ALVORLIG: - Vold fører ikke bare til fysiske og psykiske helseplager, det påvirker også voldutsatte kvinners yrkesdeltakelse i stor grad. Vold mot kvinner koster samfunnet opp mot 6 milliarder årlig, sier nestleder i FO, Tone Faugli.

ALVORLIG: - Vold fører ikke bare til fysiske og psykiske helseplager, det påvirker også voldutsatte kvinners yrkesdeltakelse i stor grad. Vold mot kvinner koster samfunnet opp mot 6 milliarder årlig, sier nestleder i FO, Tone Faugli.

Foto: Eirik Dahl Viggen

Den internasjonale dagen mot vold mot kvinner:

Kvinner utsatt for vold er mindre aktive i arbeidslivet

Bare 45 prosent av kvinner som har oppsøkt hjelpetiltak på grunn av vold er i lønnet arbeid. – Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem, sier nestleder i FO, Tone Faugli.
25.11.2015
15:16
25.11.2015 15:16

eira.lie.jor@lomedia.no

56.536 kvinner, 41.352 barn og 364 menn har hatt et opphold på et av landets krisesentre mellom 1992 og 2014, viser tall fra Krisesentersekretariatet. I tillegg kommer mørketallene.

I anledning den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, 25. november, setter FO og LO søkelys på problemstillingen gjennom et miniseminar med temaet «Vold stenger dører» på Folkets hus i Oslo.

– Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem som vi må ta på alvor. Konsekvensene er store for de som blir utsatt for vold og for barna deres, sier nestleder i FO Tone Faugli.

Ofte ute av arbeidslivet

En studie gjort ved Universitetet i Bergen i 2014, viser at voldsutsatte kvinner er mindre aktive i yrkeslivet enn andre kvinner. Rundt 45 prosent av kvinnene som hadde oppsøkt hjelpetiltak var i lønnet arbeid, ifølge studien gjengitt hos forskning.no. Ifølge den samme studien opplevde nesten halvparten av de voldsutsatte kvinnene at partneren nektet dem å gå på jobb, eller at søvnproblemer gjorde at de kom for seint på jobb om morgenen.

‒ Vi vet at kvinner som blir utsatt for vold er sjeldnere i arbeid enn andre kvinner, sier forsker Kjersti Alsaker til forskning.no.

Hun sier også at parforholdet sjeldent påvirker arbeidssituasjonen til kvinner som ikke er i et voldelig parforhold.

– Vel så viktig her er tallene over hvor sjelden dette forekommer i ikke-voldelige forhold, sier Alsaker.

Viktig at arbeidsgivere følger med

Alsaker påpeker at det viktig at arbeidsgiverne kjenner til problemstillingen, slik at man kan ta vare på en utsatt gruppe i yrkeslivet på en god måte.

‒ Det er viktig at arbeidsgivere vet at det å ha mye fravær fra jobb og å være mye ukonsentrert kan henge sammen med partnervold. Det er mulig å komme på sporet av dette og ta det opp ved for eksempel å spørre om det er noen problemer i forhold til hjemme og jobben. Om hvorfor kvinnen må gå tidlig for å hente barn hver dag, hvorfor mannen ikke kan bidra, sier Alsaker.

Hun påpeker også at kvinner utsatt for vold i parforhold går igjen i uførestatistikken og at de har fått tillatelse fra Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk til kun å inkludere kvinner i studien.

Les statusrapporten om kisesentrene fra 2013 her: – Feltet er på rett vei, men det tar for lang tid

Et dyrt samfunnsproblem

Tone Faugli sier som studien viser, at vold i parforhold påvirker arbeidslivet.

– Vold fører ikke bare til fysiske og psykiske helseplager, det påvirker også voldutsatte kvinners yrkesdeltakelse i stor grad. Vold mot kvinner koster samfunnet opp mot 6 milliarder årlig, sier Faugli.

Hun oppfordrer derfor FOs medlemmer til å oppsøke et arrangement for å bidra til å rette søkelys mot problemet.

– Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å slutte opp om ulike arrangementer og til å sette seg inn i problematikken. Dette angår oss som profesjonsutøvere, tillitsvalgte og medmennesker, sier Faugli.

Førstesekretær i LO, Peggy H. Følsvik er også opptatt av at kvinner utenfor arbeidslivet mister godene det å være i arbeid fører med seg.

– Å være i arbeid er verdifullt. Arbeid gir uavhengighet, økt sikkerhet, sosial tilhørighet og selvtillit. Kvinner som utsettes for vold er i stor grad stengt ute fra arbeidslivet og mister disse godene, sier Følsvik.

Til ettermiddagens seminar kommer blant annet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) og Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet. Det blir også en markering på Jernbanetoget klokka 18.

Brøt ut av volden

Også FO-tillitsvalgt og tidligere utsatt for partnervold, Annette Michelsen, kommer på ettermiddagens seminar. Fontene har tidligere fortalt historien om Michelsen, som brøt ut av et voldelig forhold for 11 år siden. Hun brukte tre måneder på å planlegge hvordan hun skulle komme seg ut, og beskrev forholdet slik:

– Det var alltid noe feil. Maten var ikke ferdig, maten smakte dritt, jeg vasket ikke godt nok, jeg jobbet for mye, jeg jobbet for lite, sa hun til Fontene for ett år siden.

Les hele historien om Anettes kamp: Overleveren

25.11.2015
15:16
25.11.2015 15:16

Mest lest