattside?

– Jeg vet ikke. Det må evalueres i ettertid hvilken bruksverdi det gir inn i kongressen. Det gir en energi til debatten, men den må være åpnende, og ikke gjøre at folk lukker seg i hver sin leir.

– Bør FO fortsatt ha seksjonsråd om 20 år?

– 20 år er lang tid. Jeg tror bestemt at FO har en form for profesjonsorgan og opprettholdes som profesjonsforbund.

– Profesjonsorgan i entall eller flertall?

– Jeg vet ikke. Det er en realpolitisk vurdering. Vi må ha en organisering som til enhver tid tar utgangspunkt i kongressens og landsstyrets vedtak og rigges til å sette disse ut i livet. Det er ikke kampen oss imellom det skal handle om, men kampen for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, og et godt samfunn.

– Bør ikke ballen legges død nå på kongressen og sikre dere ro de neste fire årene?

– Jeg tror alltid det er viktig å ha god temperatur i diskusjonen og utfordre hverandre. Men jeg ønsker å ta diskusjonene i felleskap. Det vi kan stå felles om har langt større slagkraft ute i verden enn om vi opptrer splittet. Vi må bruke energien vår ute i verden.

Kvisvik oppsummerer hva energien er brukt til i siste periode, som hun oppsummerer som arbeidskrevende:

• To hovedoppgjør, to mellomoppgjør.

• Tre streiker, i Staten, KS og Oslo.

• Krevende arbeid fram mot tryggere arbeidsmiljø for ansatte som utsettes for vold og trusler, som munner ut i en forskrift til arbeidsmiljøloven.

• Stortingsmeldingen Utdanning for velferd, hvor FO jobbet hardt for å sikre dagens utdanninger til velferdsstaten.

• Nytt politisk landskap med tøffere kamper for å sikre arbeidsmiljølov og velferdsstat.

Av en FO-ledelse på fem, forsvant tre midtveis i perioden, inkludert Rigmor Hogstad, som kongressen valgte til leder i 2010.

– Hva vil du gjøre for å hindre en gjentakelse av avskallingen?

– Jeg tror valgkomiteens innstilling er svært bærekraftig. Det handler om å lage FO som et felles prosjekt, hvor det er stor takhøyde for ulike meninger, men i et klima hvor man kan stole på hverandre. Jeg tror endringen i organisasjonsstrukturen vil støtte opp om det. Så må vi ha en ledelse der vi kan le mer sammen. Humøret må være der i hverdagen.

– Er det for mye alvor i FO?

– Det har vært mye alvor i denne perioden. Når noen forlater ledelsen midt i perioden er det krevende for dem som går, for de som blir og for de nye. Det blir å restarte hele tiden, istedenfor å være et lag som bærer prosjektene i fellesskap fra a til å.

Det har vært mye alvor i denne perioden.

Mimmi Kvisvik

Det er ikke er et angrep på profesjonene. Man gir dem en mulighet og et handlingsrom som ligger i det å være fagforening.

Mimmi Kvisvik