KJEMPER FOR BARN I FATTIGE FAMILIER: Irmelin Sangolt Tjelflaat (FO), Gunn Elin Flakne  (Fagforbundet) og Grethe Kvist (FO) brenner for barn på utsiden av fellesskapet

KJEMPER FOR BARN I FATTIGE FAMILIER: Irmelin Sangolt Tjelflaat (FO), Gunn Elin Flakne (Fagforbundet) og Grethe Kvist (FO) brenner for barn på utsiden av fellesskapet

Nina Hanssen

98.000 norske barn lever i fattigdom

Krever at LO-kongressen tar barnefattigdommen på alvor

Grethe Kvist (FO), Irmelin Sangolt Tjelflaat (FO) og Gunn Elin Flakne (Fagforbundet) er bekymret for den økte barnefattigdommen. Nå krever trioen at LO kongressen tar dette på alvor.
09.05.2017
19:22
09.05.2017 19:41

nina.hanssen@lomedia.no

Under debatten om handlingsprogrammet tirsdag holdt alle tre flammende innlegg for de aller svakeste, nemlig barn i fattige familier.

Alle sakene fra LO-kongressen

Barn på utsiden av fellesskapet

– Norge blir ofte kåret til et av de beste landene å bo i, men dette gjelder ikke alle. Det er viktig å huske på at det fortsatt er mennesker som står på utsiden av dette frie fellesskapet, sa Grethe Kvist under debatten.

Hun minnet delegatene på at det fortsatt er over 98 000 barn i Norge som lever i fattigdom.

lfølge FOerne har andelen unger som vokser opp i lavinntektsfamilier mer enn fordoblet i løpet av 15 år.

– Å leve i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye - og mer enn de kanskje trenger, gjør fattigdom mer synlig og skambelagt, sa hun.

Kvist sier at det er en sammenheng mellom inntektssituasjonen til familien og ungers psykososiale helse.

– Ingen ferie i år heller. Vil ikke at noen skal se hvordan vi bor. Jeg har ikke råd til fotballsko. Dette hører vi ofte og dette vil vi høre mer av framover dessverre, sier hun.

Krever at papirløse og asylsøkere får arbeidstillatelse

Barnetrygd under press

FO vil nå justere barnetrygden.

– Barnetrygden er satt under press, Vi ønsker at LO skal sørge for å fortsatt bevare barnetrygden som en universell ordning for alle barnefamilier, sier Irmelin Sangolt Tjelflaat.

Fagforbundets Gunn Elin Flakne er glad for å høre FO-ernes forslag. Hun deler bekymringen for utviklingen, der de fattige blir fattigere og de rikeste blir rikere.

– Norge har 251 milliardærer. Fra 2015 til 2016 fikk de rikeste 400 personene i Norge 87 milliarder mer å rutte med. Samtidig får vi flere fattige familier. Nå er det på tide at LO løfter sine faner for et Norge med mindre forskjeller, sier hun.

Alexandra (21) er yngst på LO-kongressen

NTL støtter økning av barnetrygd og barnetillegg

Forbundssekretær Anita Busch i NTL sier at NTL også støtter forslagene om å bekjempe barnefattigdom ved å kreve økt barnetrygd og økte barnetillegg i uførepensjon og andre trygdeordninger.

09.05.2017
19:22
09.05.2017 19:41

Mest lest